WIRTUALNA AKADEMIA TERMEDII - GASTROENTEROLOGIA cz. 4

KIEROWNIK NAUKOWY:
PROF. DR HAB. GRAŻYNA RYDZEWSKA
WYKŁADOWCY:
DR N. MED. MAGDALENA KANIEWSKA,
PROF. DR HAB. WIOLETTA PIETRUSZEWSKA

20 SIERPNIA 2020, GODZINA 20:00

© 2020 Termedia

KIEROWNIK NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

WYKŁADOWCY

dr n. med. Magdalena Kaniewska
prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska

PROGRAM
1. Leczenie biologiczne w chorobie Leśniowskiego-Crohn’a - zasady kierowania pacjentów do ośrodków referencyjnych
dr n. med. Magdalena Kaniewska
2. Choroba refluksowa – problem interdyscyplinarny:
Punkt widzenia otolaryngologa : Protekcja i regeneracja błony śluzowej w refluksie krtaniowo-gardłowym (LPR) - diagnostyka , leczenie i doświadczenia własne.
prof. Wioletta Pietruszewska
Punkt widzenia gastroenterologa:
Protekcja i regeneracja błony śluzowej przełyku w chorobie refluksowej – monoterapia, terapia dodana, terapia pomostowa.
prof. Grażyna Rydzewska
3. Nowe aspekty leczenia pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit
prof. Grażyna Rydzewska
4. Stres oksydacyjny w stłuszczeniu wątroby
wykładowca w trakcie potwierdzania

PARTNERZY