WIRTUALNA AKADEMIA TERMEDII - GASTROENTEROLOGIA CZ. 4

KIEROWNIK NAUKOWY:
PROF. DR HAB. GRAŻYNA RYDZEWSKA
WYKŁADOWCY:
DR N. MED. MAGDALENA KANIEWSKA
PROF. DR HAB. WIOLETTA PIETRUSZEWSKA
DR HAB. N. MED. JERZY JAROSZEWICZ

20 SIERPNIA 2020, GODZINA 20:00

© 2020 Termedia

KIEROWNIK NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

dr n. med. Magdalena Kaniewska

prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska

dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

PROGRAM
1. Leczenie biologiczne w chorobie Leśniowskiego-Crohn’a – zasady kierowania pacjentów do ośrodków referencyjnych
dr n. med. Magdalena Kaniewska
2. Choroba refluksowa – problem interdyscyplinarny:
Punkt widzenia otolaryngologa: Protekcja i regeneracja błony śluzowej w refluksie krtaniowo-gardłowym (LPR) – diagnostyka, leczenie i doświadczenia własne
prof. dr hab. n. med. Wioletta Pietruszewska
Punkt widzenia gastroenterologa:
Protekcja i regeneracja błony śluzowej przełyku w chorobie refluksowej – monoterapia, terapia dodana, terapia pomostowa
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
3. Stres oksydacyjny w stłuszczeniu wątroby
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
4. Nowe aspekty leczenia pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

PARTNERZY