WSPARCIE OKOŁOOPERACYJNE W DUŻEJ CHIRURGII NOWOTWORÓW JAMY BRZUSZNEJ

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. N. MED. DAWID MURAWA PROF. UZ, PROF. WSZUIE
DR N. MED. MICHAŁ JANKOWSKI

WYKŁADOWCY:
PROF. DR HAB. N. MED. STANISŁAW KŁĘK
PROF. DR HAB. N. MED. WIESŁAW J. KRUSZEWSKI
DR N. MED. BARTOSZ KUDLIŃSKI
DR N. MED. TOMASZ OLESIŃSKI

2 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZINA 17:00

© 2020 Termedia

PATRONAT

PROGRAM
SESJA I Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE
17:00-17:15
Przedoperacyjna ocena niedożywienia i wynikające z tego przygotowanie przedoperacyjne
dr n. med. Tomasz Olesiński
17:15-17:30
Ocena wydolności i schorzeń towarzyszących jako element następowego znieczulenia
dr n. med. Bartosz Kudliński
17:30-17:45
Immunomodulacja w żywieniu – czy coś zyskujemy?
dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE
17:45-18:15
Dyskusja
18:15-18:30
Przerwa
SESJA II Prowadzenie: dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. UZ, prof. WSZUiE, dr n. med. Michał Jankowski

18:30-18:45
ERAS
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
18:45-19:00
Żywienie w powikłaniach
dr n. med. Michał Jankowski
19:00-19:15
Następstwa i konsekwencje dużej chirurgii brzusznej
prof. dr hab. n. med. Wiesław J. Kruszewski
19:15-19:45
Dyskusja

PARTNER

SPONSORZY