XI KONFERENCJA POST EULAR & ACR

 

POZNAŃ, 09.12.2022 - 10.12.2022

 
9
grudnia
Piątek
11:30 - 11:40
Otwarcie Konferencji
Włodzimierz Samborski - Przewodniczący Komitetu Naukowego
Janusz Michalak - Prezes Wydawnictwa Termedia
11:40 - 11:50
EULAR&ACR 2022 HIGHLIGHTS – nowe kierunki rozwoju reumatologii w świetle doniesień z konferencji (EULAR) i (ACR)
Wykładowcy
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
11:50 - 12:50
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
NOWE OPCJE TERAPEUTYCZNE W RZS I CHOROBIE STILL’A
Przewodniczący
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
11:50 - 12:05
Znaczenie selektywności JAK inhibitorów w chorobach autozapalnych
12:05 - 12:20
Burza cytokinowa: nowoczesna diagnostyka i leczenie w kontekście choroby Still’a
12:20 - 12:40
Nowe możliwości leczenia choroby Stilla u dorosłych i układowego MIZS w programie lekowym - kryteria kwalifikacji do leczenia anakinrą w praktyce
12:40 - 12:50
Dyskusja
12:50 - 13:10
Wczesne postaci chorób reumatycznych
13:40 - 14:00
Spondyloartropatie radiologiczne i nieradiologiczne
Wykładowcy
Mariusz Korkosz
dr hab. n. med., prof. uczelni Mariusz Korkosz
Magdalena Krajewska-Włodarczyk
dr hab. n. med., prof UWM Magdalena Krajewska-Włodarczyk
14:00 - 14:20
Wykład sponsorowany firmy
Inhibitory IL 17A w nr axSpA – hot EULAR news
14:20 - 15:05
Lunch
15:05 - 15:25
Wykład sponsorowany firmy
Metotreksat – najważniejsze fakty 2022
15:25 - 15:45
Wykład sponsorowany firmy
Skuteczne leczenie ŁZS na podstawie najnowszych doniesień naukowych
Wykładowca
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
15:45 - 16:00
Wykład sponsorowany firmy
Taltz - szybki i trwały efekt w leczeniu spondyloartropatii osiowych. Doświadczenia własne
Wykładowca
dr n. med. Jarosław Biernat
16:00 - 16:20
Wykład sponsorowany firmy
Szczególne miejsce Certolizumabu Pegol w leczeniu spondyloartropatii zapalnych
16:20 - 16:35
Przerwa
16:35 - 17:05
17:05 - 17:25
Monogenowe choroby autozapalne
Wykładowca
Violetta Opoka-Winiarska
prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
17:25 - 18:05
Diagnostyka Obrazowa - USG, MR, Kapilaroskopia
Wykładowcy
Rafał Wojciechowski
dr Rafał Wojciechowski
Violetta Opoka-Winiarska
prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
18:05 - 18:25
Wykład sponsorowany firmy
Miejsce inhibitorów JAK w reumatologii, w świetle najnowszych wyników zalecenia PRAC EMA nt. bezpieczeństwa stosowania inhibitorów JAK
18:25 - 18:40
Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji
10
grudnia
Sobota
SESJA IV
Przewodniczący
Maria Majdan
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
09:00 - 09:20
Toczeń rumieniowaty układowy
09:20 - 09:40
Zespół Sjögrena i zespół antyfosfolipidowy
Wykładowca
Maria Majdan
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan
09:40 - 10:00
Wykład sponsorowany firmy
Włóknienie płuc w przebiegu twardziny i innych chorób układowych
10:00 - 10:15
Mieszana Choroba Tkanki Łącznej
Wykładowca
Ewa Wielosz
dr hab. n. med., prof. UML Ewa Wielosz
10:15 - 10:30
Choroba Stilla u dorosłych
10:30 - 10:45
Wykład sponsorowany firmy
Skuteczność i bezpieczeństwo Baricytynibu w I linii leczenia – doświadczenia własne a dane z RWE
Wykładowca
10:45 - 11:05
Przerwa
11:05 - 11:45
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Nowoczesne leczenie tocznia rumieniowatego układowego
11:05 - 11:20
Czy istnieje okno terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym?
11:20 - 11:35
Kiedy możemy określić, iż u chorego stwierdzamy toczeń o nasileniu umiarkowanym?
11:35 - 11:45
Dyskusja
SESJA V
Przewodniczący
Przemysław Kotyla
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla
Ewa Wielosz
dr hab. n. med., prof. UML Ewa Wielosz
11:45 - 12:05
Zapalenia dużych i średnich naczyń
12:05 - 12:20
Zapalenia małych naczyń
Wykładowca
Bogna Grygiel-Górniak
dr hab. n. med. Bogna Grygiel-Górniak
12:20 - 12:35
Polimialgia reumatyczna
Wykładowcy
Anna Kotulska-Kucharz
dr n. med. Anna Kotulska-Kucharz
Eugeniusz J. Kucharz
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz
12:35 - 12:55
Zapalenie wielomięśniowe
Wykładowca
Przemysław Kotyla
prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla
12:55 - 13:15
Przerwa
13:15 - 14:20
Sesja VI
Przewodniczący
Magdalena Krajewska-Włodarczyk
dr hab. n. med., prof UWM Magdalena Krajewska-Włodarczyk
13:15 - 13:30
Wykład sponsorowany firmy
Rinvoq jako skuteczna terapia w 1 linii leczenia – obserwacje kohortowe
Wykładowca
Magdalena Krajewska-Włodarczyk
dr hab. n. med., prof UWM Magdalena Krajewska-Włodarczyk
13:30 - 13:50
Wykład sponsorowany firmy
Terapia a ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na spondyloartropatie zapalne w świetle rekomendacji ASAS-EULAR
13:50 - 14:20
Patronat firmy
SpA- gdy chorują nie tylko stawy
14:20 - 14:40
Zapalenia stawów wywoływane przez kryształy
14:40 - 15:10
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Farmakoterapia
Fizjoterapia
Wykładowcy
Przemysław Keczmer
dr n. med. Przemysław Keczmer
15:10 - 15:25
Fibromialgia
Wykładowcy
Przemysław Keczmer
dr n. med. Przemysław Keczmer
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
15:25 - 15:40
Dyskusja, podsumowanie i zakończenie Konferencji
Wykładowca
Włodzimierz Samborski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski