Zaproszenie O konferencji Program Rada Programowa Wykładowcy Relacja z poprzednich konferencji Informacje o opłatach i rejestracja Powrót do Termedia.pl
Program*
 
22
czerwca
Czwartek
 
Polsko-Holenderski Szczyt Zdrowia
10:00–10:15
Uroczyste otwarcie
Mr. Raphaël Varga van Kibéd - Wiceambasador, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce, NL

Dr Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, PL
10:15–11:45
Sesja 1
System ochrony zdrowia w Holandii i Polsce: wyzwania
Moderator: Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes, Polska Federacja Szpitali; Gubernator (PL) Europejska Federacja Szpitali HOPE; Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia, PL
11:05–11:45
Dyskusja panelowa
Pan Guido Danen, Project Manager, Task Force Health Care, NL
Prof. Mark van Houndenhoven, Dyrektor Generalny, Sint Maartenskliniek, Nijmegen, NL
Dr Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia, PL
Pan Erik Pentinga, Program Manager, Task Force Health Care, NL
Prof. Mirosław J. Wysocki, Dyrektor, Narodowy Instytutu Zdrowia - PZH, PL
11:45–13:00
Sesja 2
Koordynowana ochrona zdrowia - doświadczenia polskie i holenderskie
Moderator: Pan Janusz Michalak Prezes Zarządu, Wydawnictwo Termedia; Redaktor Naczelny, "Menedżer Zdrowia", Poznań, PL
12:15–13:00
Dyskusja panelowa
Dyskusja panelowa
Prof. Nick Guldemond, profesor nadzw. opieki zintegrowanej i technologii, Instytut Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Erasmus University, NL
Pan Andrzej Jacyna, Prezes, Narodowy Fundusz Zdrowia, PL
Pani Urszula Jaworska, Prezes, Fundacja Urszuli Jaworskiej, PL
Pan Michał Kępowicz, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Philips Polska, PL
Pan Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, PL
13:00–14:15
Sesja 3
Koordynowana ochrona zdrowia: case studies
Moderator: Pan Janusz Boniecki, Wiceprezes, Polska Federacja Szpitali, PL
13:30–14:15
Dyskusja panelowa
Pan Robert Goudswaard, Senior Director, Philips Personal Health Solution Europe, EU
Pan Andrzej Zapaśnik, Prezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej; Wiceprezes PZPOZ; Ekspert Federacji Porozumienie Zielonogórskie; współautor programu pilotażowego OOK dla POZ realizowanego przez NFZ i MZ, PL
Pan Wojciech Zawalski, Dyrektor, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, PL
Pan Tomasz Zieliński, Lekarz Rodzinny i Ekspert ds. Telemedycyny; Federacja Porozumienie Zielonogórskie, PL
14:15–15:15
Przerwa na lunch
 
Zarządzanie krytycznymi obszarami szpitala i ochrony zdrowia
15:15–16:15
Sesja 4
Szpitalne obszary medycyny ratunkowej, terapii intensywnej oraz progresywnej
Moderator: Pani Irena Kierzkowska, Wiceprezes Zarządu, Związek Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur; Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie; Członek Zarządu, Polska Federacja Szpitali, PL
15:30–16:15
Dyskusja uczestników systemu
Pani Aleksandra Legęza, lekarz SOR, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi; uczestnik programu HOPE Exchange 2017, PL
Pan Arkadiusz Makoski, Dyrektor, Departament Ratownictwa Medycznego w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi; uczestnik programu HOPE Exchange 2017, PL
Pani Iwona Podlińska, lekarz specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, PL
Pan Zbyszko Przybylski, Prezes Zarządu, Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych; Szpital Powiatowy we Wrześni; Członek Zarządu, Polska Federacja Szpitali, PL
Pan Werner Satter, Business Leader Healthcare Experience Solutions - EMEA, APAC, China, Healthcare Transformation Services, Philips, NL
16:15–17:15
Sesja 5
Bloki operacyjne, ośrodki chirurgii krótkoterminowej, centra zabiegowe
Moderator: Dr Andrzej Mądrala, Wiceprezydent, Pracodawcy RP; Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Mavit
16:30–17:15
Dyskusja panelowa uczestników systemu
Pan Dariusz Oleński, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej; Członek Zarządu, Polska Federacja Szpitali
Pan Piotr Szenk, Dyrektor, Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Pani Anna Rulkiewicz, Wiceprezydent, Pracodawcy RP; Prezes Zarządu, Grupa Luxmed
Dr Mariusz Wójtowicz, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego; Szpital Miejski w Zabrzu; Członek Zarządu, Polska Federacja Szpitali
17:15–18:15
Sesja 6
Odpowiedzialność szpitala w zamówieniach publicznych
Moderator: Pani Anna Banaszewska, Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie; Ekspert, Polska Federacja Szpitali
 
Dyskusja panelowa uczestników systemu
Prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes, Polska Federacja Szpitali
Pan Marek Kowalski, Przewodniczący, Rada Zamówień Publicznych, Konfederacja Lewiatan; Członek, Rada Dialogu Społecznego
Pan Mariusz Monczarek, Naczelnik Wydziału Postępowań w sprawach Praktyk Naruszających Zbiorowe Prawa Pacjenta, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Dr Maciej Piróg, Ekspert ds. zdrowia i doradca zarządu, Konfederacja Lewiatan; Prezes, Unia Szpitali Specjalistycznych
Pani Małgorzata Rakowska, Prezes, Krajowa Izba Odwoławcza
Pani Katarzyna Prowadzisz, arbiter, Krajowa Izba Odwoławcza
18:15–18:45
Sesja specjalna
19:00–20:00
Spotkanie networkingowe
23
czerwca
Piątek
9:30–11:00
Sesja 7
Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta: aktualne zagadnienia
Moderator: Pani Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca, Polska Federacja Szpitali; Przewodnicząca, Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali
10:00–11:00
Dyskusja panelowa
Dr Ewa Borek, Prezes Zarządu, Fundacja My Pacjenci
Dr Piotr Daniluk, Dyrektor ds. Medycznych, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia; Dyrektor, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
Dr Beata Jagielska, Prezes Zarządu, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej; Zastępca Dyrektora, Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie
Pani Halina Kutaj-Wąsikowska, Dyrektor, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Pan Piotr Najbuk, Ekspert Prawny, Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali
Dr Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
11:00–11:15
Przerwa kawowa
11:15–12:30
Sesja 8
Jakość w ochronie zdrowia w wymiarze w europejskim: innowacje organizacyjne – wnioski z Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE 2017
Moderatorzy:
Pan Bogusław Budziński, Koordynator Krajowy, Program HOPE Exchange; Wiceprzewodniczący, Rada Naczelna, Polska Federacja Szpitali
Pani Anna Szczerbak, Liaison Officer w HOPE; Członek, Rada Naczelna, Polska Federacja Szpitali
11:30–12:30
Dyskusja Panelowa: uczestnicy programu HOPE Exchange 2017 i eksperci
Pani Ewa Jasińska, Dyrektor ds Kontroli Finansowej i Administracyjnej; Szpital Powiatowy w Gryfinie (staż w Austrii)
Pani Aleksandra Legęza, Lekarz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi (staż w Niemczech)
Dr Roman Lewandowski, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka (staż w Wielkiej Brytanii)
Pan Arkadiusz Makoski, Dyrektor, Departament Ratownictwa Medycznego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (staż w Portugalii)
Prof. Mieczysław Pasowicz, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inklamed; Prezes, Instytut Medycyny Innowacyjnej
Pan Michał Żurek, Kierownik ds Sprzedaży, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie (staż w Holandii)
12:30–13:30
Sesja 9
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - co dalej?
Moderator: Pan Janusz Michalak Prezes, Wydawnictwo Termedia; Redaktor Naczelny, "Menedżer Zdrowia"
 
Dyskusja panelowa
Pan Grzegorz Byszewski, Zastępca Dyrektora; Centrum Monitoringu Legislacji przy Pracodawcach RP
Pan Krzysztof Galbas, Członek Zarządu, Medicus Bonus Sp. z o .o., Poznań
Dr Bożena Janicka, Prezes Zarządu, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
Pan Rafał Janiszewski, Właściciel, Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski
Pan Jacek Krajewski, Prezes, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
 
Tematy do dyskusji:
Jaka będzie przyszłość AOS?

Jakie będą relacje pomiędzy AOS a POZ?

Czy nadszedł czas na łączenie czy tworzenie nowych bytów?

Co powinni teraz robić właściciele prywatnych AOS żeby przetrwać?

Przewiduje się także dyskusję z uczestnikami na sali.
Propozycja powołania Stowarzyszenia Obrony AOS (Krzysztof Galbas)
13:30–13:40
Zakończenie konferencji
PARTNER STRATEGICZNY
 
PARTNERZY
 
 
 
SPONSORZY I WYSTAWCY