XIX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 

KATOWICE, 16.09.2021 - 18.09.2021

INFORMACJE O OPŁATACH
OPŁATYdo 31 grudnia 2019 r.do 31 maja 2020 r.do 14 września 2020 r.
podstawowa dla lekarzy800 zł900 zł1 000 zł
członkowie Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii700 zł800 zł900 zł
lekarze do 35 roku życia (prosimy o podanie daty urodzenia)500 zł700 zł800 zł
Pielęgniarki250 zł
Studenci100 zł
Spotkanie towarzyskie. Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE
200 zł


UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.

Pakiet uczestnika obejmuje:
– wstęp na sesje plenarne i wystawę firm medycznych
– teczki z materiałami kongresowymi
– certyfikat uczestnika

Warunkiem udziału w Kongresie jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa


Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej:

Rejestracja uczestników


Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem: ZTG20 + imię i nazwisko uczestnika)

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 17 września 2020 r.


Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 10 września 2020 r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2020 Termedia