XIX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 

KATOWICE, 16.09.2021 - 18.09.2021

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin:
16-18 września 2021 r.

Miejsce konferencji:
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Katowicach
plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

Organizator
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

Organizator logistyczny i wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
© 2020 Termedia