XIX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 

KATOWICE, 16.09.2021 - 18.09.2021

KOMITET NAUKOWY
PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Marek Hartleb

CZŁONKOWIE:

dr hab. Krystian Adrych
dr hab. Andrzej Białek
prof. dr hab. Dariusz Bielicki
prof. dr hab. Tomasz Brzozowski
prof. dr hab. Halina Cichoż-Lach
prof. dr hab. Elżbieta Czkwianianc
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab. Jan Długosz
prof. dr hab. Agnieszka Dobrowolska
prof. dr hab. Marek Durlik
prof. dr hab. Adam Dziki
dr hab. Piotr Eder
prof. dr hab. Anita Gąsiorowska
prof. dr hab. Marian Grzymisławski
prof. dr hab. Krzysztof Gutkowski
prof. dr hab. Mirosław Jarosz
dr hab. Grażyna Jurkowska
prof. dr hab. Jarosław Kierkuś
dr hab. Maria Kłopocka
dr hab. Michał Kukla
dr hab. Michał Lipiński
prof. dr hab. Tomasz Mach
prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas
dr Tomasz Marek
prof. dr hab. Piotr Milkiewicz
dr hab. Ewa Nowakowska-Duława
prof. dr hab. Danuta Owczarek
dr hab. Elżbieta Poniewierka
dr hab. Marcin Polkowski
prof. dr hab. Piotr Radwan
prof. dr hab. Jarosław Reguła
prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
dr hab. Marcin Polkowski
prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
prof. dr hab. Piotr Socha
prof. dr hab. Teresa Starzyńska
dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska
prof. dr hab. Marek Waluga
prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska
© 2020 Termedia