XIX KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

 

KATOWICE, 16.09.2021 - 18.09.2021

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Hartleb
Wiceprzewodniczący: Janusz Michalak - Prezes Termedii
Sekretarz: dr hab. Ewa-Nowakowska-Duława

Członkowie:
prof. dr hab. Marek Waluga
dr Tomasz Marek
dr Piotr Wosiewicz
dr Andrzej Cholewka
mgr Izabela Krępska-Rzepa
© 2020 Termedia