XVI Top Pulmonological Trends 2023

POZNAŃ
 
30.11.2023 - 02.12.2023

© 2024 Termedia

Zaproszenie


O KONFERENCJI

Termin: 30 listopada-2 grudnia 2023 r.

Miejsce: Novotel Poznań Centrum, plac Andersa 1, 61-898 Poznań

KIEROWNIK NAUKOWY

Halina Batura-Gabryel prof. dr hab. n. med.
Halina Batura-Gabryel

ZASTĘPCA KIEROWNIKA NAUKOWEGO

ZESPÓŁ NAUKOWY

Tomasz Piorunek prof. dr hab. n. med.
Tomasz Piorunek
Barbara Kuźnar-Kamińska dr hab. n. med.
Barbara Kuźnar-Kamińska
Beata Brajer-Luftmann dr hab. n. med.
Beata Brajer-Luftmann
Cezary Piwkowski dr hab. n. med.
Cezary Piwkowski

Partner merytoryczny

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ORGANIZATOR LOGISTYCZNY I MERYTORYCZNY

TERMEDIA

Certyfikat SOWE

PARTNERZY I SPONSORZY

ZŁOTY PARTNER

Astra

SREBRNI PARTNERZY

MSD
behringer
Berlin Chemie
Chiesi
GSK

PARTNERZY

Angelini
BMS
Celon
Lekam
Pfizer
Sanofi
Vertex

PROGRAM

Program w wersji do druku
30
listopada
Czwartek
11:55 - 12:00
ROZPOCZĘCIE KONGRESU
Prowadzący
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Beata Brajer-Luftmann
dr hab. n. med. Beata Brajer-Luftmann
POWITANIE
prof dr hab. n. med. Edmund Grześkowiak - prorektor UMP
12:00 - 13:40
SESJA I
RAK PŁUCA - WCALE NIE DLA ONKOLOGÓW
Prowadzący
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Cezary Piwkowski
dr hab. n. med. Cezary Piwkowski
12:00 - 12:20
Czy warto się pokusić o programy przesiewowe?
Wykładowca
Marcin Grabicki
dr n. med. Marcin Grabicki
12:20 - 12:40
Jak przygotować do zabiegów endoskopowych. A może wykonać je ambulatoryjnie?
Wykładowca
Beata Brajer-Luftmann
dr hab. n. med. Beata Brajer-Luftmann
12:40 - 13:00
Strategia badań obrazowych w diagnozowaniu (i monitorowaniu) raka płuca?
13:00 - 13:20
Diagnoza raka płuca i co dalej? Jak przygotować pacjenta do procesu terapeutycznego
Wykładowca
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
13:20 - 13:40
Jaka strategia przy przygotowaniu pacjenta do operacji torakochirurgicznej?
Wykładowca
Cezary Piwkowski
dr hab. n. med. Cezary Piwkowski
13:40 - 13:50
PRZERWA
13:50 - 15:50
SESJA II
POChP od A do E: warsztaty pod patronatem


13:50 - 15:05
Leczenie wziewne w POChP: w co wierzymy, a co wiemy
Wykład interaktywny
WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU
15:05 - 15:15
Dyskusja
15:15 - 15:40
Jak włączyć chorego w proces leczenia POChP
15:40 - 15:50
Dyskusja
15:50 - 16:00
PRZERWA
16:00 - 16:45
SESJA III
SESJA POD PATRONATEM FIRMY
Współpraca i komunikacja wielodyscyplinarna w diagnostyce i terapii chorób śródmiąższowych płuc – na podstawie omówienia przypadków
SESJA INTERAKTYWNA
Pulmonolog
Wykładowca
Katarzyna Górska
dr hab. n. med. Katarzyna Górska
Radiolog
Wykładowca
Joanna Żuchowska
lek. Joanna Żuchowska
16:45 - 17:20
OBIAD
17:20 - 18:20
SESJA IV
DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE
Prowadzący
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
17:20 - 17:40
Interpretacja wyników badań czynnościowych układu oddechowego w świetle nowych wytycznych
Wykładowca
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
17:40 - 18:00
W jaki sposób interpretować badanie gazometryczne?
18:00 - 18:20
Czy panele diagnostyczne molekularne słusznie nabierają znaczenia? Jak je interpretować?
Wykładowca
Tomasz Ozorowski
dr n. med. Tomasz Ozorowski
18:20 - 18:50
WYKŁAD SPECJALNY:
Czy można nauczyć się demokracji od starożytnych Ateńczyków
Wykładowca
prof. dr hab. Kazimierz Ilski
1
grudnia
Piątek
9:00 - 10:40
9:00 - 9:20
Co stomatolog może podpowiedzieć pulmonologowi

9:20 - 9:40
Postępy w diagnostyce i leczeniu infekcji dróg oddechowych
9:40 - 10:00
Zmiany płucne i następstwa czynnościowe long Covid-19
10:00 - 10:10
Wyzwania organizacyjne i finansowe programu lekowego astmy ciężkiej
10:10 - 10:20
Astma z zapaleniem typu II...czyli dokładnie co?
Wykładowca
Magdalena Kostrzewska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
10:20 - 10:40
Wykład sponsorowany firmy

Nowe możliwości szczepienia na pneumokoki
10:40 - 10:50
PRZERWA
10:50 - 12:20
SESJA VI
POCHP - CHOROBA O WIELU OBLICZACH

10:50 - 11:10
Minimalizacja ryzyka rozwoju POChP od okresu wczesnodziecięcego - przegląd najnowszych badań
Wykładowca
Kamil Janeczek
dr n. med. Kamil Janeczek
11:10 - 11:50
Debata sponsorowana firmy
Ciche zdarzenia, o których trzeba mówić głośno – debata ekspertów
Wykładowcy
Tadeusz Przybyłowski
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
11:50 - 12:10
Kaszel ciągle w centrum uwagi – doniesienia kongresu ERS 2023
12:10 - 12:20
PRZERWA
12:20 - 13:50
SESJA VII
SESJA POD PATRONATEM
OD POCHP DO RAKA PŁUCA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
12:20 - 12:50
Wpływ interwencji niefarmakologicznych i farmakologicznych na zmniejszenie śmiertelności w POChP
12:50 - 13:20
Od pulmonologii do onkologii w chorobach płuc. Jak zyskać pewność podjęcia najlepszej decyzji?
13:20 - 13:50
Co może zrobić pneumonolog, aby zmniejszyć śmiertelność wśród chorych na raka płuca? Debata ekspertów

Wykładowcy
Marcin Grabicki
dr n. med. Marcin Grabicki
13:50 - 14:00
PRZERWA
14:00 - 15:50
SESJA VIII
PACIENT Z RAKIEM PŁUCA - OKIEM LEKARZA I RODZINY
14:00 - 14:20
Co pacjenci i ich rodziny są w stanie wymyślić niekonwencjonalnego w leczeniu raka płuca?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
14:20 - 15:00
Debata pod patronatem firmy
Immunochemioterapia w 1LL NDRP
DEBATA INTERAKTYWNA
Wykładowcy
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Maciej Bryl
dr n. med. Maciej Bryl
15:00 - 15:20
Kiedy powinno się zaprzestać czynnego leczenia raka płuca?
15:20 - 15:50
DEBATA
Uczestnicy
Barbara Kuźnar-Kamińska
dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska
Maciej Bryl
dr n. med. Maciej Bryl
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
Beata Brajer-Luftmann
dr hab. n. med. Beata Brajer-Luftmann
Tomasz Piorunek
prof. dr hab. n. med. Tomasz Piorunek
Marcin Grabicki
dr n. med. Marcin Grabicki
15:50 - 16:30
OBIAD
16:30 - 17:30
SESJA IX
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
MUKOWISCYDOZA – KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PACJENTEM
Prowadzący
Wojciech Skorupa
lek. Wojciech Skorupa
16:30 - 16:50
Leczenie modulatorami CFTR w praktyce klinicznej
Wykładowca
Wojciech Skorupa
lek. Wojciech Skorupa
16:50 - 17:10
W poszukiwaniu optymalnego modelu opieki nad pacjentami z mukowiscydozą dorosłych
17:10 - 17:30
Dyskusja
Wykładowcy
Wojciech Skorupa
lek. Wojciech Skorupa
Hanna Winiarska
dr n. med. Hanna Winiarska
17:30 - 17:40
PRZERWA
17:40 - 18:40
SESJA X
WYZWANIA PEDIATRYCZNE
17:40 - 18:00
RSV - czynnik etiologiczny zakażeń dolnych dróg oddechowych nie tylko u dzieci
Wykładowca
Paulina Sobkowiak
dr hab. n. med. Paulina Sobkowiak
18:00 - 18:20
Powikłane zapalenia płuc u dzieci w erze post-Covid
18:20 - 18:40
O szczepieniach ochronnych (pneumokoki/ RSV) u dzieci i dorosłych
18:40 - 19:20
SESJA XI
SESJA KONSULTANTA KRAJOWEGO
18:40 - 19:00
Co nowego w naszej pulmonologii w 2 półroczu 2023 oraz plany na najbliższe miesiące okiem Konsultanta Krajowego oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
2
grudnia
Sobota
9:00 - 9:20
Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) w zakresie chorób płuc – ramy organizacyjno-prawne
9:20 - 10:00
Omówienie wybranych pytań egzaminu testowego z pulmonologii – jesień 2023. Jak odpowiadać na pytania egzaminacyjne? Jak nie odpowiadać? Jak układać pytania egzaminacyjne i jak ich nie układać? (sesja z głosowaniem – czy pulmonolog zdałby test?)
10:00 - 10:40
SESJA XIII
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
Od immunogenności do skuteczności – nowoczesna terapia astmy ciężkiej
10:00 - 10:20
Od immunogenności do skuteczności – droga do optymalizacji terapii astmy ciężkiej
10:20 - 10:40
Nowoczesna terapia astmy ciężkiej z polipami nosa
Wykładowca
Magdalena Kostrzewska
dr n. med. Magdalena Kostrzewska
10:40 - 11:10
RSV – czy sezonowe zakażenia u osób dorosłych występują także w Polsce?
11:10 - 11:20
PRZERWA
11:20 - 12:40
SESJA XIV
ONKOLOGIA W PRAKTYCE
11:20 - 11:40
Wykład pod patronatem firmy

Jak zwiększyć szanse chorego na zaawansowanego NDRP?
11:40 - 12:40
DEBATA POD PATRONATEM FIRMY
RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA
Primum non nocere – jak bezpiecznie stosować immunoterapię u chorych na raka płuca
Wykładowcy
Maciej Bryl
dr n. med. Maciej Bryl
Katarzyna Stencel
dr n. med. Katarzyna Stencel
12:40 - 13:40
SESJA XV
SESJA SPONSOROWANA FIRMY
CICHA STREFA O WIELKIM ZNACZENIU. DYSFUNKCJA DROBNYCH DRÓG ODDECHOWYCH W POCHP
12:40 - 13:00
Małe drogi oddechowe, duże wyzwanie
Wykładowca
Marta Maskey-Warzęchowska
dr hab. n. med. Marta Maskey-Warzęchowska
13:00 - 13:20
Skutecznie i bezpiecznie do celu
13:20 - 13:40
Zaostrzenia POChP – alarm w płucach
13:40 - 14:10
OBIAD
14:10 - 15:30
SESJA XVI
INTERDYSCYPLINARNE PRZYPADKI CHORÓB PŁUC
SESJA INTERAKTYWNA
Przedstawienie krótkich przypadków klinicznych lub badań diagnostycznych
Przewodniczący
Tadeusz Przybyłowski
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
15:30 - 16:30
15:30 - 15:50
Sarkoidoza serca
Justyna Tabor-Rajewska

15:50 - 16:10
Profilaktyka przeciwzakrzepowa i powikłania zakrzepowo-zatorowe w raku płuca
16:10 - 16:30
Ślad węglowy leków wziewnych - co każdy pulmonolog wiedzieć powinien
16:30 - 16:40
PRZERWA
16:40 - 17:20
SESJA XVIII
GRUŹLICA
Prowadzący
Beata Brajer-Luftmann
dr hab. n. med. Beata Brajer-Luftmann
16:40 - 17:00
Diagnostyka gruźlicy – up to date
17:00 - 17:20
Leczenie gruźlicy – up to date
17:20 - 17:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

FAQ

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PODCZAS WYDARZENIA ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁACENIA UCZESTNICTWA WYŁĄCZNIE PRZEZ SYSTEM PAYU.

Przedstawicieli medycznych chcących zarejestrować uczestników prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta: kontakt@termedia.pl

1/ Jak się zarejestrować – uczestnik indywidualny
Do rejestracji wymagane jest konto użytkownika na portalu Termedia.pl. Jeżeli nie masz konta, zostanie ono utworzone podczas rejestracji. Jeżeli masz już konto, zaloguj się i wciśnij przycisk REJESTRACJA. Dane automatycznie się wypełnią, ale możesz jej poprawić. Sprawdź, czy e-mail i telefon są aktualne. Tymi kanałami będziemy przesyłać informacje o wydarzeniu.

2/ Jak uzyskać fakturę za płatność?
W formularzu rejestracyjnym należy podać pełne dane do wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo dokument na podany adres mailowy.

3/ Czy przyznawane są punkty edukacyjne za udział w wydarzeniu?
Tak.

4/ Czy wydawane są certyfikaty za udział w wydarzeniu?
Tak, certyfikaty zostaną umieszczone w zakładce "TECZKA UCZESTNIKA" po zakończeniu wydarzenia.

W przypadku problemów z logowaniem lub rejestracją, prosimy o:
  • kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, pod numerem 506 802 006
  • kontakt mailowy pod adresem kontakt@termedia.pl

KONTAKT

Kontakt dla uczestników:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel. +48 506 802 006 i +48 500 068 362
kontakt@termedia.pl
www.termedia.pl

facebook linkedin twitter
© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone