XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 23.09.2020 - 26.09.2020

XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 23.09.2020 - 26.09.2020

BÓLE GŁOWY
 
23
września
Środa
12:00–13:30
Kurs szkoleniowy - Bóle głowy
SALA B1
Przewodniczący : prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, dr hab. n. med. Izabela Domitrz
12:00–12:25
Diagnostyka i leczenie chorego z bólem głowy w oddziale pomocy doraźnej
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
12:25–12:45
Jak leczyć migrenę epizodyczną a jak przewlekłą?
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
12:45–13:10
Stan migrenowy – rozpoznawanie i leczenie
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski


25
września
Piątek
8:00–8:45
SPOTKANIE Z EKSPERTEM – BÓLE GŁOWY
SALA C
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski, prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
8:00–8:45
Kiedy leczyć pacjenta z migreną lekami nowej generacji
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
8:15–8:30
Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy - diagnostyka i terapia
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
8:30–8:45
Czego nie zlecać i nie zalecać pacjentom z bólami głowy
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
14:00–15:30
SESJA POGLĄDOWA – ZESPOŁY BÓLOWE W NEUROLOGII
SALA C
Przewodniczący: dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
14:00–14:20
Dlaczego warto prawidłowo rozpoznać samoistny ból głowy w świetle nowych terapii XXI wieku
dr hab. n. med. Izabela Domitrz
14:20–14:40
Leczenie profilaktyczne migreny w światle zaleceń PTBG
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
14:40–15:00
Nowe horyzonty w terapii migreny
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
15:00–15:20
Indometacyno-zależne bóle głowy
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
15:20–15:30
Dyskusja
17:45–19:00
SESJA NAUKOWA PRAC WŁASNYCH – VARIA
SALA B1
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Ewa Pilarska, dr n. med. Maria Wysocka-Bąkowska
13:00–14:00
SESJA PLAKATOWA – ZESPOŁY BÓLOWE
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk


© 2020 Termedia