XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 23.09.2020 - 26.09.2020

XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 23.09.2020 - 26.09.2020

GOŚCIE ZAGRANICZNI

prof. Natan Bornstein (Izrael)

Profesor neurologii na Uniwersytecie w Tel Awiwie, Wydział Lekarski Sacklera.

Przewodniczący Israeli Stroke Society (ISS) (od 2019)
Dyrektor Wydziału Mózgu w Centrum Medycznym Shaare-Zedek (od 2016)
Kierownik działu udarów mózgu w Tel-Aviv Medical Center (1989-2016)
Przewodniczący ESNCH (2013-2017)
Przewodniczący Izraelskiego Stowarzyszenia Neurologicznego (od 2008-2017)
Wiceprezes Światowej Organizacji Udaru (WSO) (2008-2018).
Przewodniczący Wydziału Neurologii Centrum Medycznego w Tel Awiwie (2002-2007)
Redaktor naczelny Neurological Sciences
Rada Redakcyjna STROKE, CVD, EjoN, Acta Neurologica Scandinavica, International Journal of Stroke, Neurosonology, Frontiers in Stroke, Journal of Annals of Medical Science.
Program stypendialny w neurologii naczyniowej (udar mózgu) w Toronto, Kanada z prof. Johnem Norrisem (1984–1987)

Główne zainteresowania badawcze to: epidemiologia udaru mózgu, zapobieganie udarowi mózgu, otępienie naczyniowe, zapalenie i udar mózgu, neurosonologia.prof. Gavin Giovannoni (Wielka Brytania)

Gavin Giovannoni jest neurologiem akademickim z Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University London. Jego obecne badania koncentrują się na wirusie Epsteina Barra jako możliwej przyczynie stwardnienia rozsianego, neurodegeneracji związanej z SM, odkrywaniu i walidacji biomarkerów oraz wynikach klinicznych SM. Gavin jest także zapalonym czytelnikiem, blogerem, biegaczem, ogrodnikiem, mężem, ojcem, właścicielem psa, kucharzem oraz miłośnikiem wina i jedzenia.prof. László Vécsei (Węgry)

Profesor neurologii, kierownik grupy badawczej neurologii.
Dziekan Wydziału Lekarskiego (2010-2014), Uniwersytet w Szeged, były Prezydent Klasy Medycznej Węgierskiej Akademii Nauk (2010-2013), Towarzystwa Węgierskich Neurologów i Psychiatrów oraz Węgierskiego Stowarzyszenia Medycznego, Generał Sekretarz Danube Symposium for Neurological Sciences (1999-), były sekretarz European Society for Clinical Neuropharmacology (ESCNP), wiceprezes Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS; 2011-2014).

Jego główne zainteresowania to: stwardnienie rozsiane, ból głowy i zaburzenia pozapiramidowe (zwłaszcza rola kinurenin). Jest członkiem kilku redakcji różnych czasopism, takich jak Multiple Sclerosis and Related Disorders.

Służył w Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS) jako członek Programu Naukowego Liasion oraz Komisji Spraw Europejskich i Współpracy Europejskiej, 1. Komitetu Egzaminacyjnego Europejskiej Rady Neurologii oraz Rady Redakcyjnej European Journal of Neurology. Był Prezesem Komisji Neurologii Rozwojowej i Komisji Edukacyjnej oraz Przewodniczącym Komisji ds. Lokalnych Porozumień 15. Kongresu EFNS (Budapeszt, 2011)


prof. Bernhard Landwehrmeyer (Niemcy)

Dr Landwehrmeyer jest profesorem zwyczajnym neurologii Uniwersytetu w Ulm od 2000 r. Jest jednym z założycieli Europejskiej Sieci HD (EHDN), która służyła przez pierwsze dziesięć lat od ustanowienia EHDN jako Przewodniczący Komitetu Wykonawczego EHDN i nadal pełni funkcję lidera projektu EHDN na Uniwersytecie w Ulm. Od 2011 roku dr Landwehrmeyer jest głównym badaczem Enroll-HD, światowego, prospektywnego i obserwacyjnego badania choroby Huntingtona (HD) dla rodzin HD, sponsorowanego przez CHDI Foundation, USA. Dr Landwehrmeyer kieruje centrum HD w Ulm, multidyscyplinarnym centrum zapewniającym porady genetyczne, kliniczne usługi ambulatoryjne i ambulatoryjne, a także rehabilitację rodzin dotkniętych HD wraz z naukami podstawowymi i translacyjnymi.

Dr Landwehrmeyer uzyskał stopień medyczny na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Fryburgu w Niemczech, gdzie ukończył także pobyt w neurologii, szkolenie badawcze w zakresie neuropatologii i farmakologii molekularnej oraz pobyt w neurologii i psychiatrii. Dodatkowe szkolenie podyplomowe obejmowało studia w Kantonsspital w Bazylei w Szwajcarii oraz stypendium naukowe w Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School w Bostonie, Massachusetts, USA.

Jest także laureatem nagród naukowych za swoją pracę, która koncentruje się na zaburzeniach neurodegeneracyjnych, takich jak HD i choroba Parkinsona, od prac laboratoryjnych po badania kliniczne.
Obszerne publikacje dr Landwehrmeyera ukazały się w wielu prestiżowych czasopismach, w tym ostatnio w Cell, The New England Journal of Medicine, Lancet Neurology, Annals of Neurology, Brain, Neurology i JAMA Neurology. Inne tematy, które opublikował, obejmują zwyrodnienie czołowo-skroniowe, ALS, PSP i MSA. Prezentuje swoje odkrycia na licznych konferencjach na całym świecie.

prof. Hans Peter Hartung (Niemcy)
prof. Vladimir Kostic (Serbia)
prof. Dafin F. Muresanu (Rumunia)
prof. dr hab. Zbigniew Wszołek (USA)
© 2020 Termedia