XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 22.09.2021 - 25.09.2021

XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 22.09.2021 - 25.09.2021

GOŚCIE ZAGRANICZNI

prof. Natan Bornstein (Izrael)

Profesor neurologii na Uniwersytecie w Tel Awiwie, Wydział Lekarski Sacklera.

Przewodniczący Israeli Stroke Society (ISS) (od 2019)
Dyrektor Wydziału Mózgu w Centrum Medycznym Shaare-Zedek (od 2016)
Kierownik działu udarów mózgu w Tel-Aviv Medical Center (1989-2016)
Przewodniczący ESNCH (2013-2017)
Przewodniczący Izraelskiego Stowarzyszenia Neurologicznego (od 2008-2017)
Wiceprezes Światowej Organizacji Udaru (WSO) (2008-2018).
Przewodniczący Wydziału Neurologii Centrum Medycznego w Tel Awiwie (2002-2007)
Redaktor naczelny Neurological Sciences
Rada Redakcyjna STROKE, CVD, EjoN, Acta Neurologica Scandinavica, International Journal of Stroke, Neurosonology, Frontiers in Stroke, Journal of Annals of Medical Science.
Program stypendialny w neurologii naczyniowej (udar mózgu) w Toronto, Kanada z prof. Johnem Norrisem (1984–1987)

Główne zainteresowania badawcze to: epidemiologia udaru mózgu, zapobieganie udarowi mózgu, otępienie naczyniowe, zapalenie i udar mózgu, neurosonologia.prof. Gavin Giovannoni (Wielka Brytania)

Gavin Giovannoni jest neurologiem akademickim z Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University London. Jego obecne badania koncentrują się na wirusie Epsteina Barra jako możliwej przyczynie stwardnienia rozsianego, neurodegeneracji związanej z SM, odkrywaniu i walidacji biomarkerów oraz wynikach klinicznych SM. Gavin jest także zapalonym czytelnikiem, blogerem, biegaczem, ogrodnikiem, mężem, ojcem, właścicielem psa, kucharzem oraz miłośnikiem wina i jedzenia.prof. László Vécsei (Węgry)

Profesor neurologii, kierownik grupy badawczej neurologii.
Dziekan Wydziału Lekarskiego (2010-2014), Uniwersytet w Szeged, były Prezydent Klasy Medycznej Węgierskiej Akademii Nauk (2010-2013), Towarzystwa Węgierskich Neurologów i Psychiatrów oraz Węgierskiego Stowarzyszenia Medycznego, Generał Sekretarz Danube Symposium for Neurological Sciences (1999-), były sekretarz European Society for Clinical Neuropharmacology (ESCNP), wiceprezes Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS; 2011-2014).

Jego główne zainteresowania to: stwardnienie rozsiane, ból głowy i zaburzenia pozapiramidowe (zwłaszcza rola kinurenin). Jest członkiem kilku redakcji różnych czasopism, takich jak Multiple Sclerosis and Related Disorders.

Służył w Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS) jako członek Programu Naukowego Liasion oraz Komisji Spraw Europejskich i Współpracy Europejskiej, 1. Komitetu Egzaminacyjnego Europejskiej Rady Neurologii oraz Rady Redakcyjnej European Journal of Neurology. Był Prezesem Komisji Neurologii Rozwojowej i Komisji Edukacyjnej oraz Przewodniczącym Komisji ds. Lokalnych Porozumień 15. Kongresu EFNS (Budapeszt, 2011)


prof. Bernhard Landwehrmeyer (Niemcy)

Bernhard Landwehrmeyer jest profesorem zwyczajnym neurologii Uniwersytetu w Ulm od 2000 r. Jest jednym z założycieli Europejskiej Sieci HD (EHDN), która służyła przez pierwsze dziesięć lat od ustanowienia EHDN jako Przewodniczący Komitetu Wykonawczego EHDN i nadal pełni funkcję lidera projektu EHDN na Uniwersytecie w Ulm. Od 2011 roku dr Landwehrmeyer jest głównym badaczem Enroll-HD, światowego, prospektywnego i obserwacyjnego badania choroby Huntingtona (HD) dla rodzin HD, sponsorowanego przez CHDI Foundation, USA. Dr Landwehrmeyer kieruje centrum HD w Ulm, multidyscyplinarnym centrum zapewniającym porady genetyczne, kliniczne usługi ambulatoryjne i ambulatoryjne, a także rehabilitację rodzin dotkniętych HD wraz z naukami podstawowymi i translacyjnymi.

Dr Landwehrmeyer uzyskał stopień medyczny na Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Fryburgu w Niemczech, gdzie ukończył także pobyt w neurologii, szkolenie badawcze w zakresie neuropatologii i farmakologii molekularnej oraz pobyt w neurologii i psychiatrii. Dodatkowe szkolenie podyplomowe obejmowało studia w Kantonsspital w Bazylei w Szwajcarii oraz stypendium naukowe w Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School w Bostonie, Massachusetts, USA.

Jest także laureatem nagród naukowych za swoją pracę, która koncentruje się na zaburzeniach neurodegeneracyjnych, takich jak HD i choroba Parkinsona, od prac laboratoryjnych po badania kliniczne.
Obszerne publikacje dr Landwehrmeyera ukazały się w wielu prestiżowych czasopismach, w tym ostatnio w Cell, The New England Journal of Medicine, Lancet Neurology, Annals of Neurology, Brain, Neurology i JAMA Neurology. Inne tematy, które opublikował, obejmują zwyrodnienie czołowo-skroniowe, ALS, PSP i MSA. Prezentuje swoje odkrycia na licznych konferencjach na całym świecie.


prof. Tim J. von Oertzen (Austria)

Tim J. von Oertzen jest kierownikiem Katedry Neurologii w Kampusie Neuromed, Kepler Universitätsklinikum w Linz, Austria. Neuromed Campus to międzynarodowa renomowana jednostka neurologii, która zajmuje się neurochirurgią, neurologią, psychiatrią i powiązanymi instytutami.
Kształcił się na wydziałach neurologii i epileptologii na uniwersytecie w Bonn w Niemczech. Pracował jako konsultant neurolog i epileptolog na Wydziale Epileptologii Uniwersytetu w Bonn oraz w Atkinson Morley Neuroscience Centre, St. George's Hospital i University of London, Wielka Brytania.

Jego zainteresowania kliniczne i badawcze obejmują neuroobrazowanie w epilepsji, choroby współistniejące w padaczce. Publikował w różnych wysoko ocenianych czasopismach medycznych, napisał kilka rozdziałów książek i jest prelegentem na licznych krajowych i międzynarodowych spotkaniach.
Jest także prezydentem elektem Austriackiego Towarzystwa Epileptologicznego (austriacki rozdział ILAE), redaktorem naczelnym Europejskiej Akademii Neurologii (EAN), współprzewodniczącym panelu naukowego ds. Epilepsji (EAN) oraz przewodniczącym Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Górnej Austrii. W 2008 roku otrzymał stypendium Royal Collage of Physicians (Londyn), a także stypendium Europejskiej Akademii Neurologii w 2015 roku.

prof. Hans Peter Hartung (Niemcy)
prof. Vladimir Kostic (Serbia)
prof. Dafin F. Muresanu (Rumunia)
prof. dr hab. Zbigniew Wszołek (USA)
© 2020 Termedia