XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 22.09.2021 - 25.09.2021

Opłata rejestracyjna do 20.09.2021 od 21.09.2021
Lekarze - członkowie PTN 650.00 PLN 760.00 PLN
Lekarze - członkowie PTN (do 35 r. ż) 350.00 PLN 540.00 PLN
Lekarze - niebędący członkami PTN 760.00 PLN 860.00 PLN
Lekarze - niebędący członkami PTN (do 35 r. ż.) 430.00 PLN 650.00 PLN
Uczestnicy niebędący lekarzami (fizjoterapeuci, pielęgniarki, psychologowie i studenci) 430.00 PLN 540.00 PLN
Uczestnictwo jednodniowe 350.00 PLN
Uczestnictwo w warsztatach 100.00 PLN
UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.

Pakiet uczestnika obejmuje:
– wstęp na sesje plenarne
- wstęp na wystawę firm medycznych tylko dla osób posiadających prawo do wystawiania recept
– teczki z materiałami zjazdowymi
– certyfikat uczestnika

Warunkiem udziału w Zjeździe jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa


Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej:

Rejestracja uczestników


Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem: ZPTN20 + imię i nazwisko uczestnika)

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o podatku od towarów i usług, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, prosimy przy rejestracji o podanie ostatecznych danych do wystawienia dokumentu sprzedaży, gdyż nie będzie możliwości zmiany charakteru tego dokumentu.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 20 września 2021 r.


Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 9 września 2021 r.
Po tym terminie zwroty nie będą realizowane.

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2021 Termedia