XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 22.09.2021 - 25.09.2021

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak - Prezes Elekt PTN
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek - Prezes PTN

Komitet Naukowy:
prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw.
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński
dr hab. n. med. Grzegorz Kozera
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
dr n. med. Julieta Kozłowska-Staniczek
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
dr hab. n. med. Alina Kułakowska
dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
prof. dr hab. n. med Sławomir Michalak
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
prof. dr hab. n. med Monika Rudzińska
prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
dr hab. n. med Iwona Sarzyńska-Długosz
dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
prof. dr n. med. Agnieszka Słowik
prof. dr n. med. Adam Stępień
dr n. med. Stanisław Szlufik
© 2021 Termedia