XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 22.09.2021 - 25.09.2021

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak - Prezes Elekt PTN
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek - Prezes PTN
© 2020 Termedia