XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 22.09.2021 - 25.09.2021

KONTAKT DLA UCZESTNIKA
Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks: +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
© 2020 Termedia