ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

 

BIAŁYSTOK, 25.09.2024 - 28.09.2024

KIEROWNICTWO NAUKOWE

Marek Rogowski prof. dr hab. n. med.
Marek Rogowski