ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OTORYNOLARYNGOLOGÓW CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI

 

BIAŁYSTOK, 25.09.2024 - 28.09.2024

KOMITET NAUKOWY

Komitet Naukowo - Programowy

Dariusz Jurkiewicz
Marek Rogowski
Kazimierz Niemczyk
Jarosław Miłoński
Paweł Burduk
Wojciech Gawęcki
Józef Mierzwiński
Bogusław Mikaszewski
Krzysztof Morawski
Witold Szyfter
Małgorzata Wierzbicka (Redaktor Naczelny Otolaryngologii Polskiej)

Komitet Naukowy 

Stanisław Chodynicki, Elżbieta Hassmann – Poznańska, Jacek Składzień, Bożena Skotnicka, Janusz Klatka, Marcin Szymański, Paweł Dobrzyński, Krzysztof Oleś, Tomasz Gotlib, Wioletta Pietruszewska, Ewa Olszewska, Henryk Skarżyński, Jurek Olszewski, Lidia Zawadzka-Głos, Wiesław Konopka, Jarosław Szydłowski, Jacek Banaszewski, Tomasz Łysoń, Joanna Jackowska, Anna Rzepakowska, Wojciech Golusiński, Michał Karlik, Jarosław Markowski, Sławomir Okła, Karolina Dżaman, Janusz Klatka, Jerzy Tomik, Andrzej Kukwa, Wojciech Kukwa, Eliza Brożek – Mądry, Andrzej Sieśkiewicz, Ireneusz Kantor, Wojciech Gawron, Paweł Golusiński, Piotr Skarżyński, Ireneusz Bielecki, Tomasz Wolak, Danuta Raj-Koziak, Elżbieta Włodarczyk, Grażyna Mielnik-Niedzielska, Bożena Wiskirska-Woźnica, Agata Szkiełkowska, Lidia Zawadzka-Głos, Wiesław Konopka, Jarosław Szydłowski, Joanna Jackowska, Anna Rzepakowska, Kornel Szczygielski, Anna Bartochowska, Dominik Stodulski, Tomasz Przewoźny, Antoni Bruzgielewicz, Bożena Kosztyła-Hojna