IV Międzynarodowa Międzyzjazdowa Konferencja PTAIIT - Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii - PROGRAM
 
28
listopada
Czwartek
Sala 1
12:30–12:35
Otwarcie konferencji
Krzysztof Kusza
12:35–13:00
Wykład inauguracyjny:
To co przewiduję wydarzy się w przyszłości
Jannicke Mellin-Olsen
13:00–14:30
SESJA INAUGURACYJNA część 1
Moderatorzy: Andrzej Kűbler, Stefan De Hert, Jean-Louis Vincent
13:00–13:25
Jak radzić sobie z „pułapkami w leczeniu sepsy”?
Jean-Louis Vincent
13:25–13:50
Przedoperacyjna ocena ryzyka sercowego u chorych cierpiących na choroby układu krążenia poddawanego operacji niekardiochirurgicznej
Stefan De Hert
13:50–14:15
Intensywna terapia na przełomie wieków
Andrzej Kűbler
14:15–14:30
Dyskusja
14:30–14:45
Przerwa na kawę
14:45–16:15
SESJA INAUGURACYJNA część 2
Moderatorzy: Krzysztof Kusza, Janusz Andres, Piotr Knapik, Radosław Owczuk
14:45–15:25
60-ta rocznica Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Krzysztof Kusza
15:25–16:00
Wręczenie medali z okazji 60-lecia PTAiIT
16:00–16:15
Przerwa na kawę
16:15–17:45
SESJA INAUGURACYJNA część 3
Moderatorzy: Piotr Knapik, Luciano Gattinoni, Paolo Pelosi
16:15–16:40
Wentylacja mechaniczna pacjentów bez ARDS
Paolo Pelosi
16:40–17:05
Którzy chorzy mają największą szansę przeżycia na OAiIT? Dane ze Śląskiego Rejestru OIT
Piotr Knapik
17:05–17:30
Mleczany w przebiegu sepsy: pochodzenie i znaczenie
Luciano Gattinoni
17:30–17:45
Dyskusja
17:45–18:00
Przerwa na kawę
18:00–18:20
Wykład sponsorowany firmy Swixx BioPharma
Diagnostyka różnicowa TMA. Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego
Magdalena Krajewska
18:20–18:40
GRANT EDUKACYJNY
Kliniczna użyteczność pomiaru stężenia prokalcytoniny u chorych z sepsą
Mariusz Piechota
18:40–20:10
SESJA INAUGURACYJNA część 4
Moderatorzy: Krzysztof Kusza, Kai Zacharowski, Zeev Goldik
18:40–19:05
Przyszłość ESA – Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kai Zacharowski
19:05–19:30
„Druga ofiara” – anestezjolog po błędach ludzkich w sali operacyjnej
Zeev Goldik
19:30–19:55
Pooperacyjne powikłania ze strony układu krążenia po zabiegach niekardiochirurgicznych
Stefan De Hert
19:55–20:10
Dyskusja
29
listopada
Piątek
Sala 1
9:00–10:15
Sesja II
Moderatorzy: Alicja Bartkowska-Śniatkowska, Dick Tibboel, Marzena Zielińska
9:00–9:20
Przydatność encefalografii w ocenie czynności mózgu dzieci podczas znieczulenia ogólnego
Alicja Bartkowska-Śniatkowska
9:20–9:40
PARDS – diagnostyka i leczenie
Marzena Zielińska
9:40–10:00
Przyszłość intensywnej opieki pediatrycznej
Dick Tibboel
10:00–10:15
Dyskusja
10:15–10:30
Przerwa na kawę
10:30–11:45
Sesja III
Moderatorzy: Romuald Lango, Luciano Gattinoni, Mirosław Czuczwar
10:30–10:50
ECMO żylno-żylne o wysokim przepływie: potrzeba czy przyzwyczajenie?
Luciano Gattinoni
10:50–11:10
ECMO bez antykoagulacji systemowej
Mirosław Czuczwar
11:10–11:30
Techniki pozaustrojowego wspomagania czynności narządów dedykowane do intensywnej terapii
Romuald Lango
11:30–11:45
Dyskusja
11:45–12:00
Przerwa na kawę
12:00–12:40
Sesja sponsorowana I
Parawan, który łączy zamiast dzielić
12:00–12:20
Wykład sponsorowany firmy Baxter:
Prędko coraz prędzej... Komu potrzebne jest szybkie znieczulanie?
Marcin Możański
12:20–12:40
Wykład sponsorowany firmy Baxter:
Ja Cię kroję, a Ty śpisz...
Tomasz Banasiewicz
12:40–14:10
Sesja sponsorowana II
12:40–12:55
Wykład sponsorowany firmy GE
12:55–13:15
Wykład sponsorowany firmy Merz:
Możliwości terapeutyczne w zaburzeniach świadomości
Konrad Rejdak
13:15–13:35
Wykład sponsorowany firmy Amomed:
Wady i zalety beta blokerów u krytycznie chorych – doświadczenia własne
Wojciech Dąbrowski
13:35–13:55
Wykład sponsorowany firmy Amomed:
Pierwsza zarejestrowana w Polsce wazopresyna – nowe wskazania dla intensywnej terapii
Mariusz Piechota
13:55–14:10
Dyskusja
14:10–15:10
Przerwa na lunch
15:10–16:25
Sesja IV
Moderatorzy: Wojciech Dąbrowski, Zsolt Molnar,Rafał Drwiła
15:10–15:30
Płynoterapia: podejście liberalne czy restrykcyjne?
Zsolt Molnar
15:30–15:50
Przewidywanie pooperacyjnej niewydolności oddechowej - czy to ciągle wróżenie z fusów?
Rafał Drwiła
15:50–16:10
Zapobieganie śródoperacyjnej niestabilności hemodynamicznej: zindywidualizowane podejście multimodalne
Zsolt Molnar
16:10–16:25
Dyskusja
16:25–17:20
Sesja sponsorowana III
Monitoring zwiekszający bezpieczeństwo pacjenta podczas anestezji i sedacji
16:25–16:45
Monitorowanie kapnograficzne u spontanicznie oddychających pacjentów w celu wczesnego wykrycia depresji oddechowej
Tomasz Gaszyński
16:45–16:50
Dyskusja
16:50–17:10
Monitoring depth of anesthesia in POD prevention
Finn Radtke
17:10–17:20
Dyskusja
17:20–18:35
Sesja V
Moderatorzy: Maciej Żukowski, Maria Vittinghoff, Mirosław Czuczwar
17:20–17:40
Sedacja proceduralna w celu diagnostyki MRT / TK u pacjentów z zakażeniem układu oddechowego
Maria Vittinghoff
17:40–18:00
Przygotowanie do zabiegu zgodnie z filozofią PSH-punkt widzenia anestezjologa
Mirosław Czuczwar
18:00–18:20
Leczenie bólu w ambulatorium i w szczególnych sytuacjach na oddziale
Maria Vittinghoff
18:20–18:35
Dyskusja
30
listopada
Sobota
Sala 1
9:00–10:15
Sesja VI
Moderatorzy: Ewa Kucewicz-Czech, Zeev Goldik, Wojciech Dąbrowski
9:00–9:20
Szacowanie ryzyka operacyjnego w oparciu o stopień kruchości, inwalidztwo i choroby współistniejące
Ewa Kucewicz-Czech
9:20–9:40
Optymalizacja znieczulenia w chirurgii laparoskopowej
Zeev Goldik
9:40–10:00
Płynoterapia od fizjologii do praktyki klinicznej
Wojciech Dąbrowski
10:00–10:15
Dyskusja
10:15–10:30
Przerwa na kawę
10:30–11:45
Sesja VII
Moderatorzy: Tomasz Gaszyński, Paolo Pelosi, Maciej Żukowski
10:30–10:50
Badanie Probese: wentylacja pacjentów otyłych podczas operacji chirurgicznych
Paolo Pelosi
10:50–11:10
Okołooperacyjne postępowanie z chorymi ze skrajną otyłością do zabiegów niebariatrycznych
Tomasz Gaszyński
11:10–11:30
Zapalenie płuc - VAP
Maciej Żukowski
11:30–11:45
Dyskusja
11:45–12:00
Przerwa na kawę
12:00–13:15
Sesja VIII
Moderatorzy: Rafał Drwiła, Hanna Misiołek, Mariusz Piechota
12:00–12:20
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa a okres okołooperacyjny
Rafał Drwiła
12:20–12:40
Zespół krwawienia śródpęcherzykowego w intensywnej terapii
Dariusz Maciejewski
12:40–12:55
Dyskusja
12:55–14:25
Sesja IX
Moderatorzy: Krzysztof Kusza, Janusz Andres, Bernd W. Böttiger
12:55–13:20
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 2019
Bernd W. Böttiger
13:20–13:45
Jak zapewnić skuteczną resuscytacje w szpitalu?
Janusz Andres
13:45–14:10
Leczenie choroby poresuscytacyjnej 2019
Bernd W. Böttiger
14:10–14:25
Dyskusja
 
Zakończenie konferencji© 2022 Termedia