Warsztaty Dobrej Praktyki Leczenia Ran - PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
22
lutego
Sobota
8:30–9:00
Rejestracja uczestników
9:00–9:05
Otwarcie konferencji
dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
9:05–9:10
Ankieta ewaluacyjna
9:10–10:35
CZĘŚĆ I
WYKŁADY TEORETYCZNE
9:10–9:25
Owrzodzenia goleni – czy zawsze niewydolność żylna?
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień
9:25–9:40
Czy umiemy zapobiegać i leczyć odleżyny
dr hab. med. Maciej Sopata
9:40–9:55
Jak zmniejszyć ryzyko amputacji w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej
dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
9:55–10:10
Zasady opracowania ran
prof. dr hab. med. Maria Szewczyk
10:10–10:25
Zasady żywienia chorych z ranami przewlekłymi
dr n. o zdr. Paulina Mościcka
10:25–10:35
Dbajmy o siebie lecząc rany
mgr Aneta Jarząbek
 
mgr Izabela Kuberka – Komisarz Dobrej Praktyki Leczenia Ran
mgr Marta Bakowska – Komisarz Dobrej Praktyki Leczenia Ran
piel. specj. Mirosława Młynarczuk – Komisarz Dobrej Praktyki Leczenia Ran
mgr Irena Samson – Komisarz Dobrej Praktyki Leczenia Ran
10:35–11:05
Przerwa na kawę
11:05–13:20
CZĘŚĆ II
WARSZTATY PRAKTYCZNE – PIERWSZA TURA*
STANOWISKO WARSZTATOWE 1
 
Leczenie ran przewlekłych od A (antyseptyka) do Z (zaopatrzenie w tlen)
11:05–11:35
GRUPA I
11:35–11:40
Przerwa
11:40–12:10
GRUPA II
12:10–12:15
Przerwa
12:15–12:45
GRUPA III
12:45–12:50
Przerwa
12:50–13:20
GRUPA IV
STANOWISKO WARSZTATOWE 2
 
Zobacz co działa! Jak łączyć? T.I.M.E - Przyspieszamy proces w doborze środków przeciwdrobnoustrojowych
11:05–11:35
GRUPA II
11:35–11:40
Przerwa
11:40–12:10
GRUPA III
12:10–12:15
Przerwa
12:15–12:45
GRUPA IV
12:45–12:50
Przerwa
12:50–13:20
GRUPA I
STANOWISKO WARSZTATOWE 3
 
Żywienie i suplementacja – diety u pacjenta z raną trudno gojącą się
11:05–11:35
GRUPA III
11:35–11:40
Przerwa
11:40–12:10
GRUPA IV
12:10–12:15
Przerwa
12:15–12:45
GRUPA I
12:45–12:50
Przerwa
12:50–13:20
GRUPA II
STANOWISKO WARSZTATOWE 4
 
Zasady doboru opatrunków specjalistycznych w leczeniu ran
11:05–11:35
GRUPA IV
11:35–11:40
Przerwa
11:40–12:10
GRUPA I
12:10–12:15
Przerwa
12:15–12:45
GRUPA II
12:45–12:50
Przerwa
12:50–13:15
GRUPA III
13:20–13:50
Przerwa na lunch
13:50–16:05
CZĘŚĆ III
WARSZTATY PRAKTYCZNE — DRUGA TURA*
STANOWISKO WARSZTATOWE 1
 
Jak opatrunek odpowiada na potrzeby rany – TLC w praktyce
13:50–14:20
GRUPA I
14:20–14:25
Przerwa
14:25–14:55
GRUPA II
14:55–15:00
Przerwa
15:00–15:30
GRUPA III
15:30–15:35
Przerwa
15:35–16:05
GRUPA IV
STANOWISKO WARSZTATOWE 2
 
3 kroki 1 rozwiązanie – od oczyszczania do kompresjoterapii
13:50–14:20
GRUPA II
14:20–14:25
Przerwa
14:25–14:55
GRUPA III
14:55–15:00
Przerwa
15:00–15:30
GRUPA IV
15:30–15:35
Przerwa
15:35–16:05
GRUPA I
STANOWISKO WARSZTATOWE 3
 
,,Bo do rany trzeba dwojga, czasem trojga" - praktyczne aspekty doboru opatrunków specjalistycznych
13:50–14:20
GRUPA III
14:20–14:25
Przerwa
14:25–14:55
GRUPA IV
14:55–15:00
Przerwa
15:00–15:30
GRUPA I
15:30–15:35
Przerwa
15:35–16:05
GRUPA II
STANOWISKO WARSZTATOWE 4
 
Kompresjoterapia złotym standardem leczenia owrzodzeń żylnych
13:50–14:20
GRUPA IV
14:20–14:25
Przerwa
14:25–14:55
GRUPA I
14:55–15:00
Przerwa
15:00–15:30
GRUPA II
15:30–15:35
Przerwa
15:35–16:05
GRUPA III
16:05–16:35
CZĘŚĆ IV
BLOK PRZYPADKÓW – PRAKTYCZNE POSTĘPOWANIE Z RANĄ (JAK UNIKAĆ NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW, JAK OPTYMALNIE ZARZĄDZAĆ RANĄ)
 
Ankieta ewaluacyjna
Rozwiązanie pytań quizowych
Dyskusja oraz zakończenie konferencji
 
* podział na grupy warsztatowe nastąpi na miejscu podczas konferencji© 2022 Termedia