XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego - PROGRAM
 
10
czerwca
CZWARTEK
15:00–15:15
OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW - NADANIE CERTYFIKATU HEPATOLOGA
15:15–17:20
SESJA I NOWOTWORY
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
dr hab. n. med. Ewa Janczewska
 
15:15–15:30
Znaczenie markerów nowotworowych w kwalifikacji do przeszczepienia wątroby.
 
dr hab. n. med. Ewa Janczewska
 
15:30–15:45
Onkogeneza raka wątrobowokomórkowego - aspekty teoretyczne i praktyczne.
 
dr n. med. Jakub Klapaczyński
 
15:45–16:00
Nawroty HCC po LTx.
 
16:00–16:15
Przeszczepienie wątroby u dzieci z nowotworami wątroby.
 
dr hab. n. med. Hor Ismail
 
16:15–16:30
Związek dysbiozy z aktywacją komórek gwiaździstych, neoangiogenezą i włóknieniem w wątrobie.
 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gabriel
 
16:30–16:50
Kierunki rozwoju terapii raka wątrobowokomórkowego
 
dr hab. n. med. Ewa Janczewska
 
16:50–17:05
Zmiany w programie lekowym dla Pacjentów z rakiem watrobowokomorkowym.
 
Andrzej Deptała
prof. Andrzej Deptała
 
17:05–17:20
Dyskusja
17:20–17:30
Przerwa
17:30–18:45
SESJA FIRMY
 
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 
17:30–17:50
Akcja Identyfikacja zakażeń HCV – Projekt psychiatria
 
17:50–18:10
Nowe trendy w leczeniu HIV
 
dr hab. n. med. Elżbieta Jabłonowska
 
18:10–18:30
Veklury – solo czy w terapii skojarzonej?
 
dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz
 
18:30–18:45
Dyskusja
18:45–18:50
Przerwa
18:50–20:50
SESJA II TRANSPLANTACJE
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
dr n. med. Olga Tronina
 
Wojciech Lisik
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
 
18:50–19:05
Czy przeszczepienie wątroby od dawcy HCV dodatniego ma szansę stać się rutynowym postępowaniem?
 
dr n. med. Olga Tronina
 
19:05–19:20
Stan przeszczepiania wątroby w Polsce.
 
dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński
 
19:20–19:35
Miejsce chirurgii bariatrycznej w transplantacji wątroby.
 
Wojciech Lisik
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
 
19:35–19:50
Perfuzja maszynowa wątroby – nowa technika pozwalająca na zwiększenie puli narządów do transplantacji.
 
prof. dr hab. Michał Grąt
 
19:50–20:05
Zakrzepica wrotna u chorych z marskością kwalifikowanych do LTx.
 
dr hab. n. med. Marek Pacholczyk
 
20:05–20:20
30 lat przeszczepiania wątroby w doświadczeniach IP CZD.
 
prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
 
20:20–20:35
Aktywność fizyczna pacjentów pediatrycznych po transplantacji wątroby.
 
Irena Jankowska
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
 
20:35–20:50
Dyskusja
11
czerwca
PIĄTEK
15:00–16:45
SESJA III HEPATOLOGIA DZIECIĘCA
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
dr n. med. Anna Pniewska
 
prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska
 
15:00–15:15
Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby u dzieci i młodzieży.
 
prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn
 
15:15–15:30
Szczepienia ochronne w chorobach wątroby - przed i po przeszczepieniach wątroby.
 
dr n. med. Maja Klaudel-Dreszler
 
15:30–15:45
Hepatopatie w restrykcyjnych wadach serca.
 
dr n. med. Jakub Kmiotek
 
dr n. med. Zuzanna Powichrowska
 
15:45–16:00
Cholestaza u dzieci - diagnostyka różnicowa.
 
dr n. med. Anna Pniewska
 
16:00–16:15
Wykorzystanie nowoczesnych technik mikroskopowych w hepatologii.
 
Joanna Bierła
dr Joanna Bierła
 
16:15–16:30
Cholestaza o nieustalonej etiologii. Jak może nam pomóc badanie molekularne.
 
Irena Jankowska
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska
 
16:30–16:45
Dyskusja
16:45–16:55
Przerwa
16:55–17:35
SESJA FIRMY
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Waldemar Jakub Halota
 
 
Odległe efekty leczenia HCV z wykorzystaniem terapii bezinterferonowych - AMBER po 5 latach.
 
Robert Flisiak
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
 
 
Skuteczność 8 – tygodniowej terapii Maviret w różnych grupach pacjentów, w tym także u dzieci.
 
Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 
17:35–18:50
SESJA IV BARIERY W ELIMINACJI HCV
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Robert Flisiak
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
 
prof. dr hab. n. med. Waldemar Jakub Halota
 
17:35–17:50
Bariery eliminacji HCV w krajach Europy środkowej.
 
Robert Flisiak
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
 
17:50–18:05
Eliminacja HCV u kobiet.
 
Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 
18:05–18:20
Ostatni problem z HCV – marskość u zakażonego genotypem 3.
 
Dorota Zarębska-Michaluk
dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk
 
18:20–18:35
Słabości polskiego programu lekowego HCV.
 
prof. dr hab. n. med. Waldemar Jakub Halota
 
18:35–18:50
Dyskusja
18:50–19:00
Przerwa
19:00–20:30
SESJA V PRZYSZŁOŚĆ W HEPATOLOGII
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Jerzy Jaroszewicz
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
 
Małgorzata Pawłowska
prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 
19:00–19:20
MAFLD - nowe spojrzenie na problem stłuszczeniowej choroby wątroby
 
19:20–19:35
Perspektywy w chorobach wątroby.
 
19:35–19:50
Rzadkie czynniki wirusowych zapaleń wątroby.
 
prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk
 
19:50–20:05
Nadchodzące opcje terapeutyczne HBV.
 
Jerzy Jaroszewicz
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz
 
20:05–20:20
Reaktywacja zakażenia HBV - czy będziemy bezrobotni?
 
Anna Piekarska
prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska
 
20:20–20:35
HEV w Polsce: wirus – widmo?
 
dr n. med. Maciej Bura
 
20:35–20:50
Dyskusja
12
czerwca
SOBOTA
09:00–10:15
SESJA VI ZABURZENIA MIKROBIOTY JELITOWEJ W PRZEWLEKŁYCH CHOROBACH WĄTROBY
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Michał Kukla
dr hab. n. med., prof. uczelni Michał Kukla
 
prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk
 
09:00–09:15
Znaczenie zaburzeń mikrobioty jelitowej w patogenezie Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF).
 
Michał Kukla
dr hab. n. med., prof. uczelni Michał Kukla
 
09:15–09:30
Rozrost bakteryjny jelita cienkiego (SIBO) w chorobach wątroby - diagnostyka i leczenie.
 
prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk
 
09:30–09:45
Poprawa parametrów metabolicznych u otyłych pacjentów z NAFLD po zabiegach bariatrycznych w aspekcie zmian mikrobioty jelitowej.
 
Tomasz Roguła
prof. dr hab. n. med. Tomasz Roguła
 
09:45–10:00
Zaburzenia wchłaniania w przewlekłych chorobach wątroby.
 
10:00–10:15
Dyskusja
10:15–11:30
SESJA VII ROPNIE WĄTROBY
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz
 
prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski
 
10:15–10:30
Bakteryjne ropnie wątroby.
 
dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz
 
10:30–10:45
Pełzakowy ropień wątroby.
 
dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska
 
10:45–11:00
Ropnie wątroby innej, rzadkiej etiologii.
 
dr n. med. Piotr Stalke
 
11:00–11:15
Ropnie wątroby – kiedy dzwonić po pomoc do chirurga?
 
prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski
 
11:15–11:30
Dyskusja
11:30–11:40
Przerwa
11:40–13:40
SESJA VIII COVID-19 A WĄTROBA
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Dorota Zarębska-Michaluk
dr n. med. Dorota Zarębska-Michaluk
 
11:40–11:55
Leczenie pzw w Polsce w dobie COVID-19
 
11:55–12:10
Przewód pokarmowy w SARS-CoV-2.
 
prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska
 
12:10–12:25
Zaburzenia krzepnięcia w COVID-19.
 
12:25–12:40
Wątroba w zakażeniu SARS-CoV-2
 
12:40–12:55
Transplantacja wątroby w dobie COVID-19.
 
prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
 
12:55–13:10
Po-Covidowe uszkodzenia wątroby
 
Michał Kukla
dr hab. n. med., prof. uczelni Michał Kukla
 
13:10–13:25
Dyskusja
13:25–13:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI© 2022 Termedia