Ogólnopolski Program Leczenia Ran Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran CYKL 2 - PROGRAM
 
20
kwietnia
Cykl 2: marzec - kwiecień (wiosenny)
Sposoby opracowania trudno gojących się ran.
Zastosowanie terapii podciśnieniowej
 
20.04.2021 r. - Województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
27.04.2021 r. - Województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie
 
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
16:00–16:05
Rozpoczęcie
 
16:05–17:55
Warsztaty edukacyjne
1. Co działa? Substancje przeciwdrobnoustrojowe - skuteczność w warunkach in-vitro i in-vivo
2. Higiena Rany w przebiegu owrzodzenia goleni
3. Prawidłowe oczyszczanie i zaopatrzenie rany głębokiej
4. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością żylną w dobie COVID-19 i ryzyko zakrzepowe - wskazówki dotyczące leczenia zachowawczego chorych wynikające z podstaw patofizjologii
5. Szlabany w górę czyli czym usunąć miejscowe przeszkody w procesie gojenia
6. Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran trudno gojących się
7. URGO – czy i jaki opatrunek możemy zastosować pod terapię kompresyjną

DODATKOWE WARSZTATY W ZAKŁADCE MATERIAŁY OBOWIĄZKOWE
1. Jak wykorzystać moc oktenidyny w ranach trudno gojących
2. Wsparcie żywieniowe w leczeniu ran
3. Czas leczyć rany. Tradycja a współczesność
4. Rola systemów FlexiSeal w opiece nad pacjentem
17:55–18:00
Przerwa
 
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
18:00–18:10
Wprowadzenie
 
18:10–18:25
Aspekty prawne leczenia ran cz. II
 
18:25–18:55
Sposoby opracowania trudno gojących się ran
 
18:55–19:25
Opracowanie ran w ZSC
 
19:25–19:45
Opracowanie ran w owrzodzeniach goleni
 
19:45–20:15
Opracowanie ran w odleżynach
 
20:15–20:30
Zastosowanie NPWT - zaraz po opracowaniu rany
 
20:30–20:50
Rany ciała i duszy
 
20:50–21:00
Projekt - Szkoła pisania prac naukowych „Pielęgniarki dla nauki”
 
21:00–21:05
Przerwa
21:05–21:20
Sesja pytań i odpowiedzi
Przewodniczący - koordynator kursu danego województwa:
mgr Irena Samson - pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
mgr Izabela Kuberka - lubuskie, dolnośląskie, opolskie
mgr Paulina Szymańska - mazowieckie, podlaskie, łódzkie
dr n. med. Paulina Mościcka - kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
mgr Marta Bakowska, mgr Lidia Czwakiel - lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie
21:20–21:25
Uroczyste zakończenie
19
października
Cykl 3: październik - listopad (jesienny)
Zastosowanie kompresjoterapii w różnych typach trudno gojących się ran
 
19.10.2021 r. - Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
26.10.2021 r. - Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie
09.11.2021 r. - Województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie
16.11.2021 r. - Województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
23.11.2021 r. - Województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie
 
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
17:00–17:05
Rozpoczęcie
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska - Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
17:05–17:55
Warsztaty edukacyjne
Zakładka Obowiązkowe materiały
17:55–18:00
Test wiedzy
 
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
18:00–18:10
Wprowadzenie
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska - Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
mgr Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
mgr Marta Bakowska - koordynator krajowy Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran PTLR
18:10–18:25
Aspekty prawne leczenia ran cz. III - kompetencje zespołów pielęgniarskich w aspekcie komresjoterapii
mgr Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
18:25–18:45
Ogólne podstawy zastosowania kompresjoterapii
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
18:45–19:05
Zastosowania kompresjoterapii u chorego z obrzękiem limfatycznym
mgr Monika Han , komentarz dr n. med. Krzysztof Paruzel
19:05–19:25
Zastosowania kompresjoterapii u chorego z owrzodzeniami goleni
dr n. med. Paulina Mościcka, komentarz prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
19:25–19:45
Zastosowania kompresjoterapii u chorego z zespołem stopy cukrzycowej
mgr Izabela Kuberka, komentarz dr n. med. Tomasz Ostrowski
19:45–20:05
Ocena ABI przed zastosowaniem kompresjoterapii
prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek
20:05–20:25
Optymalizacja leczenia cukrzycy warunkiem prawidłowego leczenia ran
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
20:25–20:35
Projekt - Szkoła pisania prac naukowych „Pielęgniarki dla nauki”
mgr Izabela Kuberka, dr n. med. Katarzyna Cierzniakowska
20:35–20:40
Przerwa
Pobierz materiały edukacyjne potrzebne do zaliczenia testu
20:40–20:55
Sesja pytań i odpowiedzi
Przewodniczący - koordynator kursu danego województwa:
mgr Irena Samson - pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
mgr Izabela Kuberka - lubuskie, dolnośląskie, opolskie
mgr Paulina Szymańska - mazowieckie, podlaskie, łódzkie
dr n. med. Paulina Mościcka - kujawsko-pomorskie, wielkopolskie
mgr Marta Bakowska, mgr Lidia Czwakiel - lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie
20:55–21:00
Test wiedzy
Zalicz test aby otrzymać certyfikat© 2021 Termedia