II WARSZTATY DOBREJ PRAKTYKI LECZENIA RAN. JAK POSTĘPOWAĆ Z TRUDNO GOJĄCYMI SIĘ RANAMI? - PROGRAM
 
23
czerwca
Środa
Dzień 1: Dzień Stopy Cukrzycowej – dyskusja interdyscyplinarna
17:30–17:35
Zespół stopy cukrzycowej – najczęściej zadawane pytania
 
17:35–18:10
Czy zmiany na stopie u chorego z cukrzycą to zawsze stopa cukrzycowa? – perspektywa onkologa, diabetologa i dermatologa
 
18:10–18:25
Czy umiemy przyspieszyć eliminację wysięku z rany?
 
18:25–18:40
Co działa? Substancje przeciwdrobnoustrojowe – skuteczność w warunkach in-vitro i in-vivo
 
18:40–18:55
Wykład wspierany przez
Rana zakażona, a stan septyczny
 
18:55–19:10
Kiedy wkraczać z terapią podciśnieniową w leczeniu stopy cukrzycowej?
 
19:10–19:25
Zakażenie w przebiegu ZSC. Praktyczne wskazówki
 
19:25–19:40
Wybór opatrunków podczas terapii podciśnieniowej – analiza przypadku
 
19:40–19:55
Okiem ortopodologa – jak dobierać obuwie i wkładki u chorego z cukrzycą w prewencji powstawania zespołu stopy cukrzycowej
 
19:55–20:10
Rozwiązania w zakresie redystrybucji nacisku z miejsca występowania rany
 
20:10–20:20
Blok reklamowy -> zapraszamy na krótką przerwę
20:20–20:55
Sesja Q&A
24
czerwca
Czwartek
Dzień 2: Dzień owrzodzeń goleni – dyskusja interdyscyplinarna
17:30–17:35
Owrzodzenia goleni – najczęściej zadawane pytania
 
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 
17:35–18:05
Czy każde owrzodzenie podudzi to owrzodzenie żylne?
 
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 
18:05–18:20
Jak radzić sobie z owrzodzeniem goleni w warunkach ambulatoryjnych
 
18:20–18:35
Właściwy dobór opatrunków sukcesem w leczeniu owrzodzeń goleni – analiza przypadku
 
18:35–18:50
Jak rozwiązywać trudności w miejscowym leczeniu owrzodzeń goleni
 
18:50–19:05
Skuteczna kontrola wysięku
 
19:05–19:20
Skuteczna pielęgnacja skóry wokół owrzodzenia goleni
 
19:20–19:35
Kompresjoterapia w leczeniu trudno gojących się owrzodzeń podudzi z obrzękiem
 
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 
19:35–19:50
Troska o skórę w trakcie leczenia kompresyjnego
 
19:50–20:05
Obrzęk limfatyczny – czy wskazanie do kompresjoterapii?
 
20:05–20:20
Dibucell Active – nowy biodegradowalny opatrunek w leczeniu owrzodzeń podudzi i innych ran
 
20:20–20:30
Blok reklamowy -> zapraszamy na krótką przerwę
20:30–21:05
Sesja Q&A
25
czerwca
Piątek
Dzień 3: Dzień odleżyn - dyskusja interdyscyplinarna
17:30–17:35
Odleżyny – najczęściej zadawane pytania
 
17:35–18:10
Odleżyna – od owrzodzenia do leczenia chirurgicznego
 
18:10–18:25
Prewencja i terapia odleżyn w warunkach domowych
 
18:25–18:45
Zaopatrzenie stomii z powikłaniami skórnymi
 
18:45–19:05
Jak radzić sobie z powikłaniami okołostomijnymi
 
19:05–19:20
Sztuka doboru opatrunku - trudne lokalizacje
 
19:20–19:45
Leczenie odleżyn w warunkach ambulatoryjnych – analiza przypadków
 
19:45–20:00
Ocena skuteczności i przydatności kompleksowej terapii w leczeniu odleżyn: aspekty kliniczne i mikrobiologiczne
 
20:00–20:15
Zakażenia miejsc kaniulacji naczyń – trudny problem w rękach pielęgniarki
 
20:15–20:25
Blok reklamowy -> zapraszamy na krótką przerwę
20:25–21:00
Sesja Q&A© 2021 Termedia