XIX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii - PROGRAM
 
23
września
Czwartek
Sala A
08:30–09:30
I. KURS HEPATOLOGICZNY: CHOROBY OGNISKOWE WĄTROBY
Panel dyskusyjny:
 
08:30–08:45
Młoda kobieta z przypadkowo stwierdzoną zmianą ogniskową w wątrobie
08:45–09:00
Nietypowe naczyniaki wątroby
09:00–09:15
Zmiana ogniskowa w wątrobie marskiej z zakrzepem żyły wrotnej
09:15–09:30
"Gruczolak" wątroby u mężczyzny
09:30–11:10
II. KURS HEPATOLOGICZNY: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU CHORÓB WĄTROBY
09:30–09:50
Najczęstsze błędy w monitorowaniu i leczeniu infekcji HBV
 
09:50–10:10
Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu i leczeniu autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby
 
10:10–10:30
Najczęstsze błędy w leczeniu zdekompensowanej marskości wątroby
 
10:30–10:50
Błędy w postępowaniu z chorym z ostrą niewydolnością wątroby
 
10:50–11:10
Błędy w rozpoznawaniu i leczeniu wrodzonej hemochromatozy
 
11:10–11:30
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
11:30–11:45
OTWARCIE KONGRESU
 
11:45–12:00
Wręczenie dyplomu Honorowego Członka PTG-E
 
12:00–12:20
Wykład inauguracyjny

"Alkohol dla zdrowia: korzystny, szkodliwy, bardzo toksyczny?"
 
12:20–14:00
CHOROBY CZYNNOŚCIOWE PRZEWODU POKARMOWEGO (SESJA NEUROGASTROENTEROLOGICZNA)
Przewodniczący:
 
12:20–12:40
How I diagnose and treat my patients with dyspepsia
 
12:40–13:00
Prokinetyki w leczeniu chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
 
13:00–13:15
Nadwrażliwość przełyku na refluks
 
13:15–13:30
Starzenie się organizmu: jakie zmiany zachodzą w jelitowym układzie nerwowym?
 
13:30–13:45
Otyłość a zespół jelita nadwrażliwego
 
13:45–14:00
Dyskusja
 
Blok reklamowy
14:00–15:00
SESJA SPONSOROWANA
14:00–14:40
Sesja firmy
14:00–14:10
Przygotowanie do kolonoskopii preparatem o bardzo małej objętości leku do wypicia
 
14:10–14:25
Mesalazyna jako złoty standard leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
 
14:25–14:40
Kwas masłowy jako synergistyczne uzupełnienie leczenia chorób jelit – udowodnione korzystne działanie
 
14:40–15:00
Wykład firmy
Sięgnij wzrokiem dalej – czyli kilka słów o niedokrwistości i niedoborze żelaza w IBD
 
15:00–16:00
Przerwa
16:00–17:35
NIESWOISTE CHOROBY ZAPALNE JELIT
Przewodniczący:
 
16:00–16:20
Management of acute severe ulcerative colitis
 
16:20–16:40
Czynniki środowiskowe w patogenezie NZJ - czy ważna jest dieta?
 
16:40–17:00
Jak przewidywać, zapobiegać i leczyć powikłania terapii NZJ?
 
17:00–17:20
Odmienności kliniczne, diagnostyczne i terapeutyczne NZJ w wieku podeszłym
 
17:20–17:30
Dyskusja
17:30–17:35
Blok reklamowy
17:35–19:10
MIKROBIOM JELITOWY - WYBRANE TEMATY cz.1
Przewodniczący:
 
17:35–17:50
Wpływ diety i powietrza na mikrobiotę jelitową i potencjalne konsekwencje w dobie nowych zagrożeń epidemicznych i klimatycznych
 
17:50–18:10
Dysbiosis and Microbiota changes in Diverticular Disease
 
18:10–18:25
Mikrobiota w chorobach wątroby
 
18:25–18:40
Mikrobiota jako "niewidzialny narząd" modulujący działanie leków
 
18:40–18:55
Czy mikrobiota jelitowa ma wplyw na funkcjonowanie mózgu
 
18:55–19:05
Dyskusja
19:05–19:10
Blok reklamowy
19:10–20:25
MIKROBIOM JELITOWY - WYBRANE TEMATY cz. 2
Przewodniczący:
 
19:10–19:25
Czy grozi nam epidemia post-Covid-IBS?
 
19:25–19:40
Nie przerywać terapii przewlekłej choroby uchyłkowej – profilaktyka a leczenie
 
19:40–20:10
SIBO – wciąż za mało zauważany problem interdyscyplinarny – okiem diabetologa, dermatologa i gastroenterologa
Edward Franek – SIBO okiem diabetologa
Irena Walecka – SIBO okiem dermatologa
Grazyna Rydzewska – SIBO okiem gastroenterologa podsumowanie
20:10–20:25
Dyskusja
Sala B
12:20–14:00
TRANSPLANTACJA WĄTROBY; CZY JUŻ RUTYNA?
Przewodniczący:
 
12:20–12:40
Najważniejsze wyzwania we współczesnej transplantologii wątroby
 
12:40–13:00
Analiza powikłań po transplantacji wątroby (i nie tylko) - jak i dlaczego?
 
13:00–13:15
Kiedy pacjent przestaje być kandydatem do leczenia przeszczepowego
 
13:15–13:30
Czy alkoholowe zapalenie wątroby jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do transplantacji wątroby?
 
13:30–13:45
Niewydolność wątroby typu "acute-on-chronic" jako specyficzne wskazanie do transplantacji wątroby
 
13:45–14:00
Dyskusja
 
Blok reklamowy
14:00–15:00
SESJA SPONSOROWANA
14:00–14:20
Wykład firmy

Dlaczego, kiedy i jak stosować ustekinumab w chorobach zapalnych jelit?
 
14:20–15:00
Sesja firmy
14:20–14:40
SIBO - czy jesteśmy gotowi, by zapobiegać, zamiast leczyć?
 
14:40–15:00
PPI - kochaj albo rzuć (kiedy trzeba...)
 
15:00–16:00
Przerwa
16:00–17:30
CHOROBY GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
Przewodniczący:
 
16:00–16:15
Dyspepsja i zespół jelita nadwrażliwego – którzy pacjenci wymagają konsultacji gastroenterologa?
 
16:15–16:30
Przewlekłe stosowanie IPP – czy powinniśmy się obawiać?
 
16:30–16:45
Eozynofilowe zapalenie przełyku – dlaczego należy pamiętać?
 
16:45–17:00
Nowe koncepcje w patogenezie i leczeniu dyspepsji czynnościowej
 
17:00–17:15
Jak rozpoznawać i leczyć gastroparezę?
 
17:15–17:30
Dyskusja
17:30–17:35
Blok reklamowy
17:35–19:05
KIEDY GASTROENTEROLOG MUSI ZAINTERESOWAĆ SIĘ INNYMI NARZĄDAMI?
Przewodniczący:
 
17:35–17:50
Cukrzyca a choroby trzustki - ulica dwukierunkowa
 
17:50–18:05
Kiedy lekarz gastroenterolog powinien pomyśleć o osteoporozie?
 
18:05–18:20
Serce w chorobach wątroby
 
18:20–18:35
Powikłania nerkowe w chorobach przewodu pokarmowego i wątroby
 
18:35–18:50
Bóle stawów u pacjenta gastroenterologicznego
 
18:50–19:05
Dyskusja
19:05–19:10
Blok reklamowy
19:10–20:25
PROBLEMY GASTROENTEROLOGICZNE U PACJENTA Z ZABURZENIAMI STANU ODŻYWIENIA
Przewodniczący:
 
19:10–19:25
Leczenie żywieniowe w OZT i zalecenia dietetyczne w PZT
 
19:25–19:40
Żywienie w przewlekłych chorobach wątroby
 
19:40–19:55
Obesity related digestive tract and liver cancers
 
19:55–20:10
Otyłość sarkopeniczna
 
20:10–20:25
Dyskusja
24
września
Piątek
Sala A
09:00–10:20
OBECNA I PRZYSZŁA ROLA ENDOSONOGRAFII
Przewodniczący:
 
09:00–09:15
Co należy wiedzieć przed wykonaniem EUS?
 
09:15–09:30
Rola EUS w diagnostyce i leczeniu IPMN trzustki
 
09:30–09:45
Rola EUS w drenażu wewnętrznym pozapalnych zbiorników płynowych
 
09:45–10:05
Guzy neuroendokrynne trzustki – kiedy obserwować, kiedy stosować techniki ablacyjne, a kiedy operować?
 
10:05–10:15
Dyskusja
10:15–10:20
Blok reklamowy
10:20–11:35
NIESWOISTE ZAPALENIE JELIT (NZJ) I ZAB. METABOLICZNE
Przewodniczący:
 
10:20–10:35
Niedokrwistość u chorych z NZJ - występowanie, przyczyny, leczenie
 
10:35–10:50
Rozpoznawanie i leczenie hipofosfatemii związanej ze stosowaniem preparatów żelaza i.v.
 
10:50–11:05
Alternatywna terapia NZJ w badaniach doświadczalnych i klinicznych
 
11:05–11:20
Nadzór onkologiczny w NZJ – u kogo i jak często?
 
11:20–11:35
Amyloidoza przewodu pokarmowego - wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
 
11:35–11:50
Dyskusja
11:50–12:00
Blok reklamowy
12:00–13:00
SESJA SPONSOROWANA
12:00–12:20
Wykład firmy

Tofacytynib w praktyce klinicznej
 
12:20–12:40
Wykład firmy

Stres oksydacyjny w NAFLD
 
13:00–14:30
SESJA ENDOSKOPOWA (POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. ANDRZEJA NOWAKA)
Przewodniczący:
 
13:00–13:15
Przygotowanie chorego do endoskopii
 
13:15–13:30
Protezy samorozprężalne w endoskopii przewodu pokarmowego
 
13:30–13:45
Czy i jak mierzyć jakość endoskopii?
 
13:45–14:00
Cholangioskopia i pankreatoskopia
 
14:00–14:15
Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego u chorych stosujących leki przeciwzakrzepowe i postępowanie w razie jego wystąpienia
 
14:15–14:30
Dyskusja
14:30–15:15
Przerwa
15:15–16:45
PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ HEPATOLOGII
Przewodniczący:
 
15:15–15:30
Pułapki diagnostyki nieinwazyjnej w NAFLD
 
15:30–15:45
Przerzuty nowotworowe do wątroby – jak leczyć współcześnie?
 
15:45–16:00
PBC- choroba rzadka czy rzadko rozpoznawana?
 
16:00–16:15
Rosnąca częstość ostrych zapaleń wirusowych wątroby typu A - czy jest się czym martwić?
 
16:15–16:30
Leki hepatoprotekcyjne dostępne bez recepty: fakty i mity
 
16:30–16:45
Dyskusja
16:45–17:00
Blok reklamowy
17:00
ZEBRANIE WYBORCZE PTG-e
Sala B
09:00–10:15
PROBLEMY NEUROLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNE U CHORYCH GASTROENTEROLOGICZNYCH
Przewodniczący:
 
09:00–09:15
Pacjent gastroenterologiczny z niewyjaśnionymi zaburzeniami psychiatrycznymi
 
09:15–09:30
Current treatments for Wilson's disease
 
09:30–09:45
Zaburzenia orientacji, niewyraźna mowa i zaniki pamięci u chorego z zaawansowaną chorobą wątroby
 
09:45–10:00
Spektrum zaburzeń neurologiczno-psychiatrycznych w chorobie Wilsona
 
10:00–10:10
Dyskusja
10:10–10:15
Blok reklamowy
10:15–11:45
CHOROBY TRZUSTKI
Przewodniczący:
 
10:15–10:30
Błędy w postępowaniu z chorym z przypadkowo wykrytą torbielą w trzustce
 
10:30–10:45
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki- dylematy diagnostyczne i terapeutyczne?
 
10:45–11:00
Przypadkowe wykrycie guzka litego w trzustce - co dalej?
 
11:00–11:15
Dlaczego rak trzustki powinien być operowany w ośrodkach referencyjnych?
 
11:15–11:30
Leczenie onkologiczne raka trzustki w świetle wytycznych PTG-E
 
11:30–11:45
Dyskusja
11:45–12:00
Blok reklamowy
12:00–13:00
SESJA SPONSOROWANA
Terapia IBD - nowe perspektywy
 
Mezenchymalne komórki macierzyste w terapii regeneracyjnej - mechanizm działania
 
 
Alofisel - u kogo i kiedy można i warto stosować?
 
 
Którzy pacjenci z NChZJ mogliby jeszcze zyskać na terapii biologicznej?
 
 
Kiedy naprawdę możemy zmienić przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna? Optymalne warunki działania leków biologicznych.
 
13:00–14:30
GASTROENTEROLOGIA W OKOWACH EPIDEMII COVID-19
 
13:00–13:15
Co powinien wiedzieć endoskopista o COVID-19?
 
13:15–13:30
COVI(B)D-19 - związek na chwilę czy na na zawsze?
 
13:30–13:45
Mikrobiom z perpektywy lekarza oddziału COVID-19: doniesienia z linii frontu
 
13:45–14:00
Zwiększona częstość infekcji Clostridioides difficile u chorych na COVID-19 - niedoceniony problem
 
14:00–14:10
COVID-19 a wątroba
 
14:10–14:30
Dyskusja
14:30–15:15
Przerwa
15:15–16:45
STANY NAGŁE W GASTROENTEROLOGII
Przewodniczący:
 
15:15–15:30
Krwawienie nieżylakowe z przewodu pokarmowego
 
15:30–15:45
Zaburzenia hemostazy w przebiegu chorób wątroby
 
15:45–16:00
Krwawienie z żylaków przełyku/żołądka
 
16:00–16:15
Ostra niewydolność wątroby - kiedy transplantacja?
 
16:15–16:30
Algorytm postępowania w ostrym zapaleniu trzustki
 
16:30–16:45
Dyskusja
17:00–17:30
SESJA SPONSOROWANA
Rola kwasu masłowego w chorobach czynnościowych przewodu pokarmowego
 
25
września
Sobota
Sala A
9:00–10:15
CHOROBY CZYNNOŚCIOWE UKŁADU POKARMOWEGO
Przewodniczący:
 
9:00–9:15
Ciężkie zaparcie – od diagnozy do leczenia
 
9:15–9:30
Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego wg wytycznych PTG-E
 
9:30–9:45
Najczęstsze błędy w postępowaniu z chorym z przewlekłą biegunką
 
9:45–10:00
Ból brzucha i uchyłki jelita – leczyć ból czy uchyłki?
 
10:00–10:10
Dyskusja
10:10–10:15
Blok reklamowy
10:15–11:45
NIEALKOHOLOWA STŁUSZCZENIOWA CHOROBA WĄTROBY (NAFLD) - KOLEJNE ZAGROŻENIE CYWILIZACYJNE
Przewodniczący:
 
10:15–10:30
Epidemiologia - świat, Europa i Polska
 
10:30–10:45
Zagrożenia wątrobowe i pozawątrobowe - czy są wystarczająco uświadomione?
 
10:45–11:00
Identyfikacja chorych z potencjałem progresywnym NAFLD
 
11:00–11:15
Leczenie dietą i ruchem
 
11:15–11:30
Farmakoterapia; dziś i jutro
 
11:30–11:40
Dyskusja
11:40–11:45
Blok reklamowy
11:45–12:45
SESJA SPONSOROWANA
11:45–12:05
Wykład firmy
Nowe doświadczenia w anybiotykoterapii oraz zastosowaniu probiotyków w leczeniu SIBO/IMO oraz innych chorób jelit ze współistniejącym stanem zapalnym
 
12:05–12:25
Sesja firmy
Zagrożenia kardiologiczne i metaboliczne u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby
 
12:25–12:45
Wykład firmy
Wpływ probiotykoterapii na jakość życia pacjentów z IBS
 
12:45–13:45
Przerwa
13:45–15:15
CHOROBY TRZUSTKI
Przewodniczący:
 
13:45–14:00
Transplantacja trzustki i wysp trzustkowych - czy te metody są konkurencyjne?
 
14:00–14:15
Postępy w chirurgii raka trzustki
 
14:15–14:30
Postępy w obrazowaniu trzustki
 
14:30–14:45
Przewlekłe zapalenie trzustki - praktyczne aspekty w świetle aktualnych wytycznych
 
14:45–15:00
Przeszczepienie trzustki a późne powikłania cukrzycy
 
 
15:00–15:15
Dyskusja
15:15–15:20
Blok reklamowy
15:20–17:00
OMÓWIENIE PRAC KONGRESOWYCH
15:20–15:40
Niezapalne choroby jelit
 
15:40–16:00
Nieswoiste choroby zapalne jelit
 
16:00–16:20
Choroby wątroby i choroby metaboliczne
 
16:20–16:40
Choroby trzustki
 
16:40–17:00
Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego
 
17:00
ZAKOŃCZENIE KONGRESU
Sala B
9:00–10:15
CHOROBY INFEKCYJNE PRZEWODU POKARMOWEGO
Przewodniczący:
 
9:00–9:15
Zakażenie Helicobacter pylori - czy nadal ważne?
 
9:15–9:30
Jersinioza - czy zasada "test and treat"?
 
9:30–9:45
Zakażenie Clostridium difficile; algorytm diagnostyczny i leczniczy
 
9:45–10:00
Choroby tropikalne przewodu pokarmowego - czy groźne dla klienta biura turystycznego?
 
10:00–10:10
Dyskusja
10:10–10:15
Blok reklamowy
10:15–11:45
WYBRANE CHOROBY DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO
Przewodniczący:
 
10:15–10:30
Skryning raka jelita grubego - obecnie i w przyszłości
 
10:30–10:45
Ostre i przewlekle krwawienie z jelita - przyczyny i metody leczenia
 
10:45–11:00
Leczenie najczęstszych chorób proktologicznych: kto i jak?
 
11:00–11:15
Leczenie endoskopowe dużych polipów jelita grubego
 
11:15–11:30
Mikrobiota jelitowa w chorobach przewodu pokarmowego
 
11:30–11:40
Dyskusja
11:40–11:45
Blok reklamowy
11:45–12:45
SESJA SPONSOROWANA
11:45–12:25
Sesja firmy
Objawy gastroenterologiczne w chorobach rzadkich – HAE i choroba Fabry’ego
11:45–12:05
Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE) - patomechanizm, kiedy gastroenterolog może się z nim spotkać oraz punkty uchwytu leków stosowanych w HAE
 
12:05–12:25
Bóle brzucha – jeden z wielu objawów w chorobie Fabry’ego. Kiedy należy poszerzyć diagnostykę?
 
12:25–12:45
Sesja firmy
Nowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne w leczeniu raka wątrobowokomórkowego - perspektywa gastroenterologa i onkologa
 
12:45–13:45
Przerwa
13:45–15:30
CHOROBA TRZEWNA I INNE CHOROBY ZAPALNE JELIT
Przewodniczący:
 
13:45–14:00
Najczęstsze błędy w rozpoznawaniu i leczeniu celiakii
 
14:00–14:15
Atypowe objawy celiakii. Prezentacja przypadków klinicznych
 
14:15–14:30
Różnice w diagnostyce celiakii u dzieci i dorosłych
 
14:30–14:45
Leczenie dietetyczne u chorych z celiakią
 
14:45–15:00
Mikroskpowe zapalenie jelita grubego - wytyczne UEG 2020
 
15:00–15:10
Europejski rejestr zakażeń Helicobacter pylori - zaproszenie do współpracy
 
15:10–15:30
Dyskusja© 2021 Termedia