XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (Zjazd PTN 2021) - PROGRAM
 
15
września
Środa
Sala A
14:00–16:00
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PTN
18:00–20:00
SESJA PLENARNA OTWARCIA ZJAZDU
16
września
Czwartek
Sala A
14:00–15:00
SESJA SPONSOROWANA
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: PADACZKA
Prowadzący:
 
15:00–15:20
Nowoczesna diagnostyka wybranych zespołów padaczkowych
 
15:20–15:40
Zespoły padaczkowe o podłożu autoimmunologicznym
 
15:40–16:00
Aktualne opcje terapeutyczne w padaczce - AD 2021
 
16:00–16:20
Operacyjne metody leczenia padaczki
 
16:20–16:30
Dyskusja
16:30–16:45
PRZERWA
Sala B
14:00–15:00
SESJA SPONSOROWANA
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: ZABURZENIA SNU
Prowadzący:
 
15:00–15:20
Covid-19 i zaburzenia snu
 
15:20–15:40
Narkolepsja i inne hipersomnie
 
15:40–16:00
Zaburzenia snu w neurodegeneracjach
 
16:00–16:20
Farmakologiczne leczenie bezsenności.
 
16:20–16:30
DYSKUSJA
16:30–16:45
PRZERWA
Sala C
14:00–15:00
SESJA SPONSOROWANA
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: NEUROONKOLOGIA
Prowadzący:
 
15:00–15:25
Neuroobrazowanie następstw radioterapii w ośrodkowym układzie nerwowym
 
15:25–15:50
Neuropatologia następstw radio- i chemioterapii nowotworów w OUN
 
15:50–16:10
Obraz kliniczny następstw radioterapii i postępowanie w ich przebiegu
 
16:10–16:25
Obraz kliniczny następstw radioterapii i postępowanie w ich przebiegu
 
16:25–16:30
DYSKUSJA
16:30–16:45
PRZERWA
Sala A
16:45–18:15
SESJA PLENARNA PREZYDENCKA
Prowadzący:
 
16:45–17:05
Najważniejsze postępy w leczeniu chorób mózgu w latach 2017–2020
 
17:05–17:25
Zastosowanie najnowszych technologii w neurologii
 
17:25–17:45
Progress in multiple sclerosis
prof. Hans Peter Hartung
17:45–18:05
Gene therapy in Huntington's Disease and other movement disorders
 
18:05–18:15
DYSKUSJA
18:15–18:30
PRZERWA
18:30–19:30
SESJA SPONSOROWANA PLATYNOWEGO SPONSORA
19:30–19:45
PRZERWA
Sala A
19:45–21:15
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY NACZYNIOWE
Prowadzący:
 
19:45–20:05
Angiopatia amyloidowa
 
20:05–20:25
Sporadyczne choroba małych naczyń
 
20:25–20:45
Dysplazja włóknisto mięśniowa
 
20:45–21:05
Profilaktyka udaru- nadal kluczowa
 
21:05–21:15
DYSKUSJA
Sala B
19:45–21:15
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY POZAPIRAMIDOWE
Prowadzący:
 
19:45–20:05
Zrozumieć patogenezę choroby Parkinsona - wpływ czynników genetycznych
 
20:05–20:25
Znaczenie biomarkerów w diagnostyce choroby Parkinsona
 
20:25–20:45
Choroba Parkinsona a pandemia COVID
 
20:45–21:05
Zaburzenia chodu i postawy w chorobie Parkinsona
 
21:05–21:15
DYSKUSJA
Sala C
19:45–21:25
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY NERWOWO-MIĘŚNIOWE
„Co nowego w diagnostyce i leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych”
Prowadzący:
 
19:45–20:05
Miastenia
 
20:05–20:25
Zespół Guillain-Barre
 
20:25–20:45
Przewlekła zapalna polineuropatia demielonizacyjna
 
20:45–21:05
Neuropatie cienkich włókien
 
21:05–21:25
Stwardnienie boczne zanikowe
 
17
września
Piątek
Sala A
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: STWARDNIENIE ROZSIANE
Prowadzący:
 
15:00–15:20
Nowe spojrzenie na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego
 
15:20–15:40
Opóźnienie efektu terapeutycznego - nowy problem w terapii SM
 
15:40–16:00
Nadchodzi nowa era leczenia SM
 
16:00–16:20
Rola autologicznego przeszczepiania krwiotwórczych komórek macierzystych w terapii SM
 
16:20–16:30
DYSKUSJA
16:30–16:45
PRZERWA
Sala B
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: ZESPOŁY BÓLOWE W NEUROLOGII
Prowadzący:
 
15:00–15:20
Dlaczego warto prawidłowo rozpoznać samoistny ból głowy w świetle nowych terapii XXI wieku
 
15:20–15:40
Leczenie profilaktyczne migreny w światle zaleceń PTBG
 
15:40–16:00
Nowe horyzonty w terapii migreny
 
16:00–16:20
Indometacyno-zależne bóle głowy
 
16:20–16:30
DYSKUSJA
16:30–16:45
PRZERWA
Sala C
15:00–16:30
SESJA POGLĄDOWA: NEUROREHABILITACJA
Prowadzący:
 
15:00–15:25
Klasyfikacja i ocena zaburzeń chodu dla potrzeb neurorehabilitacji
 
15:25–15:50
Podstawy analizy chodu
 
15:50–16:15
Odmienne strategie reedukacji chodu w różnych chorobach układu nerwowego
 
16:15–16:30
DYSKUSJA
16:30–16:45
PRZERWA
Sala A
16:45–17:45
SESJA SPONSOROWANA PLATYNOWEGO PARTNERA
17:45–18:00
PRZERWA
18:00–19:30
SESJA PLENARNA: JAK REFORMOWAĆ POLSKĄ NEUROLOGIĘ?
Prowadzący:
 
18:00–18:25
Choroby układu nerwowego jako wyzwanie cywilizacyjne
 
18:25–18:50
Prezentacja białej księgi neurologii
 
18:50–19:15
Najważniejsze wyzwania dla neurologii - wprowadzenie do debaty
 
19:15–19:40
Debata:

Możliwości rozwiązań systemowych dla neurologii
19:40–19:45
DYSKUSJA
Sala A
19:45–21:00
SESJA SPONSOROWANA
Sala B
19:45–21:00
SESJA SPONSOROWANA
Sala C
19:45–21:00
SESJA SPONSOROWANA
18
września
Sobota
Sala A
8:00–9:30
SESJA POGLĄDOWA: CHOROBY OTĘPIENNE
Prowadzący:
 
8:00–8:25
Dieta i ruch w walce z otępieniem
 
8:25–8:50
Czy tauoiści odnieśli ostateczne zwycięstwo?
 
8:50–9:15
Leczenie zaburzeń neuropsychicznych w otępieniu – czym dysponujemy i czego możemy się spodziewać
 
9:15–9:30
DYSKUSJA
9:30–9:45
PRZERWA
9:45–11:15
SESJA POGLĄDOWA MŁODYCH NEUROLOGÓW
11:15–11:30
PRZERWA
11:30–13:00
SESJA SPONSOROWANA
13:00–13:15
PRZERWA
Sala B
8:00–9:30
SESJE VIDEO: ZABURZENIA RUCHOWE
Prowadzący:
 
 
Program sesji w trakcie powstawania.
Zachęcamy neurologów do przesyłania przypadków do prezentacji, wraz z materiałem video.
9:30–9:45
PRZERWA
9:45–11:15
SESJA POGLĄDOWA KONSULTANTA KRAJOWEGO
11:15–11:30
PRZERWA
11:30–13:00
SESJA SPONSOROWANA
13:00–13:15
PRZERWA
Sala C
8:00–9:30
NEW HORIZONS IN MULTIPLE SCLEROSIS
Chair:
 
8:00–8:20
Big Data and artificial intelligence in MS
 
8:20–8:40
MRI still at the front line in MS
 
8:40–9:00
New horizons in MS treatment
 
9:00–9:20
European project on MS care unit
 
9:20–9:30
DISCUSSION
9:30–9:45
PRZERWA
9:45–11:15
SESJA POGLĄDOWA TOWARZYSTWA NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
Prowadzący:
 
9:45–10:05
Dziecko z encefalopatia padaczkową, które dorosło.
 
10:05–10:25
Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, które dorosło.
 
10:25–10:45
Dziecko z miastenią, które dorosło.
 
10:45–11:05
Sens czy bezsens- terapie alternatywne nie tylko w neurologii dziecięcej.
 
11:05–11:15
DYSKUSJA
11:15–11:30
PRZERWA
11:30–13:00
SESJA SPONSOROWANA
13:00–13:15
PRZERWA
Sala A
13:15–15:15
SESJA PLENARNA: INTERNATIONAL DANUBE SYMPOSIUM - PROGRESS IN NEUROLOGY
13:15–13:35
Recent progress in epilepsy management
 
13:35–13:55
Biomarkers for MS - recent developments
 
13:55–14:15
Progression in Parkinson’s Disease
prof. Vladimir Kostic
14:15–14:35
TBD
prof. Amos Korczyn
14:35–14:55
Recent progress in stroke management
 
14:55–15:15
DYSKUSJA
15:15–15:30
PRZERWA
Sala A
15:30–16:30
SESJA SPONSOROWANA
16:30–16:45
PRZERWA
Sala B
15:30–16:30
SESJA SPONSOROWANA
16:30–16:45
PRZERWA
Sala C
15:30–16:30
SESJA SPONSOROWANA
16:30–16:45
PRZERWA
Sala A
16:45–18:15
SESJA PLENARNA: OBRAZOWANIE I MONITOROWANIE CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO
18:15–18:30
PRZERWA
18:30–19:30
PREZENTACJA WYNIKÓW WYBORÓW: NOWY PREZES ELEKT I ZARZĄD GŁÓWNY PTN, MIEJSCE KOLEJNEGO ZJAZDU
19:30
ZAKOŃCZENIE ZJAZDU© 2021 Termedia