Obrazowanie w onkologii - STATE OF ART - PROGRAM
 
10
czerwca
Czwartek
14:00
OTWARCIE KONFERENCJI
 
14:00–15:40
SESJA I
Przewodniczący:
 
14:00–14:20
Nowotwory klatki piersiowej – współpraca z radiologami
 
14:20–14:40
Nowotwory płuc
 
14:40–15:00
Guzy śródpiersia
 
15:00–15:20
Pułapki diagnostyczne (nacieki zapalne vs. nowotwory, guzy rzadkie)
 
15:20–15:40
Panel dyskusyjny
15:40–17:20
SESJA II
Przewodniczący:
 
15:40–16:00
Nowotwory głowy i szyi- współpraca z radiologiem
 
16:00–16:20
Guzy twarzoczaszki (rak języka, migdałka, jamy ustnej)
 
16:20–16:40
Nowotwory gardła dolnego i krtani
 
16:40–17:00
Guzy tarczycy
 
17:00–17:20
Panel dyskusyjny
17:20–17:30
Przerwa reklamowa
17:30–20:00
SESJA III
Przewodniczący:
 
17:30–17:50
Guzy wątroby
 
17:50–18:15
Nowotwory trzustki
 
18:15–18:35
Guzy nerek
 
18:35–19:10
Zmiany w obrazach radiologicznych towarzyszące immunoterapii
 
19:10–19:45
Współczesne metody oceny odpowiedzi na leczenie, w tym na immunoterapię (iRECIST)
 
19:45–20:05
Panel dyskusyjny
11
czerwca
Piątek
15:00–16:00
SESJA I RAK PIERSI
Przewodniczący:
 
15:00–15:30
Rak piersi - aspekty kliniczne
 
15:30–15:50
Diagnostyka obrazowa raka piersi
 
15:50–16:00
Panel dyskusyjny
16:00–17:00
SESJA II MIEDNICA ŻEŃSKA
Przewodniczący:
 
16:00–16:20
Nowotwory narządów rodnych
 
16:20–16:40
Inne nowotwory miednicy
 
16:40–17:00
Panel dyskusyjny
17:00–18:40
SESJA III MIEDNICA MĘSKA
Przewodniczący:
 
17:00–17:20
Wykład na zaproszenie
 
17:20–17:40
Rak prostaty – obrazowanie
 
17:40–18:05
Guzy pęcherza
 
18:05–18:25
Męska miednica mniejsza – wyzwania diagnostyczne
 
18:25–18:40
Panel dyskusyjny
18:40–19:00
Rezonans magnetyczny w onkologii - diagnostyka obrazowana i nie tylko
Wykład firmy
 
19:00–21:00
SESJA IV UKŁAD KOSTNO-STAWOWY
Przewodniczący:
 
19:00–19:20
Guzy kości
 
19:20–19:50
Guzy kości u dzieci
 
19:50–20:20
Guzy tkanek miękkich u dzieci
 
20:20–20:40
Różnicowanie guzów kości – pułapki diagnostyczne
 
20:40–21:00
Panel dyskusyjny
12
czerwca
Sobota
15:00–17:00
SESJA I NOWOTWORY UKŁADU NERWOWEGO
Przewodniczący:
 
15:00–15:40
Guzy wewnątrzczaszkowe cz.1
 
15:40–16:05
Guzy wewnątrzczaszkowe cz.2
 
16:05–16:25
Następstwa chemio- i radioterapii w ośrodkowym układzie nerwowym - aspekty kliniczne
 
16:25–16:45
Obrazowanie zmian w mózgowiu i rdzeniu po radio- i chemioterapii
 
16:45–17:05
Nowotwory pierwotne i wtórne kręgosłupa i kanału kręgowego
 
17:05–17:20
Panel dyskusyjny
17:20–18:20
SESJA II RADIOLOGIA INTERWENCYJNA W ONKOLOGII
Przewodniczący:
 
17:20–17:40
Terapia wewnątrznaczyniowa zmian nowotworowych
 
17:40–18:00
Terapie przezskórne nowotworów
 
18:00–18:10
Panel dyskusyjny
18:10–18:30
Nowoczesne oprogramowane wspomagające diagnostykę onkologiczną.

Praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji:
obecne oraz w przyszłości.
Wykład firmy
 
18:30–21:00
WARSZTATY
18:30–19:00
Diagnostyka obrazowa piersi - prezentacja przypadków
 
19:00–19:30
USG brzucha
 
19:30–20:00
USG jąder
 
20:00–20:30
USG gruczołu krokowego
 
20:30–21:00
USG tarczycy
 © 2021 Termedia