Forum Medycyny Paliatywnej 2021 - PROGRAM
 
19
listopada
PIĄTEK
Sala 1
9:00–9:10
Otwarcie konferencji
9:10–10:40
Sesja I. Standardy organizacyjne akredytacyjne opieki paliatywnej (sesja panelowa)
Przewodnicząca:
 
9:10–9:40
Jakość i bezpieczeństwo opieki
 
9:40–10:40
Dyskusja
 
10:40–11:10
Wykład sponsorowany
Praktyczne aspekty stosowania doustnego krótko działającego oksykodonu u pacjenta z chorobą nowotworową cierpiącego z powodu bólu
 
11:10–11:30
Wykład sponsorowany
Metylonaltrekson w leczeniu zaparcia poopioidowego
 
11:30–12:00
Przerwa kawowa
12:00–13:30
Sesja II. Aktualne problemy opieki paliatywnej w Polsce (sesja panelowa otwarta dla mediów)
Przewodnicząca:
 
 
Uczestnicy
 
 
Goście specjalni
Marzanna Bieńkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji
Aleksandra Rudnicka - przedstawiciel środowiska pacjentów, Rzecznik Prasowy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
13:30–14:00
Wykład sponsorowany
Ból przebijający - wpływ diagnostyki i oceny na skuteczność terapii. Miejsce fentanylu podjęzykowego w leczeniu BTcP
 
14:00–15:00
Przerwa na lunch
15:00–16:50
Sesja III. Aktualne zasady postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej (I)
Przewodniczący:
 
15:00–15:25
Zespół znużenia
 
Wykładowca
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
15:25–15:50
Postępowanie w nowotworowej niedrożności przewodu pokarmowego
 
15:50–16:10
Wykład sponsorowany
Żywienie kliniczne a medycyna paliatywna
lek. Tomasz Pierścieński
16:10–16:20
Dyskusja
16:20–16:45
Ból duchowy
 
Wykładowca
16:45–16:50
Dyskusja
16:50–17:20
Przerwa kawowa
Sala nr 1
17:20–18:50
Sesja pielęgniarska: Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej
Przewodnicząca:
 
17:20–17:40
Duszność w przebiegu choroby nowotworowej płuc - postępowanie pielęgniarki
 
17:40–18:00
Postępowanie pielęgniarki z bólem nowotworowym u pacjenta objętego opieką paliatywną
 
Wykładowca
18:00–18:20
Postępowanie pielęgniarki w wybranych stanach nagłych
 
18:20–18:40
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki w kontekście samodzielnej realizacji świadczeń zdrowotnych
 
18:40–18:50
Dyskusja
Sala nr 2
17:20–18:50
Otwarte zebranie PTMP dotyczące aktualnych problemów
20
listopada
SOBOTA
9:00–10:30
Sesja IV. Współpraca lekarza medycyny paliatywnej i lekarza rodzinnego
Przewodnicząca:
 
 
Współpraca lekarzy rodzinnych i opieki paliatywnej – omówienie wyników badania
 
 
Dyskusja z udziałem uczestników konferencji
10:30–11:00
Przerwa na kawę
11:00–12:30
Grant edukacyjny firmy
Sesja V. Szczególne sytuacje kliniczne w terapii bólu – sesja interaktywna
Przewodniczący:
 
 
Studium przypadków
 
12:30–13:00
Przerwa na kawę
13:00–14:30
Sesja VI. Aktualne zasady postępowania w wybranych sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej (II)
Przewodnicząca:
 
Przewodniczący
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
13:00–13:25
Modyfikacja terapii kardiologicznej w opiece paliatywnej
 
Wykładowca
Tomasz Pasierski
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski
13:25–13:50
Pacjent z rakowatością opon mózgowo-rdzeniowych w opiece paliatywnej
 
Wykładowca
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
13:50–14:05
Dyskusja
14:05–14:20
Podsumowanie i zakończenie konferencji© 2023 Termedia