XXVIII SYMPOZJUM NARODOWEGO INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE - PROGRAM
 
26
listopada
Piątek
14:00
Otwarcie sympozjum
 
14:00–14:45
Sesja 1. Prewencja pierwotna - co warto wiedzieć i wdrożyć do codziennej praktyki?
Wnioski z zaleceń ESC 2021.
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Wojciech Drygas
prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
 
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
prof. Karol Kamiński          dr Roman Topór-Mądry
14:00–14:12
Co zawierają najnowsze wytyczne ESC 2021? TOP TEN: subiektywny wybór 10 najważniejszych Rekomendacji w zakresie prewencji pierwotnej CHSN
 
Wojciech Drygas
prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
 
14:12–14:24
Czy nowe narzędzia do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego SCORE 2 oraz SCORE 2- OP okażą się bardziej przydatne niż dotychczasowe?
 
Agnieszka Doryńska
dr n. o zdr. Agnieszka Doryńska
 
14:24–14:36
Co nowego zawierają Wytyczne ESC w zakresie kontroli i modyfikacji czynników ryzyka związanych ze stylem życia ( sposób żywienia, aktywność fizyczna, palenie tytoniu) ?
 
Anita Aranowska
dr inż. n. roln., mgr dietetyki Anita Aranowska
 
14:36–14:45
Dyskusja
14:45–15:30
Sesja 2. Prewencja wtórna – kontrola ryzyka w chorobach sercowo naczyniowych.
Wnioski z zaleceń ESC 2021.
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Rafał Dąbrowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski
 
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
prof. Andrzej Surdacki          prof. Piotr Jankowski          prof. Marek Kuch
14:45–14:57
Przewlekłe zespoły wieńcowe
 
lek. Krzysztof Sadowski
 
14:57–15:09
Migotanie przedsionków
 
Ewa Majos-Karwacka
dr n. med. Ewa Majos-Karwacka
 
15:09–15:21
Choroby mózgowo-naczyniowe / miażdżyca tętnic obwodowych
 
Justyna Mączyńska
lek. Justyna Mączyńska
 
15:21–15:30
Dyskusja
15:30–15:45
Przerwa
15:45–16:30
Sesja 3. Ablacje w leczeniu arytmii. Problem coraz bardziej aktualny.
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
prof. Łukasz Szumowski
 
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
prof. Marcin Grabowski          prof. Przemysław Mitkowski          prof. Paweł Ptaszyński
15:45–15:57
U kogo - kto dziś jest kandydatem do ablacji?
 
dr hab. med., prof. instytutu Maria Bilińska
 
15:57–16:09
Kiedy – optymalny czas na wykonanie procedury?
 
Michał Orczykowski
dr hab. n. med. Michał Orczykowski
 
16:09–16:21
Jak – wady i zalety współczesnych technik zabiegowych.
 
Aleksander Maciąg
dr hab. n. med. Aleksander Maciąg
 
16:21–16:30
Dyskusja
16:30–17:15
Sesja 4. Urządzenia wszczepialne. Stare i nowe wskazania do elektroterapii.
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski
 
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
prof. Katarzyna Bieganowska          prof. Paweł Ptaszyński          prof. Przemysław Mitkowski          prof. Łukasz Szumowski
16:30–16:42
U kogo – komu wszczepiać urządzenie w 2021 roku?
 
lek. Katarzyna Kalin
 
16:42–16:54
Kiedy – optymalny czas na wszczepienie urządzenia?
 
dr n. med. Artur Oręziak
 
16:54–17:06
Jak – stare i nowe techniki zabiegowe?
 
Paweł Syska
dr n. med. Paweł Syska
 
17:06–17:15
Dyskusja
17:15–17:30
Przerwa
17:30–18:15
Sesja 5. Nowości w leczeniu niewydolności serca 2021 – część 1
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński
 
 
Współprzewodniczący:
prof. Piotr Pruszczyk          prof. Małgorzata Lelonek          prof. Mariusz Gąsior
17:30–17:42
Jak i czym leczyć pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca - zależność od indywidualnego fenotypu
 
Przemysław Leszek
dr hab. n. med., prof. uczelni Przemysław Leszek
 
17:42–17:54
Elektroterapia w grupie chorych z niewydolnością serca w zaleceniach 2021
 
Maciej Sterliński
prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
 
17:54–18:06
Pacjent z niewydolnością serca – czy już pora na leczenie zgodne z genotypem?
 
prof. dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska
 
18:06–18:15
Dyskusja
18:15–19:00
Sesja 6. Nowości w leczeniu niewydolności serca 2021 – część 2
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Przemysław Leszek
dr hab. n. med., prof. uczelni Przemysław Leszek
 
 
Współprzewodniczący:
prof. Jarosław Drożdż          prof. Michał Zembala          prof. Jacek Różański
18:15–18:27
Ostra niewydolność serca – jak optymalizować postępowanie?
 
dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka
 
18:27–18:39
Kiedy kwalifikować chorego do przeszczepu / wspomagania serca?
 
Małgorzata Sobieszczańska-Małek
dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek
 
18:39–18:51
Przegląd długoterminowych wspomagań lewej komory na podstawie raportu INTERMACS 2020
 
dr n. med. Piotr Kołsut
 
18:51–19:00
Dyskusja
19:00
Zakończenie
27
listopada
Sobota
9:30–10:15
Sesja 7. Nowe wytyczne postępowania w wadach zastawkowych – zastawka aortalna
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Adam Witkowski
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski
 
 
Współprzewodniczący:
prof. Witold Rużyłło          prof. Jacek Legutko          prof. Edyta Płońska- Gościniak          prof. Jerzy Sadowski          dr n. med. Krzysztof Kuśmierski
9:30–9:42
Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej – u których chorych?
 
dr n. med. Maciej Dąbrowski
 
9:42–9:54
Trudne decyzje w diagnostyce stenozy aortalnej – zwężenie niskogradientowe, pacjenci bezobjawowi
 
dr n. med. Karina Zatorska
 
9:54–10:06
Operacje małoinwazyjne – nie tylko zastawka aortalna
 
Krzysztof Kuśmierski
dr n. med. Krzysztof Kuśmierski
 
10:06–10:15
Dyskusja
10:15–11:00
Sesja 8. Nowe wytyczne postępowania w wadach zastawkowych – zastawka mitralna i trójdzielna
Przewodniczący:
 
 
Współprzewodniczący:
prof. Zbigniew Gąsior          prof. Michał Zembala          prof. Zbigniew Chmielak          dr n. med. Krzysztof Kuśmierski           dr n. med. Piotr Kołsut
10:15–10:27
Pacjent z wysokim ryzykiem operacyjnym niedomykalności mitralnej - nie tylko MitrClip.
 
Jerzy Pręgowski
dr hab. med., prof. instytutu Jerzy Pręgowski
 
10:27–10:39
Niedomykalność trójdzielna - jak leczyć?
 
Patrycjusz Stokłosa
dr n. med. Patrycjusz Stokłosa
 
10:39–10:51
Pacjent po operacji i zabiegach przezcewnikowych zastawek – problemy w leczeniu ambulatoryjnym
 
dr n. med. Maria Jaworska-Wilczyńska
 
10:51–11:00
Dyskusja:
11:00–11:15
Przerwa
11:15–12:00
Sesja 9. Od nadciśnienia tętniczego do niewydolności serca – optymalne leczenie
Przewodniczący:
 
 
Współprzewodniczący:
prof. Hanna Szwed          prof. Marcin Gruchała
11:15–11:27
Niepowikłane nadciśnienie tętnicze
 
11:27–11:39
Nadciśnienie tętnicze z przerostem mięśnia lewej komory
 
Piotr Dobrowolski, prof. inst.
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. inst.
 
11:39–11:54
Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową
 
Przemysław Leszek
dr hab. n. med., prof. uczelni Przemysław Leszek
 
11:54–12:00
Dyskusja
12:00–12:45
Sesja 10. Choroby mięśnia sercowego
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
prof. Marcin Demkow
 
 
Współprzewodniczący / panel dyskusyjny:
prof. Zofia Bilińska          prof. Zofia Dzielińska          prof. Jacek Grzybowski
12:00–12:12
Podłoże dziedziczne kardiomiopatii rozstrzeniowej i implikacje terapeutyczne
 
prof. dr hab. n. med. Zofia T. Bilińska
 
12:12–12:24
Amyloidoza transtyretynowa serca - wyzwania diagnostyczne i perspektywy terapii
 
Jacek Grzybowski
dr hab. med., prof. instytutu Jacek Grzybowski
 
12:24–12:36
Co nowego w diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii okołoporodowej
 
dr n. med. Karolina Kryczka
 
dr hab. n. med. Zofia Dzielińska
 
12:36–12:45
Dyskusja
12:45–13:00
Przerwa
13:00–13:45
Sesja 11. Wrodzone wady serca u dorosłych – praktyka , wytyczne
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
 
 
Współprzewodniczący / panel ekspertów:
dr Maria Miszczak-Knecht          prof. Grażyna Brzezińska–Rajszys          prof. Jacek Różański          prof. Rafał Dąbrowski
13:00–13:12
Ciąża – problem multidyscyplinarny
 
dr hab. n. med. Magdalena Lipczyńska
 
13:12–13:24
Coraz starsza populacja
 
13:24–13:36
Rekreacja, wysiłek fizyczny – zachęcać czy zabronić?
 
13:36–13:45
Dyskusja: Przekazanie opieki do ośrodków kardiologii dorosłych – opieka multidyscyplinarna, rola POZ
13:45–14:30
Sesja 12. HB-HTA w praktyce
Przewodniczący:
 
Przewodniczący
Michał M. Farkowski
dr hab. n. med. Michał M. Farkowski
 
 
Współprzewodniczący:
dr Iga Lipska          dr Małgorzata Gałązka-Sobotka          dr Roman Topór-Mądry
13:45–13:57
HB-HTA jako cenne narzędzie dla klinicysty i dla menedżera
 
dr Iga Lipska
 
13:57–14:09
Zapotrzebowanie na wdrożenie HB HTA w Polsce. Jakie rozwiązania przyjąć, aby HB HTA na stałe zagościło w polskich szpitalach?
 
dr hab. prof. UJ Iwona Kowalska-Bobko
 
14:09–14:21
Raport HB-HTA „Ocena dynamicznej perfuzji mięśnia sercowego przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej (CTP) w porównaniu z alternatywnymi technikami diagnostyki w populacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”
 
mgr Anna Zielińska
 
14:21–14:30
Dyskusja
14:30
Podsumowanie Sympozjum
 © 2022 Termedia