III Ogólnopolska konferencja PANDa - PROGRAM
 
30
września
Piątek
09:00–09:10
Rozpoczęcie i powitanie
 
Przewodniczący
09:10–09:15
Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów (Krajowa Izba Fizjoterapeutów) dr Tomasza Dybka
09:15–11:15
Sesja EACD
Moderator:
 
Elisabet Rodby-Bousquet
Elisabet Rodby-Bousquet
9:15–9:25
Powitanie
Arnab Seal
  Arnab Seal - EACD President
 
 
9:25–9:35
1. Organisation update including introducing new Prospective Chair
 
Elegast Monbaliu
Elegast Monbaliu
9:35–9:45
2. Family and User update
 
Therese Millar
Therese Millar
9:45–9:55
3. Education, Training and Research
 
Arnab Seal
Arnab Seal
9:55–10:05
4. Technology and Innovation
 
Sylvain Brochard
Sylvain Brochard
10:05–10:20
5. Advocacy role: Ukraine
 
10:20–10:25
6. Invitation for Ljubljana meeting, update on Strategy meeting and Network development
 
Bernard Dan
Bernard Dan
10:25–10:55
7. CP Registry (CPUP)
 
Elisabet Rodby-Bousquet
Elisabet Rodby-Bousquet
10:55–11:10
Discussion
11:10–11:15
Conclusions
 
Arnab Seal
Arnab Seal
11:15–11:30
Przerwa kawowa
11:30–13:30
Sesja 1 – Przyszłość jest dziś. Robotyka i nowoczesne technologie w rehabilitacji.
Moderatorzy:
 
11:30–11:50
1. Technologicznie wspomagana rehabilitacja dzieci - korzyści, wyzwania, zagrożenia i mity.
 
11:50–12:10
2. Ocena skuteczności i kierunki rozwoju robotów wspomagających rehabilitację.
 
12:10–12:25
3. Porównanie systemu MOTEK GRAIL z konwencjonalnym laboratorium analizy ruchu.
 
12:25–12:40
4. Porównanie treningów z wykorzystaniem Lokomatu oraz bieżni elektrycznej w terapii dzieci z MPD.
 
12:40–12:55
5. Wpływ technologicznie wspomaganej rehabilitacji na wydolność oraz sprawność motoryczną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 
Mateusz Maćkowiak
Mateusz Maćkowiak
Paulina Nowak
12:55–13:10
6. Egzoszkielet pediatryczny ATLAS 2030- przegląd dostępnych doniesień naukowych i trwających projektów badawczych w grupie pacjentów z MPD i SMA typu II.
 
Joanna Boczula
Grzegorz Boczula
13:10–13:30
7. Zastosowanie techniki druku 3d w produkcji ortez. Analiza przypadku, porównująca dwa typy ortez i różne technologie ich produkcji.
 
13:30–14:30
Przerwa
14:30–17:00
Sesja 2 – Los jest w naszych rękach. Poprawa funkcji kończyny górnej.
Moderatorzy:
 
14:30–14:50
1. Implementacja i skuteczność programów terapii domowej stosowanych przez pacjentów z jednostronnym typem mózgowego porażenia dziecięcego.
 
14:50–15:05
2. Skuteczność preparatów toksyny botulinowej w terapii zaburzeń funkcji kończyny górnej u dzieci z MPD.
 
15:05–15:20
3. Ocena funkcjonalna po uwolnieniu przykurczu wyprostnego stawu łokciowego u dzieci z artrogrypozą.
 
Bartłomiej Kowalczyk
Anna Kuźnik-Buziewicz
15:20–15:35
4. Ocena skuteczności artrodezy nadgarstka z usunięciem bliższego szeregu i przemieszczeniem ścięgien zginaczy powierzchniowych na zginacze głębokie palców w leczeniu „niefunkcjonalnej” ręki spastycznej u dorastających – opis przypadków.
 
Kornelia Pruchnik-Witosławska
Krzysztof Małecki
Anna Fabiś
15:35–15:50
5. Wysoce selektywna neurotomia nerwu skórno-mięśniowego w leczeniu przykurczu zgięciowego łokcia w przebiegu spastyczności.
 
Kornelia Pruchnik-Witosławska
Krzysztof Małecki
Anna Fabiś
15:50–16:05
6. Hiperselektywa neurotomia nerwu skórno-mięśniowego (HNNS-M) w leczeniu przykurczu zgięciowego stawu łokciowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 
16:05–16:20
7. Terapia zajęciowa po ulnaryzacji.
 
16:20–16:40
8. Turnus kucharski – turnus terapii bimanualnej.
 
16:40–17:15
Przerwa kawowa
17:15–19:15
Sesja 3 – Pokonywanie przeciwności. Budowanie odporności psychicznej.
Moderatorzy:
 
17:15–17:45
1. W naszej szkole odkryjesz swoje supermoce! – jak budować placówkę na zasobach uczniów, ich rodzin oraz pracowników.
 
17:45–18:15
2. Odporność psychiczna u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, jak ją wzmacniać i rozwijać.
 
18:15–18:35
3. Osobiste Sieci Wsparcia - bezpieczeństwo i ochrona, dobre życie tu i teraz.
 
18:35–18:55
4. Bycie matką, ojcem, rodzeństwem osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. O potrzebie i możliwościach budowania systemu wsparcia w Polsce.
 
18:55–19:15
5. Rodzic czy terapeuta, czyli jak pogodzić rodzicielstwo z terapią dziecka.
 
Radosław Piotrowicz
19:15–19:30
Przerwa kawowa
19:30–20:30
Walne Zebranie członków Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej PANDa
 
1
października
Sobota
Sala 1
09:00–11:55
Sesja 4 – Dbajmy o stabilną podstawę. Ochrona stawu biodrowego. Zapobieganie wtórnym deformacjom kostno-stawowym.
Moderatorzy:
 
Faustyna Manikowska
09:00–09:30
1. Niestabilny staw biodrowy u dziecka z SMA - nowy problem kliniczny.
 
09:30–10:00
2. Pionizacja - cele, wskazania i ryzyko u niechodzącego dziecka - aspekty neuroortopedyczne.
 
10:00–10:30
3. Czynniki ograniczające zgięcie stawu kolanowego podczas chodu u dziecka z MPD.
Maria Lebiedowska
 
Faustyna Manikowska
Sabina Brazevic
Sabina Brazevic
10:30–11:00
4. Ból stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem - jak częsty, i jak istotny jest to problem kliniczny?
 
Aleksander Koch
Aleksander Koch
11:00–11:15
Wykład sponsorowany
Zastosowanie nowej generacji urządzeń multifunkcyjnych w pionizacji pacjentów narażonych na dysplazje stawu biodrowego.
Rafał Mikołajczyk
11:20–11:40
Wykład sponsorowany
Jak radzić sobie z zaburzeniami w oddawaniu moczu u dzieci z porażeniem mózgowym
 
Lic.piel. Specjalista pielęgniarstwo pediatrycznego Aneta Cygan
11:40–11:55
Wykład sponsorowany
Toksyna botulinowa w leczeniu zaburzeń funkcjonalnych chodu
 
11:55–13:00
Przerwa
13:00–14:55
Sesja 5 – Dalej, szybciej, wyżej. Stymulowanie rozwoju ruchowego.
Moderatorzy:
 
13:00–13:20
1. Profilaktyka niepełnosprawności związanej z padaczką na przykładzie stwardnienia guzowatego
 
13:20–13:40
2. Znaczenie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
 
13:40–13:55
3. Zastosowanie innowacyjnej terapii genowej w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.
 
13:55–14:10
4. Zaburzenia rozwoju mięśni u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 
14:10–14:25
5. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poruszającego się na wózku aktywnym przez czynności samoobsługowe i codzienne obowiązki.
 
Joanna Wawrocka
Joanna Wawrocka
Dawid Feder
14:25–14:40
6. Interdyscyplinarna rehabilitacja onkologicznego pacjenta pediatrycznego po leczeniu neurochirurgicznym guza mózgu - guz tectum, powikłana zespołem stresu pourazowego.
 
14:40–14:55
7. Problemy z jedzeniem u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 
Roksana Malak
14:55–15:30
Podsumowanie konferencji
 
Przewodniczący
15:45–17:30
KURS
Interpretacja obrazu radiologicznego stawów biodrowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – co fizjoterapeuta powinien wiedzieć?
 
Sala 2
11:00–13:00
Sesja dla rodziców, opiekunów i fizjoterapeutów
Moderator:
 
11:00–11:20
Wykład sponsorowany
Programy opieki Coloplast dla rodziców dzieci z zaburzeniami w oddawaniu moczu
 
11:20–11:50
1. DOBA MA WIELE GODZIN - o znaczeniu pozycjonowania dla aktywności i uczestnictwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 
11:50–12:20
2. MÓJ ROWER i JA - Frame running jako szansa na realizację potrzeb, marzeń, pasji i zwiększenie niezależności.
 
12:20–12:50
3. Co oznacza termin "jakość życia" dla Twojego dziecka w praktyce?
 
Olga Wolińska
Olga Wolińska
12:50–13:00
Dyskusja
13:00–15:45
Przerwa
15:45–17:30
KURS
Zastosowanie kliniczne laboratoryjnej analizy ruchu
 © 2022 Termedia