IX Zachodniopomorskie Dni Hipertensjologiczne - PROGRAM
 
8
października
Sobota
09:00–09:50
Sesja dydaktyczna I
09:00–09:25
Do jakich wartości można bezpiecznie obniżać ciśnienie w praktyce klinicznej?
 
Wykładowca
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
09:25–09:50
Perspektywy poprawy funkcji śródbłonka po pandemii COVID-19
 
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
09:50–10:20
    Sesja satelitarna firmy
Pary idealne – nowoczesne podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego
 
Wykładowcy
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
10:20–10:30
Przerwa - zapraszamy do wirtualnych stoisk
10:30–11:00
Sesja dydaktyczna II
Nowe możliwości skutecznej terapii w oparciu o Olmesartan
 
Wykładowca
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
11:00–11:10
Przerwa - zapraszamy do wirtualnych stoisk
11:10–12:30
Sesja dydaktyczna III
11:10–11:35
Optymalizacja leczenia hipolipemizującego w codziennej praktyce
 
Wykładowca
Filip Szymański
prof. dr hab. n. med. Filip Szymański
11:35–12:00
Nadciśnienie tętnicze i terapia przeciwkrzepliwa w migotaniu przedsionków - jak to pogodzić w praktyce?
 
12:00–12:30
Jak modyfikować terapię u pacjenta z trudnym nadciśnieniem?
 
Wykładowca
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
12:30
Zakończenie konferencji© 2023 Termedia