60-lecie Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - PROGRAM
 
17
listopada
Czwartek
Sala B
14:00–16:00
Sponsor
Warsztaty
Asynchronie w wentylacji mechanicznej
inż. Jarosław Traczyk – Medtronic

Sala C
12:00–13:30
Warsztaty na platformie sprzętowej firmy
(dotyczy wszystkich stanowisk)
Warsztaty
„CRRT i ECLS bez tajemnic” - 1 tura
- Stanowisko: CVVHD/CVVHDF z antykoagulacją cytrynianową – wersja podstawowa
[REJESTRACJA]


- Stanowisko: CVVHD/CVVHDF/multiECCO2R/Paed – wersja dla zaawansowanych 
[REJESTRACJA]


- Stanowisko ECMO/iLA na platformie Xenios Console 
[REJESTRACJA]
14:00–15:30
Warsztaty
„CRRT i ECLS bez tajemnic” - 2 tura

- Stanowisko: CVVHD/CVVHDF z antykoagulacją cytrynianową – wersja podstawowa
[REJESTRACJA]


- Stanowisko: CVVHD/CVVHDF/multiECCO2R/Paed – wersja dla zaawansowanych
[REJESTRACJA]


- Stanowisko ECMO/iLA na platformie Xenios Console
[REJESTRACJA]
Sala A
16:00–16:15
OTWARCIE KONFERENCJI
 
Moderator
16:15–17:45
SESJA INAUGURACYJNA
 
Przewodniczący
16:15–16:45
WYKŁAD INAUGURACYJNY - Rola anestezjologii uniwersyteckiej i intensywnej terapii w rozwoju innych dyscyplin medycyny
 
Wykładowca
Andrzej Kübler
Andrzej Kübler
16:45–17:15
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Gourmet Vs. Mac Donald's Anaesthesia
 
Wykładowca
Zeev Goldik
Zeev Goldik
Izrael
17:15–17:45
Żywi świadkowie historii - wspomnienia osób i wydarzeń ważnych
 
18
listopada
Piątek
Sala A
08:30–10:25
SESJA I
 
Przewodniczący
Łukasz Krzych
Waldemar Goździk
Mirosław Czuczwar
Mirosław Czuczwar
8:30–8:50
Multiple Organ Failure scores: what we have not done yet
 
Wykładowca
Rui Moreno
Portugalia
8:50–9:10
Zapalenie płuc w OIT
 
Wykładowca
Agnieszka Żukowska
9:10–9:30
Zakażenia grzybicze w intensywnej terapii
 
Wykładowca
Maciej Żukowski
9:30–9:50
Ocena wpływu monitorowania hemodynamicznego na częstość hipotensji w okresie okołooperacyjnym u chorych poddawanych zabiegom z zakresu chirurgii jamy brzusznej
 
Wykładowca
Jakub Szrama
9:50–10:10
Terapia zakażeń CPE w OIT
 
Wykładowca
Agnieszka Żukowska
10:10–10:25
Dyskusja
10:25–10:40
Przerwa na kawę
10:40–12:35
SESJA II
 
Przewodniczący
Romuald Bohatyrewicz
Romuald Bohatyrewicz
Ewa Kucewicz-Czech
Ewa Kucewicz-Czech
Dariusz Onichimowski
Dariusz Onichimowski
10:40–11:00
Interdyscyplinarne bezpieczeństwo pacjenta
 
Wykładowca
11:00–11:20
Potencjalne mechanizmy nieurazowego uszkodzenia mózgu
 
Wykładowca
Wojciech Dąbrowski
Wojciech Dąbrowski
11:20–11:40
Wątpliwości kliniczne podczas diagnostyki śmierci mózgu
 
Wykładowca
Joanna Sołek-Pastuszka
Joanna Sołek-Pastuszka
11:40–12:00
Post Intensive Care Syndrom
 
Wykładowca
Katarzyna Kotfis
Katarzyna Kotfis
12:00–12:20
Wstrząs – patogeneza i leczenie
 
Wykładowca
Maciej Żukowski
12:20–12:35
Dyskusja
12:35–12:50
Przerwa na kawę
12:50–14:45
SESJA III
 
Przewodniczący
Marcin Wąsowicz
Ewa Kucewicz-Czech
Ewa Kucewicz-Czech
Elżbieta Sokół-Kobielska
12:50–13:10
CRRT, leczenie żywieniowe i płynoterapia w OIT
 
Wykładowca
Dariusz Onichimowski
Dariusz Onichimowski
13:10–13:30
ECMO we wstrząsie kardiogennym
 
Wykładowca
Marcin Wąsowicz
13:30–13:50
Wpływ protokołu terapii ukierunkowanej na ciśnienie perfuzyjne mózgu na wyniki leczenia u chorych w przebiegu krwawienia podpajęczynówkowego
 
Wykładowca
Agata Gradys
13:50–14:10
Od pokazu do symulacji - a może e-learning? Ewolucja dydaktyczna metod nauczania w medycynie
 
Wykładowca
Małgorzata Grześkowiak
14:10–14:30
Niedokrwistość w okresie okołooperacyjnym a bezpieczeństwo pacjenta
 
Wykładowca
Marcin Wąsowicz
14:30–14:45
Dyskusja
14:45–15:30
Przerwa na obiad
15:30–17:30
SESJA IV
 
Przewodniczący
Andrzej Kübler
Andrzej Kübler
Dariusz Onichimowski
Dariusz Onichimowski
Rafał Drwiła
Rafał Drwiła
15:30–15:55
Usefulness of quality registers in intensive care: the Finnish experience
 
Wykładowca
15:55–16:15
Monitorowanie funkcjonowania intensywnej terapii w Europie. Jaka jest rola rejestru w intensywnej terapii?
 
Wykładowca
Jan Adamski
Jan Adamski
16:15–16:35
Wytyczne kwalifikacji chorych do leczenia na stanowiskach intensywnej terapii w OAiIT
 
Wykładowca
Łukasz Krzych
16:35–16:55
Proponowane zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zwiększające bezpieczeństwo pacjenta
 
Wykładowca
16:55–17:15
From ESAIC to FESAIC incorporating ICU staff with the Road map
 
Wykładowca
17:15–17:30
Dyskusja
17:30–17:45
Przerwa na kawę
17:45–19:20
SESJA V
 
Przewodniczący
Andrzej Kübler
Andrzej Kübler
Rafał Drwiła
Rafał Drwiła
Joanna Sołek-Pastuszka
Joanna Sołek-Pastuszka
Mirosław Czuczwar
Mirosław Czuczwar
17:45–18:05
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) Score 2.0 – Has the Time Come For an Update?
 
Wykładowca
Rui Moreno
Portugalia
18:05–18:25
Etyka w OIT
 
Wykładowca
Ewa Kucewicz-Czech
Ewa Kucewicz-Czech
18:25–18:45
Protokół ograniczenia terapii daremnej PTAiT – doświadczenia własne
 
Wykładowca
Tomasz Siegel
Tomasz Siegel
18:45–19:10
Current Patient Blood Management concepts - up‘s and down‘s of cHb
 
Wykładowca
19:10–19:25
Dyskusja
19
listopada
Sobota
Sala A
8:30–10:05
SESJA VI
 
Przewodniczący
Jan Dobrogowski
Jan Dobrogowski
Małgorzata Malec-Milewska
Małgorzata Malec-Milewska
Waldemar Goździk
8:30–8:50
Kannabinoidy w leczeniu bólu - aktualne zalecenia
 
Wykładowca
Jan Dobrogowski
Jan Dobrogowski
8:50–9:10
Błędy popełniane w terapii bólu
 
Wykładowca
Małgorzata Malec-Milewska
Małgorzata Malec-Milewska
9:10–9:30
How to estimate respiratory effort in critically ill patients
 
Wykładowca
9:30–9:50
Monitorowanie głębokości zwiotczenia warunkiem bezpiecznego znieczulenia. Czy jest to sposób zapobiegania pooperacyjnym powikłaniom oddechowym? Czy monitorowanie TOF jest wystarczające?
 
Wykładowca
Marcin Wąsowicz
9:50–10:05
Dyskusja
10:05–10:20
Przerwa na kawę
10:20–11:55
SESJA VII
 
Przewodniczący
Małgorzata Grześkowiak
Anna Kluzik
10:20–10:40
Co nowego w przyrządowym udrażnianiu dróg oddechowych - nowe urządzenia, nowe wytyczne
 
Wykładowca
Tomasz Gaszyński
Tomasz Gaszyński
10:40–11:00
Antybiotykoterapia - wnioski po pandemii
 
Wykładowca
Mirosław Czuczwar
Mirosław Czuczwar
11:00–11:20
The Second Victim
 
Wykładowca
Zeev Goldik
Zeev Goldik
Izrael
11:20–11:40
Wewnątrznaczyniowa regulacja temperatury ciała
 
Wykładowca
Waldemar Machała
Waldemar Machała
11:40–11:55
Dyskusja
11:55–12:20
Ready to administer medicines can really matter
 
Wykładowca
Justin Kirk-Bayley
Justin Kirk-Bayley
Wielka Brytania
12:20–13:10
PRZERWA NA OBIAD
13:10–14:45
SESJA VIII
 
Przewodniczący
Małgorzata Grześkowiak
Jakub Szrama
Agata Gradys
Michał Gaca
Michał Gaca
13:10–13:30
Optymalizacja protokołu opieki okołooperacyjnej ERAS w anestezjologii dziecięcej
 
Wykładowcy
Jowita Biernawska
Sławomir Zacha
13:30–13:50
Znieczulenie pacjentów geriatrycznych w świetle ekspansji chirurgii robotycznej
 
Wykładowca
13:50–14:10
Bezpieczeństwo Minimal and Low Flow Anesthesia w świetle najnowszych doniesień
 
Wykładowca
Tomasz Gaszyński
Tomasz Gaszyński
14:10–14:30
Współczesna anestezjologia dziecięcia jako element ERAS
 
14:30–14:45
Dyskusja
14:45–15:00
Przerwa na kawę
15:00–16:20
SESJA IX
 
Przewodniczący
Tomasz Gaszyński
Tomasz Gaszyński
Jowita Biernawska
15:00–15:20
"Coś o ZWR” dwa lata doświadczeń w funkcjonowaniu Zespołów Wczesnego Reagowania w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UMP
 
Wykładowca
15:20–15:40
Okołooperacyjny zawał mięśnia sercowego
 
Wykładowca
Rafał Drwiła
Rafał Drwiła
15:40–16:00
Zabiegi elektywne po przechorowaniu covid-19 oraz zakażeniu SARS-CoV-2
 
Wykładowca
Marcin Wąsowicz
16:00–16:20
Personalized mechanical ventilation in ARDS
 
Wykładowca
16:20–16:40
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
 
Moderator© 2023 Termedia