VII Warszawskie Dni Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Lipidowych - PROGRAM
 
1
października
Sobota
09:00–11:15
Sesja 1
09:00–10:15
Część warsztatowa
Jeden chory, wiele problemów – przypadki z życia wzięte…
Warsztaty interpretacji badań podstawowych - omówienie każdego przypadku obejmuje omówienie i interpretację wyników badań:
 
Domowe pomiary ciśnienia tętniczego
 
 
Lipidogram
 
 
Glukoza, insulina i test obciążenia glukozą
 
 
EKG
 
10:15–11:15
Część wykładowa
10:15–10:45
Wykład sponsorowany
Nowoczesna diagnostyka i terapia nadciśnienia tętniczego 2022
 
10:45–11:00
Wykład sponsorowany
Nowoczesna diagnostyka i terapia zaburzeń lipidowych 2022
 
11:00–11:15
Nowości z kongresu ESC 2022 w Barcelonie – co przenieść do praktyki
 
11:15–11:45
Przerwa
11:45–12:00
Sesja satelitarna
Świeżo wykryte nadciśnienie tętnicze – jak rozpocząć terapię 2022?
 
12:00–13:35
Sesja 2
Cukrzyca – elementarz leków hipoglikemizujących (z perspektywy niediabetoloigcznej)
12:00–12:25
Wykład sponsorowany
Czy każdy chory na cukrzycę jest chorym wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego?
 
12:25–12:40
Flozyny
 
12:40–12:55
Wykład sponsorowany
Metformina – podstawa terapii cukrzycy u każdego chorego?
 
12:55–13:15
Wykład sponsorowany
Kardiometaboliczne czynniki ryzyka, glikemia, masa ciała – czy wciąż musimy wybierać?
Agoniści receptora GLP1A przełomem w leczeniu cukrzycy typu 2
 
13:15–13:35
Dyskusja
13:35–13:55
Sesja satelitarna
Gliptyny – grupa niedoceniana w terapii cukrzycy – czy słusznie?
 
13:55–14:15
Przerwa
14:15–15:30
Sesja 3
Nowa definicja i postępowanie w zespole metabolicznym – stanowisko polskich towarzystw 2022
14:15–14:30
Otyłość jako „przyczyna wszystkich nieszczęść”
 
14:30–14:45
Leczenie zaburzeń węglowodanowych – obesito czy glukocentryczne?
 
14:45–15:00
Jak skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze u chorego z otyłością i zespołem Metabolicznym
 
15:00–15:15
Cholesterol nie-HDL ważniejszy niż LDL?
 
15:15–15:30
Wykład sponsorowany      
Wszystko dla serca – leczenie hiperurykemii w świetle badania ALL-HEART
 
15:30–15:45
Podsumowanie i zakończenie – możliwości diagnostyki i skutecznego leczenia na Mazowszu
 
Poradnia leczenia otyłości
 
 
Poradnia zaburzeń lipidowych
 
 
Nadciśnienie tętnicze oporne -
Pilotaż sieci kardiologicznej

 © 2023 Termedia