10TH ANNIVERSARY INTERNATIONAL CONFERENCE OF CONTEMPORARY ONCOLOGY

POZNAN, 21.03.2018 - 23.03.2018
DERMATOSCOPY WORKSHOPS
Rejestracja na kurs podstawowy została zamknięta

Register for advanced course

Patrner warsztatów
Partner of the workshopsWorkshops conducted in Polish
Warsztaty prowadzone w języku polskim
 
22
March
Thursday
Sala 1
 
Dermatoscopy workshops for physicians (elementary course)
Warsztaty dermatoskopowe dla lekarzy (kurs dla początkujących
14:00–15:00
Diagnosis of skin cancers with a focus on applications of dermatoscopic skin examination in clinicians’ practice
Diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem badania dermatoskopowego skóry wykorzystywanego w praktyce lekarza klinicysty
Jacek Calik, PhD, MD
15:00–16:00
Diagnosis of nevi and melanomas
Diagnostyka zmian barwnikowych skóry i czerniaków
Monika Słowińska, PhD, MD
16:00–16:15
Coffee break
Przerwa na kawę
16:15–17:15
Dermatoscopy of non-pigmented skin cancers
Dermatoskopia nowotworów niebarwnikowych skóry
Jacek Calik, PhD, MD
17:15–18:15
Interactive exercises – dermatoscopic images in everyday practice
Ćwiczenia interaktywne – obrazy dermatoskopowe w codziennej praktyce
Monika Słowińska, PhD, MD
18:15–18:30
Multimedia test
Test multimedialny
23
March
Friday
Sala 1
 
Dermatoscopy workshops for physicians (advanced course)
Warsztaty dermatoskopowe dla lekarzy (kurs dla zaawansowanych)
9:00–9:30
Application of dermatoscopy in oncology
Zastosowanie dermatoskopii w onkologii
Jacek Calik, PhD, MD
9:30–10:30
Usefulness of dermatoscopy in the diagnosis of adnexal cancers of the skin and other rare skin cancers
Przydatność dermatoskopii w rozpoznawaniu nowotworów z przydatków skóry i innych rzadkich nowotworów skóry
Jacek Calik, PhD, MD
10:30–10:45
Coffee break
Przerwa na kawę
10:45–11:45
Diagnosis and management of spitzoid nevi (Spitz and Reed nevi, MELTUMPs, spitzoid melanomas)
Rozpoznawanie i postępowanie ze zmianami spitzoidalnymi (znamiona Spitz, Reed, Meltump, spitzoidalne czerniaki)
Monika Słowińska, PhD, MD
11:45–12:15
Congenital nevi, giant nevi: rules of management
Znamiona wrodzone, znamiona olbrzymie – zasady postępowania
Monika Słowińska, PhD, MD
12:15–12:45
Multimedia test
Test multimedialny
© 2019 Termedia