Zaproszenie Informacje o Zjeździe Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny Tematy przewodnie Zjazdu Program Sesja plakatowa - streszczenia Walne Zgromadzenie Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT Informacja o opłatach Wydarzenia fakultatywne - opłaty Oferta dla sponsorów Rejestracja uczestników Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
Informacja o opłatach
UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Opłata do 30 czerwca 2017 r.:
- członkowie PTHiT – 440 zł
- uczestnicy nie będący członkami PTHiT – 550 zł
- lekarze, diagności laboratoryjni i pielęgniarki do 35 roku życia (prosimy o podanie daty urodzin) – 250 zł

Opłata od 1 lipca 2017 r.:
- członkowie PTHiT – 600 zł
- uczestnicy nie będący członkami PTHiT – 700 zł
- lekarze, diagności laboratoryjni i pielęgniarki do 35 roku życia (prosimy o podanie daty urodzin) – 300 zł

Wpłaty po 17 września 2017 r. oraz na miejscu :
- członkowie PTHiT – 800 zł
- uczestnicy nie będący członkami PTHiT – 900 zł
- lekarze, diagności laboratoryjni i pielęgniarki do 35 roku życia (prosimy o podanie daty urodzin) – 400 złOpłaty za udział w wydarzeniach towarzyszących – w osobnej zakładce.


Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.


Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem ZTHT17 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Warunkiem wzięcia udziału w Zjeździe jest:
– rejestracja,
– uiszczenie opłaty kongresowej,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można:
– zgłaszając udział na www.termedia.pl,
– wysyłając e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres: szkolenia@termedia.pl

Formularz rejestracyjny
– wysyłając faks na nr: +48 61 656 22 00 (podając nazwę Zjazdu, imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon, NPWZ oraz pełne dane do faktury).

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 13 września 2017 r.
Po 13 września 2017 r. istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze Kongresu.

Rezygnację z udziału w Kongresie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, email) do 6 września 2017 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro Organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61–615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
PARTNER
SPONSOR
PATRONAT
HONOROWY
 
PATRONATY
MEDIALNE