Zaproszenie Informacje o Zjeździe Komitet Naukowy Komitet Organizacyjny Tematy przewodnie Zjazdu Program Sesja plakatowa - streszczenia Walne Zgromadzenie Sekcji Transfuzjologicznej PTHiT Informacja o opłatach Wydarzenia fakultatywne - opłaty Oferta dla sponsorów Rejestracja uczestników Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
Informacje o Zjeździe
Termin:
21-23 września 2017 r.

Miejsce:
Warszawa, Centrum Konferencyjne Hotelu Hilton
ul. Grzybowska 63

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak

Patronat naukowy i nadzór merytoryczny:

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Patronat Honorowy:

Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł


Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz

Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.

Zgłoszenia wystawców przyjmuje:
Małgorzata Prętka
m.pretka@termedia.pl
tel.: +48 61 822 77 81 w. 507, 512 033 587

Uprzejmie informujemy, że organizator nie zapewnia miejsc parkingowych w miejscu Zjazdu.
PARTNER
SPONSOR
PATRONAT
HONOROWY
 
PATRONATY
MEDIALNE