O Konferencji Program XIX Edycja Szkoły ECCT Rezerwacje indywidualne w Hotelu Gołębiewskim Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
Informacje o opłatach

UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

Członkowie PTAiIT:


• do 1 marca 2017 r. – 310 PLN
• od 2 marca 2017 – 330 PLN

Osoby nie będące członkami PTAiIT:

• do 1 marca 2017 r. – 390 PLN
• od 2 marca 2017 – 410 PLN

• opłata od 21 listopada 2017 roku oraz na miejscu (podczas konferencji) – 500 PLN

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu rejestracyjnego.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.

Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach konferencji,
– szczegółowy program,
– materiały konferencyjne,
– certyfikat uczestnictwa,
– kawę.

Warunkiem wzięcia udziału w Konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Prosimy o wpłaty na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem PWA17 + imię i nazwisko uczestnika)

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących. Dane do faktury powinny być kompletne a zarazem ostateczne.

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem: 17 listopada 2017 r.
Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 10 listopada 2017 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.
PATRONAT
PARTNER
SPONSOR