ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION

POZNAŃ, 06.12.2018 - 08.12.2018
INFORMACJE O OPŁATACH
Konferencja współfinansowana przez Miasto PoznańKonferencja współfinansowana przez:UWAGA: o wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji

• 640 PLN/150 EUR – do 30 października 2018 r.
• 855 PLN/200 EUR – od 31 października 2018 r. oraz wpłaty na miejscu (podczas konferencji)
• 490 PLN/110 EUR – stała opłata dla rezydentów
• 90 PLN/20 EUR – stała opłata dla studentów

• 125 PLN/30 EUR – opłata za udział w wydarzeniu towarzyszącym
Niefinansowanym ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Ceny zawierają podatek VAT.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają TYLKO OSOBY, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTAWIANIA RECEPT.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu.

Pakiet obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa,
– wstęp na wystawę firm medycznych,
– poczęstunek podczas konferencji.

Warunkiem wzięcia udziału w kongresie jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa,
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem EFO18 + imię i nazwisko uczestnika)
Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących.
Podane dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 22 listopada 2018 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze kursu.

Rezygnację z udziału w kursie przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 15 listopada 2018 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00
© 2018 Termedia