Zaproszenie O konferencji Program Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Nadsyłanie filmów Negative Pressure Wound Therapy Journal Wydarzenie towarzyszące Zakwaterowanie Powrót do Termedia.pl
Informacje o opłatach

• do 10 stycznia 2018 r. – 490 zł
• od 11 stycznia 2018 r. – 560 zł
• opłata od 28 lutego 2018 roku oraz na miejscu (podczas konferencji) – 900 zł

Koszt udziału w bankiecie wynosi: 160 zł

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy pełnego pakietu konferencyjnego.
Termedia zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji, w momencie wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i data wpłaty za udział.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.
Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept.Członkowie Klubu Termedicus otrzymują do 40% zniżki na udział w konferencji.


Pakiet konferencyjny obejmuje następujące świadczenia:
– udział w sesjach,
– szczegółowy program,
– certyfikat uczestnictwa.

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest:
– rejestracja,
– wpłata na konto wydawnictwa.
– akceptacja regulaminu uczestnictwa.

Pobierz regulamin uczestnictwa

Zarejestrować się można poprzez panel rejestracyjny znajdujący się w zakładce „rejestracja uczestników” lub klikając poniżej

Rejestracja uczestników

Prosimy o wpłatę na konto:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 8
61-615 Poznań
Bank Zachodni WBK S.A. IV Oddział Poznań
30 1090 1359 0000 0001 0559 9169
(z dopiskiem BAN18 + imię i nazwisko uczestnika)
Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Zgodnie z procedurami Wydawnictwa ograniczamy wystawianie faktur korygujących.
Podane dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 28 lutego 2018 r.
Po tym terminie istnieje możliwość uiszczenia opłaty w biurze konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, faks, e-mail) do 21 lutego 2018 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks + 48 61 656 22 00