XVIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

WARSZAWA, 20.09.2018 - 22.09.2018
KOMITET NAUKOWY
Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

Członkowie:

dr hab. n. med. Krystian Adrych, prof. nadzw.
prof. dr hab. med. Witold Bartnik
dr hab. n. med. Andrzej Białek
prof. dr hab. n. med. Dariusz Bielicki
prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski
dr hab. n. med. Jacek Budzyński
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński
prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach
prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc
prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab. n. med. Marek Dobosz
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska
prof. dr hab. n. med. Marek Durlik
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
dr hab. n. med. Piotr Eder
dr hab. n. med. Rafał Filip
dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski
prof. dr hab. Marek Hartleb
prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak
prof. dr hab. Mirosław Jarosz
dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś
dr hab. n. med. Maria Kłopocka
dr n. med. Adam Koprowski
prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn
dr hab. n. med. Michał Lipiński
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
dr n. med. Tomasz Marek
prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz
prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer
prof. dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
dr hab. n. med. Marcin Polkowski
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka
prof. dr hab. n. med. Piotr Radwan
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
prof. dr hab. n med. Barbara Skrzydło-Radomańska
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska
prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski
prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
dr hab. n. med. Marek Waluga
dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska
© 2019 Termedia