XVIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

WARSZAWA, 20.09.2018 - 22.09.2018
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Grażyna Rydzewska

Wiceprzewodniczący:
Janusz Michalak - prezes wydawnictwa Termedia

Sekretarz:
dr hab. n. med. Michał Lipiński

Członkowie:
dr Dorota Baczewska-Mazurkiewicz
dr Małgorzata Degowska
dr Roland Kadaj–Lipka
dr Michał Łodyga
dr Anna Nazarewska
dr Magdalena Pawlik
© 2019 Termedia