IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I IMPLANTOLOGII XIV CZESKO-SŁOWACKO-POLSKIE SYMPOZJUM CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

POZNAŃ, 24.05.2018 - 26.05.2018
O KONGRESIE
Termin:
24–26 maja 2018 r.

Miejsce:
Hotel IBB Andersia
pl. Andersa 3
Poznań

Przewodniczący komitetu organizacyjnego:
dr hab. n. med. Krzysztof Osmola

Organizator:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

Współorganizator:
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia

Patronat honorowy:
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Tykarski


Dziekan Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Krasiński


Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Krzysztof Kordel


Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
dr n. med. Mariusz Szuta

Patronat naukowy:
European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery


Strasbourg Osteosynthesis Research Group Academy


Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne


Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl


Wykłady będą tłumaczone symultanicznie w czwartek i piątek
© 2018 Termedia