O konferencji Zaproszeni wykładowcy Program Streszczenia Informacja o opłatach Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
O konferencji
Termin:
27–28 października 2017 r.

Miejsce:
Centrum Konferencyjne
Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
ul. Gdańska 187
85-674 Bydgoszcz

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Bydgoszcz
Rafał Bruski

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Prezes Izby Lekarskiej w Bydgoszczy
dr n. med. Stanisław Prywiński

Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego:
dr n. med. Michał Jankowski
dr n. med. Tomasz Nowikiewicz

Sekretarz - koordynator naukowy programu i ds. kontaktów miedzynarodowych:

dr n. med. Maciej Nowacki


Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Organizator:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne.