ŁUSZCZYCA - CHOROBA NIE TYLKO SKÓRY

RZESZÓW, 23.03.2018 - 24.03.2018
O KONFERENCJI

Termin:
23 – 24 marca 2018 r.

Rozpoczęcie konferencji “Łuszczyca - Choroba nie tylko skóry” planowane jest 23 marca o godz. 12.15 (piątek), zakończenie 24 marca o godz. 16.30 (sobota).

Miejsce konferencji:
Hotel Rzeszów
Al. J. Piłsudskiego 44
35-001 Rzeszów

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Adam Reich

Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika Dermatologii
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie

Unia Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS


Komitet Organizacyjny:
Prof. Adam Reich – przewodniczący
Dr Robert Kijowski – wiceprzewodniczący
Dr Justyna Szczęch – sekretarz

Członkowie:
Dominik Samotij
Joanna Wróblewska
Edyta Sawińska-Wysocka
Marcelina Pojawa-Gołąb

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.
© 2019 Termedia