Zaproszenie O konferencji Program Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Plan dojazdu Powrót do Termedia.pl
Program
 
14
października
Sobota
9.30–11.00
Warsztaty echokardiograficzne pt. Serce nadciśnieniowca oczami echokardiografisty
dr med. Radosław Bartkowiak, dr med. Katarzyna Starzyk
11.00–11.45
Warsztaty ABPM
dr med. Iwona Gorczyca-Michta
11.45–12.00
Przerwa na kawę
12.00–12.30
Zasady postępowania w nadciśnieniu u dzieci i młodzieży
prof. dr hab. Mieczysław Litwin
12.30–12.50
Nadciśnienie tętnicze u kobiet: kolejne dekady, różne problemy, różne algorytmy postępowania
prof. dr hab. Krystyna Widecka
12.50–13.10
Kardiodiabetologia – nowości farmakoterapii
prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak
13.10–13.40
Przerwa na lunch
13.40–14.00
Trendy zmian w terapii nadciśnienia tętniczego – czego można spodziewać się w przyszłym roku
prof. dr hab. Andrzej Tykarski
14.00–14.20
Co nowego w prewencji sercowo-naczyniowej w 2017 roku?
prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon
14.20–15.10
Forum przypadków klinicznych (sesja interaktywna)
Zespół I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
 
Chory z nadciśnieniem tętniczym i:
- migotaniem przedsionków
- cukrzycą
- w okresie późnej starości
- bezdechem śródsennym
- chorobą wieńcową
15.10
Zakończenie konferencji
PARTNER