ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION

POZNAŃ, 06.12.2018 - 08.12.2018
PROGRAM
 
6
grudnia
Czwartek
Sala 1
10:00–10:45
Otwarcie i wprowadzenie
10:00–10:20
Czym jest EFORT
10:20–10:45
Platforma edukacyjna
10:45–11:00
Przerwa na kawę
11:00–12:30
SESJA I
TKR – Całkowita wymiana stawu kolanowego
11:00–11:25
TKR: poziom wiedzy i polemika
11:25–11:50
Rewizyjna całkowita wymiana stawu kolanowego
11:50–12:15
Infekcje przy artroplastyce stawu biodrowego i kolanowego: profilaktyka i strategie leczenia
12:15–12:30
Dyskusja
12:30–12:45
Przerwa na kawę
12:45–14:15
SESJA II
Urazy
12:45–13:05
Złamania kości długich
13:05–13:25
Złamanie wewnątrzstawowe
13:25–13:45
Urazy tkanek miękkich
13:45–14:05
Urazy u dzieci
14:05–14:15
Dyskusja
14:15–15:00
Przerwa na lunch
Sesja plakatowa
15:00–16:30
SESJA III
Nowotwory układu mięśniowo-szkieletowego
15:00–15:25
Zasady diagnostyki nowotworów układu mięśniowo-szkieletowego
15:25–15:45
Postępowanie w przypadku łagodnych nowotworów kości
15:45–16:05
Nowotwory złośliwe kości i tkanek miękkich
16:05–16:15
Dyskusja
16:15–16:45
Przerwa na kawę
16:45–18:15
SESJA IV
Stopa
16:45–17:10
Paluch koślawy
17:10–17:35
Stopa dziecka
17:35–18:00
Choroby zwyrodnieniowe stopy i stawu skokowego
18:00–18:15
Dyskusja
7
grudnia
Piątek
Sala 1
8:00–8:15
Otwarcie kongresu Wiktora Degi - Zapalenie stawu biodrowego i towarzyszące temu problemy
8:15–8:45
Chód i staw biodrowy w kontekście antropologicznym
8:45–9:45
Dysplazja stawu biodrowego i konsekwencje
8:45–9:10
1. Dysplazja stawu biodrowego u dzieci
9:10–9:35
2. Dysplazja stawu biodrowego u dorosłych. Specyfika problemu i leczenie
9:35–9:45
Dyskusja
9:45–10:00
Przerwa na kawę
10:00–11:00
Martwica głowy kości udowej
10:00–10:30
1. Choroba Perthesa. Co nowego i co na horyzoncie?
10:30–11:00
2. Martwica jałowa głowy kości udowej u dorosłych. Specyfika problemu i leczenie
11:00–12:15
Konflikt panewkowo-udowy
11:00–11:30
1. Co nowego i co na horyzoncie?
11:30–12:00
2. Artroskopia stawu biodrowego, miniinwazyjna i chirurgiczna dyslokacja: wskazania, technika i wyniki
12:00–12:15
Dyskusja
12:15–12:30
Przerwa na kawę
12:30–13:45
SESJA V
Przegląd najciekawszych tematów z EFORT
13:45–14:15
Przerwa na lunch
14:15–15:00
SESJA VI
Innowacyjne produkty i technologie
15:00–16:00
Warsztaty
15:00–16:00
Jak przygotować abstrakt na spotkanie naukowe?
16:00–17:15
Następstwa urazu biodrowego z wyłączeniem złamań. Czy nadmierne urazy biodra są problemem?
16:00–16:20
1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia obrąbka stawu biodrowego
16:20–16:40
2. Postępowanie w przypadku uszkodzenia odwodziciela stawu biodrowego
16:40–17:00
3.  Jakie problemy kliniczne może spowodować zespół mięśnia biodrowo-lędźwiowego
17:00–17:15
Dyskusja
17:15–18:25
Artroplastyka stawu biodrowego. Co nowego i co jest na horyzoncie?
17:15–17:35
1. Wybór implantu. Chirurgia zindywidualizowana dziś
17:35–17:45
2. Jakie czynniki wpływają na pozycjonowanie implantu?
17:45–18:10
3. Stabilność strzałkowa w chirurgii kręgosłupa-biodra
18:10–18:25
Dyskusja
8
grudnia
Sobota
Sala 1
9:00–10:30
SESJA VII
Kręgosłup
9:00–9:25
Choroby zwyrodnieniowe
9:25–9:50
Skolioza
9:50–10:15
Złamania
10:15–10:30
Dyskusja
10:30–10:45
Przerwa na kawę
10:45–12:15
SESSION VIII
Bark i łokieć
10:45–11:10
Choroby zwyrodnieniowe barku (stożek rotatorów, staw barkowo-obojczykowy i endoproteza stawu ramiennego)
11:10–11:35
Złamania w obrębie barku i łokcia
11:35–12:00
Choroby zwyrodnieniowe stawu łokciowego
12:00–12:15
Dyskusja
12:15–12:30
Przerwa na kawę
12:30–14:00
SESJA IX
Ręka
12:30–12:55
Zapalenie stawów rąk
12:55–13:20
Uszkodzenia i zespoły uciskowe nerwów
13:20–13:45
Operacje ścięgien
13:45–14:00
Dyskusja
14:00–14:15
Przerwa na kawę
14:15–15:30
SESJA X
Urazy sportowe
14:15–14:40
Silne urazy i niestabilność stawu barkowego
14:40–15:05
Silne urazy i niestabilność stawu kolanowego
15:05–15:30
Niestabilność stawu skokowego
15:30–15:45
Dyskusja
© 2018 Termedia