ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY EASTERN CONVENTION

POZNAŃ, 06.12.2018 - 08.12.2018
PROGRAM
Językami wykładowymi są język angielski i rosyjski. Wykłady będą tłumaczone na język polski symultanicznie.
 
6
grudnia
Czwartek
Sala 1
10:00–10:45
Otwarcie i wprowadzenie
Leszek Romanowski, Per Kjærsgaard-Andersen
10:00–10:20
Czym jest EFORT
Per Kjærsgaard-Andersen
10:20–10:45
Platforma edukacyjna
Klaus-Peter Günther
10:45–11:00
Przerwa na kawę
11:00–12:30
SESJA I
TKR – Całkowita wymiana stawu kolanowego
Julian Dutka
11:00–11:25
TKR: poziom wiedzy i polemika
Jan Verhaar
11:25–11:50
Rewizyjna całkowita wymiana stawu kolanowego
Francesco Benazzo
11:50–12:15
Infekcje przy artroplastyce stawu biodrowego i kolanowego: profilaktyka i strategie leczenia
Radu Radulescu
12:15–12:30
Dyskusja
12:30–12:45
Przerwa na kawę
12:45–14:15
SESJA II
Urazy
Wojciech Marczyński
12:45–13:05
Złamania kości długich
Vadim Dubrov
13:05–13:25
Złamanie wewnątrzstawowe
Thierry Begue
13:25–13:45
Urazy tkanek miękkich
Thierry Begue
13:45–14:05
Co nowego w leczeniu urazów u dzieci
Manuel Cassiano Neves
14:05–14:15
Dyskusja
14:15–15:00
Przerwa na lunch
 
Sesja plakatowa
Per Kjaersgaard-Andersen, Klaus-Peter Gunter, Piotr Czarnecki
15:00–16:30
SESJA III
Nowotwory układu mięśniowo-szkieletowego
Daniel Kotrych
15:00–15:20
Zasady diagnostyki nowotworów układu mięśniowo-szkieletowego
Rudolfo Capanna
15:20–15:40
Leczenie chirurgiczne złamań patologicznych
Sergey Sergeev
15:40–16:00
Postępowanie w przypadku łagodnych nowotworów kości
Andrey Bespalchuk
16:00–16:20
Nowotwory złośliwe kości i tkanek miękkich
Rudolfo Capanna
16:20–16:30
Dyskusja
16:30–16:45
Przerwa na kawę
16:45–18:15
SESJA IV
Stopa
Andrzej Bohatyrewicz
16:45–17:10
Uszkodzenia ścięgna Achillesa
Marino Delmi
17:10–17:35
Stopa dziecka
Manuel Cassiano-Neves
17:35–18:00
Choroby zwyrodnieniowe stopy i stawu skokowego
Marino Delmi
18:00–18:15
Dyskusja
7
grudnia
Piątek
Sala 1
8:00–8:15
Otwarcie Sympozjum Wiktora Degi - Zapalenie stawu biodrowego i towarzyszące temu problemy
Jacek Kruczyński, Marek Synder, Klaus-Peter Günther, Per Kjaersgaard-Andersen
8:15–9:20
Dysplazja stawu biodrowego i konsekwencje
Jarosław Czubak
8:15–8:35
1. Dysplazja stawu biodrowego u dzieci
Manuel Cassiano-Neves
8:35–8:55
2. Dysplazja stawu biodrowego u dorosłych. Specyfika problemu i leczenie
Klaus-Peter Günther
8:55–9:15
Typowe błędy w endoprotezoplastyce biodra dysplastycznego
Rashid Tikhilov
9:15–9:20
Dyskusja
9:20–9:30
Przerwa na kawę
9:30–10:30
Martwica głowy kości udowej
9:30–10:00
1. Choroba Perthesa. Co nowego i co na horyzoncie?
Manuel Cassiano-Neves
10:00–10:30
2. Martwica jałowa głowy kości udowej u dorosłych. Specyfika problemu i leczenie
Sergey Strafun
10:30–11:45
Konflikt panewkowo-udowy
Jacek Gągała
10:30–11:00
1. Co nowego i co na horyzoncie?
Lorenz Büchler
11:00–11:30
2. Artroskopia stawu biodrowego, miniinwazyjna i chirurgiczna dyslokacja: wskazania, technika i wyniki
Lorenz Büchler
11:30–11:45
Dyskusja
11:45–12:00
Przerwa na kawę
12:00–13:15
SESJA V
Przegląd najciekawszych tematów z EFORT
13:15–13:45
Przerwa na lunch
13:45–14:30
SESJA VI
Innowacyjne produkty i technologie
13:45–14:15
Wykład sponsorowany firmy BIOMEDICA

gekoTM: Wspomaganie rekonwalescencji ortopedycznej
Bary Richards
14:30–16:00
Warsztaty
15:00–16:00
Jak przygotować abstrakt na spotkanie naukowe?
Thierry Begue
16:00–17:15
Następstwa urazu biodrowego z wyłączeniem złamań. Czy nadmierne urazy biodra są problemem?
Szymon Dragan
16:00–16:20
1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia obrąbka stawu biodrowego
Lorenz Büchler
16:20–16:40
2. Postępowanie w przypadku uszkodzenia odwodziciela stawu biodrowego
Klaus-Peter Günther
16:40–17:00
3.  Jakie problemy kliniczne może spowodować zespół mięśnia biodrowo-lędźwiowego
Lorenz Büchler
17:00–17:15
Dyskusja
17:15–18:25
Artroplastyka stawu biodrowego. Co nowego i co jest na horyzoncie?
Jan Blacha
17:15–17:35
1. Wybór implantu. Chirurgia zindywidualizowana dziś
Per Kjaersgaard-Andersen
17:35–17:45
2. Jakie czynniki wpływają na pozycjonowanie implantu?
Rashid Tikhilov
17:45–18:00
Dyskusja
8
grudnia
Sobota
Sala 1
9:00–10:30
SESJA VII
Kręgosłup
Maciej Tęsiorowski
9:00–9:25
Choroby zwyrodnieniowe
Muharrem Yazici
9:25–9:50
Skolioza
Muharrem Yazici
9:50–10:15
Złamania
Muharrem Yazici
10:15–10:30
Dyskusja
10:30–10:45
Przerwa na kawę
10:45–12:15
SESSION VIII
Bark i łokieć
Stanisław Pomianowski
10:45–11:10
Choroby zwyrodnieniowe barku (stożek rotatorów, staw barkowo-obojczykowy i endoproteza stawu ramiennego)
David Limb
11:10–11:35
Złamania w obrębie barku i łokcia
Anatoly Lazarev
11:35–12:00
Choroby zwyrodnieniowe stawu łokciowego
David Limb
12:00–12:15
Dyskusja
12:15–12:30
Przerwa na kawę
12:30–14:00
SESJA IX
Ręka
Tomasz Mazurek
12:30–12:55
Zapalenie stawów rąk
Alexey Volotovsky
12:55–13:20
Uszkodzenia i zespoły uciskowe nerwów
Andrey Bespalchuk
13:20–13:45
Operacje ścięgien
Alexey Volotovsky
13:45–14:00
Dyskusja
14:00–14:15
Przerwa na kawę
14:15–15:30
SESJA X
Urazy sportowe
Marcin Domżalski
14:15–14:35
Silne urazy i niestabilność stawu barkowego
David Limb
14:35–14:55
Silne urazy i niestabilność stawu kolanowego
Radu Radulescu
14:55–15:15
Niestabilność stawu skokowego
Francesco Benazzo
15:15–15:30
Dyskusja
© 2018 Termedia