LETNIE FORUM ONKOLOGICZNE - KONTYNUACJA USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

GDYNIA, 14.09.2018 - 15.09.2018
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
*w programie przewidziane są wykłady sponsorowane
*program może ulec zmianie
*wykładowcy w trakcie potwierdzania
 
14
września
Piątek
12:30–13:00
INAUGURACJA
Otwarcie i powitanie zaproszonych gości
Zoran STOJČEV, Arkadiusz JEZIORSKI – Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
12:30–12:45
95 lat czasopisma Nowotwory
Wojciech Wysocki
13:00–13:30
WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI:
Wykład inauguracyjny dedykowany prof. Andrzejowi Kułakowskiemu:
Jak współcześnie leczymy mięsaki zaotrzewnowe
Piotr Rutkowski – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
13:30–15:45
Sesja I. Nowotwory głowy i szyi
PROWADZENIE: MAŁGORZATA WIERZBICKA, MACIEJ MISIOŁEK, WOJCIECH WYSOCKI
13:30–14:00
Wykład inaugurujący sesję:
Metody chirurgicznego leczenia raka wargi dolnej
Adam Maciejewski
14:00–14:15
Czy nowotwory w otolaryngologii to „drobny wycinek prawdziwej chirurgii” – od mikro-pól do 12 godzin z piłą tarczową w ręce...
Małgorzata Wierzbicka
14:15–14:30
Przez dziurkę od klucza – nowotwory nosa, zatok przynosowych i podstawy czaszki
Tomasz Gotlib
14:30–14:45
Niezbędnik każdego chirurga: tracheotomia w rękach specjalisty
Witold Szyfter
14:45–15:00
Dlaczego onkolog ma „z głową i szyją” nieco mniej pracy? A może właśnie więcej? Ograniczenia wskazań do pierwotnej RT/CT …i trudne panowanie.
Sergiusz Nawrocki
15:00–15:15
Ograniczenia wskazań do pierwotnej RT/CT …i trudne panowanie
Sergiusz Nawrocki
15:15–15:30
Jak skutecznie nauczać pryncypiów chirurgii onkologicznej w zakresie dyscypliny otolaryngologii?
Maciej Misiołek
15:30–15:45
Przerzuty nowotworów regionu głowy i szyi do węzłów chłonnych szyjnych – limfadenektomia szyjna (Operacja w mod. Crile) technika, pułapki chirurgiczne, powikłania
Wojciech Wysocki
15:45–16:00
Wykład sponsorowany
16:00–16:15
Przerwa na kawę
16:15–18:15
Sesja II. Nowotwory głowy i szyi cz.II
Prowadzenie: Zoran STOJČEV , Sergiusz NAWROCKI
16:15–17:15
Współczesna taktyka leczenia guzów ślinianek: rak, gruczolak wielopostaciowy, guz Warthina
Dyskusja (udział biorą chirurdzy, laryngolodzy, radioterapeuta i onkolog kliniczny):
• Leczenie chirurgiczne – Czesław Stankiewicz
• Wskazania do napromieniania – Dorota Zdunek
• Leczenie systemowe – Agnieszka Boratyn
17:15–18:15
Współczesna taktyka leczenia raka dna jamy ustnej (udział biorą chirurdzy, laryngolodzy, radioterapeuta i onkolog kliniczny)
Dyskusja:
• Leczenie chirurgiczne – Małgorzata Wierzbicka
• Wskazania do napromieniania
• Leczenie systemowe
15
września
Sobota
8:30–10:00
Sesja III. Sesja Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii Onkologicznej, dedykowana lekarzom przystępującym do egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej
8:30–9:00
Czego nie należy się obawiać w czasie egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej
Arkadiusz Jeziorski
9:00–9:30
Czy jesteśmy przygotowani do egzaminu – sesja interaktywna
Arkadiusz Jeziorski
9:30–10:00
Trudności w czasie egzaminu ustnego (z udziałem 5 egzaminatorów). Omówienie 2 pytań, które sprawiły największe trudności w czasie ostatniej sesji
10:00–10:30
Przerwa na kawę
10:30–12:00
Sesja IV. Leczenie systemowe
Prowadzenie: Beata KOS-KUDŁA, Lucjan WYRWICZ
10:30–11:00
Co nowego w leczeniu systemowym nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego
Michał Piątek
11:00–11:30
Co nowego w leczeniu systemowym nowotworów jelita grubego
Lucjan Wyrwicz
11:30–12:00
Nowe polskie zalecenia w postepowaniu zaawansowanych nowotworach neuroendokrynnych
Beata Kos-Kudła
12:00–12:20
Wykład sponsorowany
12:20–13:30
Lunch
12:00
Zebranie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej wraz z Konsultantem krajowym w dziedzinie Chirurgii Ogólnej wraz z Konsultantami Wojewódzkimi
13:30–16:40
Sesja wspólna Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:
Zastosowanie Chirurgii Małoinwazyjnej w Leczeniu Nowotworów Układu Pokarmowego
PROWADZENIE: Krzysztof PAŚNIK, Wojciech ZEGARSKI
13:30–13:50
Laparoskopia w chorobach onkologicznych u chorych w wieku podeszłym
Maciej Michalik
13:50–14:20
Techniki minimalnie inwazyjne w leczeniu raka przełyku
Grzegorz Wallner
14:20–14:40
Laparoskopia w nowotworach dróg żółciowych i trzustki
Andrzej Budzyński
14:40–15:00
Laparoskopowa resekcja w operacjach okrężnicy w chorobach nowotworowych
Wiesław Tarnowski
15:00–15:20
Co nowego w chirurgii laparoskopowej w leczeniu nowotworów odbytnicy?
Marek Jackowski
15:20–15:40
Chirurgia laparoskopowa odbytnicy
Wojciech Zegarski
15:40–16:00
Co nowego we wskazaniach do zastosowania techniki TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery) w leczeniu nowotworów odbytnicy
Marek Szczepkowski
16:00–16:20
Czy onkologiczne operacje w technice laparoskopowej w raku żołądka mają szansę dalszego rozwoju?
Andrzej Kwiatkowski
16:20–16:40
Laparoskopowa chemioterapia dootrzewnowa Polish PIPAC CENTER
Maciej Nowacki,Wojciech Zegarski
16:40–17:00
Jakość w wisceralnej chirurgii onkologicznej a techniki małoinwazyjne - współczesne standardy
Piotr Richter
17:00–17:20
Zastosowanie terapii podciesnieniowej w leczeniu powikłań w chirurgii laparaskopowej
Tomasz Banasiewicz
17:20–17:40
Czy potrzeba żywienie pozajelitowe w leczeniu metodami małoinwazyjnymi nowotworów układu przewodu pokarmowego
Michał Jankowski
© 2018 Termedia