III MIĘDZYNARODOWA MIĘDZYZJAZDOWA KONFERENCJA - PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

KARPACZ, 29.11.2018 - 01.12.2018
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
29
listopada
Czwartek
Sala 1
12:00–12:15
Otwarcie konferencji
12:00–12:10
Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego – Prezesa PTAiIT: Krzysztofa Kuszy
12:15–14:30
SESJA INAUGURACYJNA
Moderatorzy: John A. Kellum, Krzysztof Kusza, Andrzej Kűbler
12:15–12:45
End of life practices around the world
Charles L. Sprung
12:45–13:15
Jak rodziła się w Polsce koncepcja SCC? Ciekawy aspekt historii medycyny…
Andrzej Kűbler
13:15–13:45
RRT and sepsis: State-of-the Art in 2018
John A. Kellum
13:45–14:15
Can we improve postoperative outcome in high risk surgical patients? Yes!
Zsolt Molnar
14:15–14:30
Dyskusja
14:30–14:45
Przerwa na kawę
14:45–16:00
Sesja II
Moderatorzy: Stefan De Hert, Ewa Kucewicz, Idit Matot
14:45–15:05
Super-elderly; outcome and perioperative management
Idit Matot
15:05–15:25
Postoperative cardiac complications
Stefan De Hert
15:25–15:45
European and American Guidelines on perioperative assessment of patient wirt cardiac disease undergoing non-cardiac surgery. Are we treating our patients differently on two sides of Atlantic?
Marcin Wąsowicz
15:45–16:00
Dyskusja
16:00–16:15
Przerwa na kawę
16:15–17:30
Sesja III
Moderatorzy: Maria Wujtewicz, Zeev Goldik, Marcin Wąsowicz
16:15–16:35
The image of the anaesthesiologist
Zeev Goldik
16:35–16:55
Basics and more sophisticated physiology of cardiovascular function for Anesthesiologists
Andreas Hoeft
16:55–17:15
Opioid crisis in North America. Are we expecting the same problem in Europe?
Marcin Wąsowicz
17:15–17:30
Dyskusja
17:30–18:15
Sesja sponsorowana
18:15–18:30
Przerwa na kawę
18:30–19:45
Sesja IV
Moderator: Piotr Knapik, Radowsław Owczuk, Zsolt Molnar
18:30–18:50
Organizacja centrum żylno-żylnego ECMO w Polsce – doświadczenia z Lublina
Mirosław Czuczwar
18:50–19:10
Ponowne przyjęcie na OAiIT jako problem organizacyjny i medyczny
Piotr Knapik
19:10–19:30
Pozaustrojowe usuwanie dwutlenku węgla w OIT
Wojciech Dąbrowski
19:30–19:45
Dyskusja
30
listopada
Piątek
Sala 1
9:00–10:15
Sesja V
Moderatorzy: Hanna Misiołek, Stefan De Hert, Kurt Reutzler
9:00–9:20
Latrogenic hemodilution: a possible cause for avoidable blood transfusions?
Azriel Perel
9:20–9:40
Preoperative Anaesthesia Clinic: What can we do and when do we need a consult?
Andreas Hoeft
9:40–10:00
Cardioprotective effects of anesthetic agents
Stefan De Hert
10:00–10:15
Dyskusja
10:15–10:30
Przerwa na kawę
10:30–11:45
Sesja VI
Moderatorzy: Azriel Perel, Mariusz Piechota, Piotr Knapik
10:30–10:50
The stopping rules for fluid administration
Idit Matot
10:50–11:10
Do we know how to monitor fluid therapy?
Azriel Perel
11:10–11:30
Fluids therapy in sepsis is it possible to define?
John A. Kellum
11:30–11:45
Dyskusja
11:45–12:00
Przerwa na kawę
12:00–14:15
Sesja sponsorowana I
14:15–15:10
Przerwa na lunch
15:10–16:40
Sesja VII
Moderatorzy: Zeev Goldik, Krzysztof Kusza
15:10–15:30
The future role of anesthesiologist in the era of big data, predictive analytics and closed loop systems
Idit Matot
15:30–15:50
The aged anaesthesiologist
Zeev Goldik
15:50–16:10
Rola anestezjologów w realizacji koncepcji ERAS i PSH
Mirosław Czuczwar
16:10–16:25
Dyskusja
16:25–17:05
Sesja sponsorowana II
17:05–17:20
Przerwa na kawę
17:20–18:55
Sesja VIII
Moderator: Bernd W. Böttiger, Stefan De Hert, Janusz Andres
17:20–17:40
Cardiopulmonary Resuscitation – Update 2018
Bernd W. Böttiger
17:40–18:00
Target Temperature Management after cardiac arrest – what about data from Poland? Is it still on the topic?
Janusz Andres
18:00–18:20
Cardiac Arrest Centers
Bernd W. Böttiger
18:20–18:40
Oś mózg-serce
Wojciech Dąbrowski
18:40–18:55
Dyskusja
1
grudnia
Sobota
Sala 1
9:00–10:35
Sesja IX
Moderatorzy: Zsolt Molnar, Dariusz Maciejewski, Maciej Żukowski
9:00–9:20
Fluids overload – clinical implication
Ewa Kucewicz-Czech
9:20–9:40
Perioperative cardiac morbidity and mortality
Kurt Ruetzler
9:40–10:00
Which hemodynamic target should we follow during resuscitation? The multimodal individualized approach
Zsolt Molnar
10:00–10:20
Niezamierzona hipotermia śródoperacyjna - metody zapobiegania i leczenia
Waldemar Machała
10:20–10:35
Dyskusja
10:35–10:50
Przerwa na kawę
10:50–12:05
Sesja X
Moderatorzy: Dick Tibboel, Wojciech Dąbrowski, Romulad Bohatyrewicz
10:50–11:10
Delirium in the PICU increasingly recognized a new challenge!
Dick Tibboel
11:10–11:30
Metody oceny i leczenia majaczenia stanu ciężkiego
Katarzyna Kotfis
11:30–11:50
Long term follow up is the primary outcome parameter of the PICU and not mortality
Dick Tibboel
11:50–12:05
Dyskusja
12:05–12:20
Przerwa na kawę
12:20–13:35
Sesja XI
Moderatorzy: Paolo Pelosi, Kurt Ruetzler, Tomasz Gaszyński
12:20–12:40
The ten magic rules to ventilate ARDS patients
Paolo Pelosi
12:40–13:00
Perioperative hyperoxemia
Kurt Ruetzler
13:00–13:20
Close the lungs and keep them rested to minimize VILI in ARDS
Paolo Pelosi
13:20–13:35
Dyskusja
13:35–13:45
Zakończenie konferencji
© 2018 Termedia