FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2018

WARSZAWA, 23.11.2018 - 24.11.2018
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
23
listopada
piątek
Sala 1
9:00–9:15
Powitanie i otwarcie konferencji
9:15–10:30
SESJA I PANELOWA
Problemy opieki paliatywnej w wybranych województwach
Moderatorzy: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr Wiesława Pokropska oraz
zaproszeni konsultanci
10:30–11:00
Wykład plenarny
Szczepienia ochronne w opiece paliatywnej – realizacja strategii kokonu
dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, WUM
11:00–11:30
Przerwa
11:30–13:15
SESJA II PANELOWA
Kierunki rozwoju, sposoby finansowania i wyzwania opieki paliatywnej
Moderator: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
Uczestnicy: dr Wiesława Pokropska, mgr Izabela Kaptacz, dr Jolanta Stokłosa, przedstawiciele środowiska opieki paliatywnej oraz zaproszeni goście przedstawiciele MZ, NFZ, pacjentów


Sytuacja opieki paliatywnej w Polsce w 2018 roku
Kształcenie kadr – aktualne problemy
Zmiany prawne mające wpływ na opiekę paliatywną
Kwalifikacja do opieki paliatywnej
Finansowanie opieki paliatywnej
Sumowanie procedur
13:15–14:00
Lunch
14:00–14:50
Wykłady sponsorowane
14:50–16:15
SESJA III
Wybrane aspekty farmakoterapii bólu i objawów somatycznych w medycynie paliatywnej
Przewodniczący: dr n. med. Iwona Bryniarska-Filipczak
Wykładowcy w trakcie potwierdzania
16:15–16:30
Przerwa
16:30–18:00
SESJA IV
Wybrane problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Przewodnicząca: mgr Izabela Kaptacz
Wybrane problemy u pacjenta geriatrycznego w opiece paliatywnej
Owrzodzenia nowotworowe – zasady postępowania
Zintegrowana i zinformatyzowana opieka zdrowotna – gadżet czy konieczność
Jakość w pielęgniarstwie opieki paliatywnej
16:15–18:00
Walne zebranie członków PTMP
24
listopada
sobota
Sala 1
9:00–10:30
SESJA V
Ostatnie dni życia chorego
Przewodniczący: dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr Małgorzata Sokalszczuk
Rozpoznanie agonii
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Łagodzenie objawów
dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
Żywienie i nawodnienie w ostatnich dniach życia’
dr Małgorzata Sokalszczuk
Etyczne, duchowe i religijne aspekty umierania
dr n. med. Anna Orońska
10:30–11:00
Wykład plenarny
11:00–11:30
Przerwa
11:30–12:00
Wykład sponsorowany
12:00–13:15
SESJA VI PANELOWA
Prawo do godnego umierania
Moderator: dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Prof. dr n. prawn. Rafał Kubiak, Ks., dr hab. n. psych. Józef Binnebesel prof. UMK- (pozostali uczestnicy panelu w trakcie potwierdzania)
13:15–14:45
SESJA VII SZKOLENIOWA
Klub Medycyny Paliatywnej
Przewodniczący: dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
3 tematy wybrane i wygłoszone przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne
14:45–15:00
Zakończenie konferencji
© 2018 Termedia