FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2018

WARSZAWA, 23.11.2018 - 24.11.2018
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
23
listopada
piątek
Sala 1
9:00–9:15
Powitanie i otwarcie konferencji
9:15–10:30
SESJA I PANELOWA
Problemy opieki paliatywnej w wybranych województwach
Moderatorzy: Moderatorzy: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr. Wiesława Pokropska oraz
zaproszeni konsultanci; dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska, dr Magdalena Kwiatkowska , dr Artur Pakosz
10:30–11:00
Wykład plenarny
Szczepienia ochronne w opiece paliatywnej – realizacja strategii kokonu
dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, WUM
11:00–11:30
Wykład plenarny
Leczenie żywieniowe u dorosłych pacjentów z nowotworem
objętych opieką paliatywną – rekomendacje
dr n. med. Anna Zmarzły
11:30–12:00
Przerwa
12:00–13:15
SESJA II PANELOWA
Kierunki rozwoju i wyzwania opieki paliatywnej
Moderator: red. Justyna Wojteczek
Uczestnicy: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz dr n. med. Wiesława Pokropska, mgr Izabela Kaptacz, dr n. med. Jolanta Stokłosa, dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska, przedstawiciele środowiska opieki paliatywnej oraz zaproszeni goście przedstawiciele MZ, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i pacjentów

Sytuacja i finansowanie opieki paliatywnej w Polsce w 2018,
Koordynacja i integracja opieki paliatywnej,
Wyzwania dla pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
Kwalifikacja do opieki paliatywnej pacjentów neurologicznych,
Znaczenie wprowadzenia wytycznych leczenia żywieniowego u dorosłych pacjentów z nowotworem objętych opieką paliatywną
13:15–14:00
Lunch
14:00–14:50
SESJA SPONSOROWANA FIRMY ACCORD
14:00–14:20
Miejsce oksykodonu w terapii bólu u chorych na nowotwory
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
14:20–14:40
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej – istotny problem terapeutyczny w onkologii
dr n. med. Milena Szacht
14:50–15:50
SESJA III
Wybrane aspekty farmakoterapii bólu i objawów somatycznych w medycynie paliatywnej
Przewodniczący: dr n. med. Iwona Bryniarska-Filipczak
14:50–15:05
Gorączka u chorego z nowotworem
dr n. med. Anna Zasowska-Nowak
15:05–15:20
Opieka paliatywna u kresu życia pacjentów z glejakiem
dr n. med. Iwona Bryniarska-Filipczak
15:20–15:35
Leczenie bólu w oparciu o mechanizm powstawania
dr n. med. Marcin Janecki
15:35–15:50
Dyskusja
15:50–16:15
Przerwa
16:15–17:45
Walne zebranie członków PTMP
16:15–17:45
SESJA IV
Wybrane problemy pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Przewodnicząca: mgr Izabela Kaptacz
16:15–16:35
Wybrane problemy u pacjenta geriatrycznego w opiece paliatywnej
mgr Katarzyna Mucha
16:35–16:55
Owrzodzenia nowotworowe – zasady postępowania
dr n. med. Marcin Wiśniewski
16:55–17:15
Skale do oceny objawów chorego u schyłku życia : Stanowisko z zaleceniami praktyki pielęgniarskiej.
dr n. med. Eleonora Mess
17:15–17:35
Jakość w pielęgniarstwie opieki paliatywnej
dr n. med. Dominik Krzyżanowski
17:35–17:45
Dyskusja
24
listopada
sobota
Sala 1
8:45–10:00
SESJA V
Ostatnie dni życia chorego
Przewodniczący: dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr n. med. Małgorzata Sokalszczuk
8:45–9:00
Rozpoznanie agonii
dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
9:00–9:15
Łagodzenie objawów
dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
9:15–9:30
Żywienie i nawodnienie w ostatnich dniach życia
dr n. med. Małgorzata Sokalszczuk
9:30–9:45
Etyczne, duchowe i religijne aspekty umierania
dr n. med. Anna Orońska
9:45–10:00
Dyskusja
10:00–10:30
SESJA INTERAKTYWNA FIRMY TEVA
Czy nadeszła pora na zmianę definicji bólu przebijającego?
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska –Rysz
10:30–10:45
Przerwa
10:45–11:45
Sesja VI
Opieka paliatywna nad pacjentem neurologicznym
Stanowisko PTMP dotyczące kwalifikacji do opieki paliatywnej i postępowania z pacjentem ze stwardnieniem bocznym zanikowym i stwardnieniem rozsianym

Przewodniczący: dr n. med. Iwona Bryniarska-Filipczak
10:45–11:00
Stwardnienie boczne zanikowe
dr n. med. Anna Adamczyk
11:00–11:15
Stwardnienie rozsiane
dr n. med. Magdalena Kwiatkowska
11:15–11:30
Fizjoterapia u pacjentów z SLA i SM będących pod opieką paliatywną
dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska
11:30–11:45
Dyskusja
11:45–12:15
Przerwa
12:15–13:30
SESJA VII PANELOWA
Prawo do godnego umierania
Moderator: dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

prof. dr n. prawn. Rafał Kubiak, dr hab. n. filoz. Piotr Aszyk, prof. PWTW, dr hab. n. psych. Józef Binnebesel prof. UMK, s. Michaela Rak ZSJM (Wilno)
13:30–14:45
SESJA VIII SZKOLENIOWA
Klub Medycyny Paliatywnej
Przewodniczący: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
13:30–13:50
Nawadnianie drogą podskórną w opiece paliatywnej
dr n. med. Beata Prusek
13:50–14:10
Zakażenie HIV oraz opieka paliatywna nad chorymi na AIDS
dr n. med. Marta Szostakiewicz
14:10–14:30
Suplementacja witamin i pierwiastków u chorych objętych opieką paliatywną
dr n. med. Magdalena Badian
14:30–14:45
Dyskusja
14:45–15:00
Zakończenie konferencji
© 2018 Termedia