Zaproszenie O kongresie Komitet Honorowy Rada Naukowa Zaproszeni wykładowcy Program ramowy Nagroda im. prof. Andrzeja Steciwko Aplikacja mobilna TMT18 Informacje o opłatach Rejestracja uczestników Powrót do Termedia.pl
Rada Naukowa

Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek WYSOCKI
prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Sekretarz
dr hab. Agnieszka MASTALERZ-MIGAS
kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
Członkowiedr hab. Jarosław DROBNIK, prof. PMWSZ
prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
prof. dr hab. Zbigniew GACIONG
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii


dr hab. Anna POSADZY-MAŁACZYŃSKA
kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek SZEPIETOWSKI
kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu