XVIII KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII

WARSZAWA, 20.09.2018 - 22.09.2018
STRESZCZENIA WYKŁADOWCÓW
Szanowni Państwo,

poniższy link jest przeznaczony tylko dla zaproszonych przez Komitet Naukowy wykładowców.

Wszystkie streszczenia, których autorami nie są zaproszeni wykładowcy będą usuwane z panelu bez poinformowania autorów

Termin nadsyłania streszczeń dla wykładowców mija 16 sierpnia 2018 r.

Prosimy o:
• zamieszczanie prac w wersji anglojęzycznej
• objętość streszczenia (nie licząc tytułu, nazwiska autora/współautora/współautorów oraz afiliacji) nie może przekraczać 2500 znaków (ze spacjami)
• streszczenia powinny się składać tylko z tekstu, nie powinny zawierać grafik, zdjęć, tabel ani wykresów;


Wyślij streszczenie
© 2018 Termedia