XII MIĘDZYNARODOWY POZNAŃSKI KURS CHIRURGII KOŃCZYNY GÓRNEJ: PRZEDRAMIĘ, NADGARSTEK, RĘKA

POZNAŃ, 14.03.2019 - 15.03.2019
SZKOLENIA CADAVEROWE
O kursie:

Szkolenia cadaverowe „Chirurgia ręki: iniekcje, osteosynteza, rekonstrukcje” odbędą się w Poznań Lab Instytut Medycyny Praktycznej, ul. Leśna 42a, 62-081 w Przeźmierowie.

Terminy kursu:

Środa, 13 marca 2019

Kurs ma osobną rejestrację (ilość miejsc ograniczona) oraz opłatę.


Dodatkowe informacje na stronie:
POZNAN LAB

Założenia i program kursu kadawerowego chirurgii ręki

• Ćwiczenia w grupach dwuosobowych z indywidualnym instruktorem na dwie grupy
• Przy 1 stanowisku warsztatowym pracować będzie 2 uczestników
• Uczestnicy kursu otrzymają punkty edukacyjne OIL
• Lekarze prowadzący działalność gospodarczą mogą starać się o dofinansowanie kursu z funduszy unijnych nawet do 80% jego wartości

Zakres kursu:
• dostępy operacyjne do zespoleń złamań w obrębie ręki
• zespolenia przy użyciu płyt blokowanych oraz mini:
- złamania końca dalszego kości promieniowej: dostęp dłoniowy i grzbietowy
- złamania kości śródręcza
- złamania paliczków
• zespolenia złamań kości łódeczkowatej śrubą kaniulowaną Herberta
• leczenie choroby zwyrodnieniowej staw nadgarstkowo-śródręcznego kciuka i międzypaliczkowych
- resekcja kości czworobocznej większej i plastyka hamakowa
- artrodeza stawów międzypaliczkowych
• zaopatrzenie możliwych powikłań i urazów:
- szew ścięgna
- szew nerwu

Możliwość kontroli zespolenia w skopii RTG. Dostępne lupy operacyjne.

Uczestnicy otrzymają certyfikat.
© 2019 Termedia